شباهت سکس و مذهب

مشتریان اصلی هر دو مردها هستند و زنان از هر دو بیشتر برای کنترل مردها استفاده میکنند


Share/Save/Bookmark

شباهت سکس و مذهب
by gorgahoo
13-Jan-2009
 

حرف روحانیّت همیشه این بوده که زن و مرد مثل آتش و پنبه هستند و آنی که در کنار هم قرار بگیرند در هم افتاده و شعله ور میشوند. بنابراین واجب شرعیست که به هر وسیله که شده این دو جنس را ازهم دور و جدا نگاهداشت تا اسباب معصیت و گناه فراهم نیاید. بهمین جهت آنها دائماً در تلاش نگاهداری از ناموس و عترت و عورت و عصمت و در یک کلام قایم کردن سکس امّت اسلامی هستند.

چه خوب میشد اگر رهبران مذهبی همین حسّاسیّت را در مورد خودِ مذهب هم نشان میدادند و آنرا مانند سکس از صحنهَ عریان دولت و جامعه به پشت درهای بسته میبردند. چرا؟ به این دلیل که سکس و مذهب از بسیاری جهات شبیه به هم هستند.

بعنوان مثال:

ـ تا این زمان اکثریت مردمان کرهَ خاک به هر دو محتاجند.

ـ گردانندگان مراکز ارائه سکس و مذهب تقریباً همیشه مردها هستند. مانند هیو هِفنر، لَری فِلینت، و روحانیان کلیساها، کنیسه ها، مساجد، و دیگر معابد.

ـ مشتریان اصلی هر دو مردها هستند و زنان از هر دو بیشتر برای کنترل مردها استفاده میکنند.

ـ هر دو اگر در خلوت انجام شوند خوب و فرح بخش بوده ولی اگر در حظور دیگرانی که نمیخواهند ببینند وبشنوند انجام شوند باعث ناراحتی میشوند. مثلاَ جماع در پیاده رو همان اندازه در رهگذران ایجاد دلهره میکند که امر به معروف و نهی از منکرِ خواهران زینب.

ـ در اشتغال به اوّلی فرد احساس میکند که به بهشت رفته است و دردوّمی امید به این دارد که به بهشت خواهد رفت.

ـ درهردو اگرفرد مستقیماَ با محبوب تماس بر قرارکند کار کم خرج است ولی اگر پای دلّال و واسطه به میان بیاید مخارج چندین برابر خواهد شد.

ـ درگیر شدن درهر دو، بشرط توافق طرفین ( یا توافق جمعیّتی که با میل و اختیارخود وارد فعالیّت میشوند) خوب و فرح بخش است؛ ولی اگر با زوربه فرد یا افراد تحمیل شوند بد بوده ودرغرب به آن رٍیپ وآزار و مزاحمت و در شرق به آن تجاوزبه عنف وبرنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلآمی میگویند. ـ

اگر در یک مجلس میهمانی یکی از میهمانان آلت یا مذهب خود را به دیگر میهمانان نشان بدهد، آن مجلس متشنّج میشود.

ـ اگرسکس یا مذهب بطور زیاده از اندازه به مردمان ارایَه یا اِعمال شود، هر دو مزّه و ملاحَتشان را از دست خواهند داد. مانند وظعیّت سکس در اروپا وآفریقا و وظعیّت مذهب درایران، طالبانستان و عربستان. ـ

ـ اعتیاد و اعتقاد بی رویّه به هر دو باعث جان دادن خودِ فرد و دیگران میشود. مانند مبتلا کردن خود و دیگران به بیماری اِیدز یا بکشتن دادن خود و دیگران درجنگهای مذهبی و عملیات بمب گذاری انتحاری.

ـ سکس و مذهب البتّه دارای موارد تشابه بیشتری هستند و علما که خودشان در هر دو زمینه فعالیّت مبسوط دارند اگر انصاف دهند رضایت خواهند داد که برای حفظ حُرمت مذهب، بهتر همان است که آن را ازآشکارِ جامعه به حریم خصوصی خانه ومَعبَد ببرند.


Share/Save/Bookmark

Recently by gorgahooCommentsDate
اگر حافظ جای من بود
2
Oct 15, 2012
God is Gravity...
2
Sep 10, 2012
Get busy living
-
Jun 02, 2012
more from gorgahoo
 
default

شما افکارت مرد

Nader aaghaa (not verified)


شما افکارت مرد سالارانه است. اکثر سایتهای پورنوگرافی در غرب توسط خود زنها اداره می شه. همچنین فاحشه ها خر نیستند بیان پولشون را با مردها قسمت کنند. سریال اوشین را بیاد آور...


default

sex and religion

by been there done that (not verified) on

The fact that sex trade is almost entirely run by men does not negate the fact that on a peresonal free will level, women use sex and religion to control men. And this, by itself, is not necessarily a bad thing.


Azadeh Azad

When humour lacks intelligence!

by Azadeh Azad on

Gorgahoo,

Your work would have been more appealling if it were not tainted by sexist bias. When you say "women rather use both [religion and sex] to control men," you're saying some unfunny nonsense that contradicts reality as described in your previous paragraph. Is the International sex trafficking of women and girls for the purpose of sex slavery and prostitution, women's way of controlling men? Do you mean that women control men through Sharia laws of being worth half of a man?

When humour lacks intelligence, it ceases to be humourous! However, my criticism doesn't apply to the rest of this work that is interesting.

Azadeh


MRX1

very nice

by MRX1 on

and to the point. thanks