فردای سبز

فردای سبز
by Alef Mahan
17-Jun-2011
 

آتش

مرا گرفته

زبانه‌ می‌كشد انتقام

باد هم پشتِ اوست.

عالم در ریزش

زبان در گیرومیر ...

و با هزاران چشمِ شیشه‌ای شب

نظاره‌ می‌كند تنها.

پرده‌پوشی؟

چنین بود پایانِ سبز؟

 

دیگر بهار

در راه نیست

حتا انگار.

سوختنی تمام شد آیا

كه آتش‌ فرو نشست؟

باغچه نگارا

دیگر برنمی‌خیزد.

خدای ایشان را شریكش‌ شیطان

زمینگیر كرده.

 

انفرادی

ردِْ توحید است.

خدایان قیام‌كنید

حكومتِ پاییز را انجام

حلبِ سپور است

ما كه مرگ را زندگی كردیم، دیدیم.

مُچ آرنج بازو سر

بیا كه اینبار

غوغا‌ كند جوانگی.

 

17/5/2011


Share/Save/Bookmark

Recently by Alef MahanCommentsDate
کارناوال ریو تا تهران
1
Nov 27, 2012
اتوبوسی بنام هوس
-
Oct 29, 2012
از « آ » تا « ی » ای آزادی
-
Oct 13, 2012
more from Alef Mahan