کدام بهتـر است - انسـان بودن; و یا، مذهبی بودن

کدام بهتـر است - انسـان بودن; و یا، مذهبی بودن
by مسعود از امریکا
24-Apr-2009
 

به درگاه الهی، رفتم دیروز، که بپرسم
ای ایزد، من نمی دانم، کاین مذهب برگیرم، و یا انسانیت، که بپرسم

ای خداوندا، رفیقی دارم، که گوید مسلمان باشد
لیکن از دزد، بد تر بود، ز سر گردنه، ای خداوندا، که بپرسم

دگر دوستی، گوید مسیح، پروردگارش باشد
لیکن، یک لغت شیرین، بر نیاید ز این زبان، ای خداوندا، که بپرسم

ای پروردگار، اشنای دگر، گوید ره بهاء الله، ره اوست
لیکن، ذره محبتی، نتوان یافت، ای خداوندا، که بپرسم

ایزد تعالی، بس شنفت، از این بنده بیچاره
در امد ز فردوس، گفت ای فرزند، مرا بین، انان جهنم، ای خداوندا، که بپرسم

 


Share/Save/Bookmark

more from مسعود از امریکا
 
default

Mr. Massoud

by Anonymous 248 (not verified) on

Very Well Expressed ....... THANK YOU!!!!! ;)


default

Massoud

by Azadeh_LA (not verified) on

Hypocricy exists among all religions - Whether that is Islam, Christianity, Judaism, or the Bahai Faith.

All you need to do, is to look around this site. It's all evident!

Merc :)


curly

bah bah , dostan baz jam hastan!!

by curly on

interseting, all same people are showing up here too!!!!!!!!!!!


IRAN PARAST

Dear Massoud

by IRAN PARAST on

I think that all that needed to be said, has been said in these five (5) verses ... I am going to leave it at that!

Thanks :)

 

 


مسعود از امریکا

کدام بهتـر است - انسـان بودن; و یا، مذهبی بودن

مسعود از امریکا


Which Is Better - Being A Human Being; Or, Being Religious