چهل و چند

چهل و چند
by Afshin Babazadeh
25-Jan-2009
 

حالا که چهل و چند ساله شدم

نه سبیل دارم

نه صندلیهای خالی به من رشک می ورزند

بند سیاه کفشم

چون گره مار سمی

روی سطحی واکس خورده

اعتماد به نفس پا روی میزانداختنم شده

ریگ کفشهایم خودآزارند

و روزنامه را که ورق می زنم

در صفحه چهل و چند

خبرهای جهان را با اکسپرسو می بینم

چون سیاهی مرگ دانشجویی در زندان

امضای روی چکها

ازاعتبار شعری می آید که می نویسم

چهل و چند زیاد نیست

تنها پر معنی تر است

چون

چل چلی

چهل زن

چهل مرد

چهل دلار

چهل دزد بغداد

چهل چراغ

چهل سنگ قبر

بی نام و

نشان


Share/Save/Bookmark

Recently by Afshin BabazadehCommentsDate
طرح
-
Nov 15, 2012
نه می توان
1
Jul 16, 2012
از پشت ها
-
Jan 11, 2012
more from Afshin Babazadeh
 
ramintork

Wonderful Chel Cheli poem

by ramintork on

As a fellow Chel Cheli, I really enjoyed your poem.

May you live many happy Chehels after this one.

I think it is the first 40 which is difficult, after that point there is a melonchalic phase, a surrender followed by a "don't care, let's enjoy this ambigouis thing called life" phase!

 


default

Mard-e Chehel Saalleh :(

by A. Hassan Danesh, Ph.D. (not verified) on

You are right
When I was a kid
And bumped into someone
Whom I knew he was forty
I would be shaken to the very core by
His age discrapancy
Knowing for sure
I am near a very strong and mature man
Towering over my head like a giant
And snap in anger in any second without notice
To smash me under his heavy iron long feet

I am now age 56
And still frightened by
The greatness & horror and vastness of forty something


default

ای چهل و چند

نانام (not verified)


ای چهل و چند ساله‌ی خوب، لذت بردم! ولی تو چهل و چند ساله نیستی. تو مثل خودم چهارده ساله‌ای
!


Jahanshah Javid

Marvelous

by Jahanshah Javid on

Really really good. Made me think. Thank you!