شاخه ی زيتون


Share/Save/Bookmark

شاخه ی زيتون
by shokooh.pasargad
28-Sep-2007
 

AUDIO

من بودم و دريای بی خبر،
و شور جاذبه ی ماه
می دويدم
تب زده و لال
بر شيب های تند سواحل مسی
و بر بی خيالی تخم گذاری لاک پشت ها؛
می دويدم
و پايم هميشه
به جَزر می نشست.

من بودم و دريا
ـ آتشفشان و آب ـ
که در هم نمی شديم.
می گذشتم از ستاره و صدف
و ترانه ی نور
بر نفسم توفان می شد.
***

هفت خوان بر فراز کوه
چهار عقاب کوچک
رويين تنی، هميشه در آتش،
و تو...
ـ گنج روانی از دل زمين
سبزان و بی ترديد.

با زبان بی لکنت موج،
راندی بر جزاير مرجانی
و کوهزادهای آبی
و آتش
زير قدم هايت
همه نيلوفر شد.

از غزل غزل ها آمدی،
از باغ های معلق،
و از ميان پرنده هايی که
آسمان را به عشق زمين رها کردند.
***

اکنون،
نامت می تابد بر اتاقک سنگی؛
ـ بی فرش و چلچراغ .
و صدايت عطری است در باران
که بر شاخه ی زيتون می ريزد و
و جهان را روشن می کند.

نگاه کن!
زمين نشسته ميان ما
و مَد هميشه همين لحظه آغاز می شود
همين لحظه که
مهربانی
بر دست های ما
می گردد.

AUDIO
22 سپتامبر 2007

شکوه ميرزادگی
Mirzadegi's page


Share/Save/Bookmark

Recently by shokooh.pasargadCommentsDate
روز کورش بزرگ
13
Oct 15, 2012
دیوار جهنم زنان بلندتر می شود
7
Aug 10, 2012
حق حذف؟
11
May 05, 2012
more from shokooh.pasargad
 
Shaer

The "Rush" of "Passion" ..

by Shaer on

My Body "Glorious" With Your "Sweetness" ..

From "Whence", Bereft of "All" Care ..

 

"Cool" With "Tightness" Everlasting ..

"Enjoyment", "Spacious", And "Clad" With "Passion" ..

 

"Sweetness" Of Your "Scent", But A "Moment" ..

"Meandering" Throughout My "Body", "Rapturous" ..

 

Your "Lips", "Full" With "Life" ..

"Caressing",  Gentle, Full "Of" Life ..

 

"Part" Not Your "Passion", Dear One ..

Let "My" Loin, Caress Your "Heart" ..

 

Although We Have "Never" Met ..

Cry No More, "Paradise" Nigh and Nigh ..

 

Let Your "Lips" Touch "Eternity" ..

Cherish My "Moment", "Sweetness" Ablaze ..

 

Let Your "Womanhood", Rise in "Passion" ..

"Hold" My "Sweetness", Raw and Wide ..

 

"Raw" and "Wide", "Raw" and "Wide" ..

May Our "Sweetness" Merge, "Raw" and "Wide" ..

 

 

 

 

 


Venus

Ashkam ra jari kard

by Venus on

Ziba bood kheili Ziba. Bavar konid man Ashkhayam jari shod. Shayad dar in Zaman ba del-e sookhte man tanasob dasht.

 


default

nice work and sounds

by sharing poems (not verified) on

به او بگویید دوستش دارم به او که تنش بوی گلهای سرخ را میدهد به او که با جادوی کلامش زیباترین لغات را شناختم به او که لحن صدایش دلپذیرترین آهنگ است به او که نگاهش به گرمییه آفتاب و لبانش به سرخیه شقایق ودلش به زلالییه باران است به او که برای من مینویسد مینویسد از باران، از شبنم، از گرمای عشق و به او بگویید دوستش دارم به او که قلبش به وسعت دریاییست که قایق کوچک دل من درآن غرق شده به او که مرا از این زمین خاکی به سرزمین نورو شعرو ترانه برد و چشمهایم به را به دنیایی پر از زیبایی باز کرد به او بگویید دوستش دارم به او که صدای پایش را میشنوم، به او که لحن کلامش را میشناسم به او که عمق نگاهش را میفهمم، به او بگویید دوستش دارم به او که گل همیشه بهارمن است به او که قشنگترین بهانه برای بودن من است و به او که عشق جاودانه من است


default

Horraay'e Mehr

by Manoucher (not verified) on

Aayaa dar aan Meeyaan
Taftaan's seen'e am
Dar chashm'e doshamanee
Aatash nameefeshaand?
Gorraa'ye mehr raa
Dar charkh chanbareen
Goosham shaneed'e ast.
Bargh'e zolaal'e oo
Dar ooj layazaal
Aayaa nadeedeheed?