سیدالشهدا دکتر مُصدق

Fred
by Fred
30-Nov-2012
 

شالودۀ دموکراسی تحزب است. همواره عامل اصلی عدم موفقیت احزاب و جبهه های سیاسی در ایران محور قرار ندادن منشور حزبی و اتکا به کیش شخصیت و شهید پروری مدل دینی حتی در بخش فعالین مدعی لائیسته بوده است.

شوربختانه نتنها این کجروی و تعلق خاطر مانع از ریشه دواندن و فراگیری تحزب در ایران شده، حائلی برای هر گونه اتحاد بین باورمندان به عقاید مختلف سیاسی که قاعدتاً باید حداقل بر سر منافع ملی هم آوا باشند نیز شده است.

منافع ملی ایران از بدو انقلاب خوش عاقبت یکی پس از دیگری فدای بقای نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره شده و اکنون ایران در لبه پرتگاه و در مگسک نیروهای نظامی خارجی است.

ولیکن؛ بجای اتحاد بر سر منافع ملی، بعنوان نمونه، مشغولیات و توان بخش بزرگی از فعالین سیاسی صرف تقدس سیدالشهدا محمد مصدق و لعن پهلوی ابن معاویه و یا بالعکس میشود.

سئوال:

چه باید بشود تا کین خواهی از رفتگان، قرقره کردن برداشتهای دلخواه از تاریخ و مقصر دانستن اعمال گذشته و حال دیگر کشورها، جای خود را به مسئولیت پذیری و تلاش برای نجات زندگان و خوشبختی آیندگان ایران بدهد؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

The Forgetful People

by Demo on

"Focus on putting Khamenei, Rafsanjani and Larijanis under 6 ft of dirt."

As if adding "more dead" to the "already dead" will solve any of the problems of 'forgetful people' who have been living as 'living deads' themselves under 6 ft of the self generated dirt for so long! 


nozarmahallati

People, forget those who

by nozarmahallati on

People, forget those who are dead!  MOVE ON.

Enough mordeh parast....oon ham mordeh parasti for all the wrong reasons based on made up facts and history.

Put Mosaddegh & Mohammad Reza in the dust bin of history.

Focus on putting Khamenei, Rafsanjani and Larijanis under 6 ft of dirt.