اندرز و کامِنتِری


Share/Save/Bookmark

اندرز و کامِنتِری
by gorgahoo
08-Sep-2011
 

در خبر است که دو چیز آدمی و مغز آدمی را تباه کردی: نخست دین و دو دیگر موادّ مخدّر.

آن شنیدستی که در عهد قدیم
یک نفر آلمانی با ریشی عظیم

نام او کارل، شهرتش هم مارکس بود
ذهن او چالک تر از صد شارکس بود

فیلسوف و صاحبنظر در اقتصاد
تئوری های فراوان او بداد

کاپیتال نام کتابش، بَس دُرُشت
پر زِ ایده، هم درست هم نا دُرُست

لیک چون مذهب بکرد توصیفِ حال
تیر را خیلی قشنگ زد تویِ خال

گفت دین افیون برایِ توده ها
این سخن از مغز، نِی از روده ها

و نیز روایت است از جورج کارلین (1) علیه السّلام که فرمود: «مواد نکشید که من کشیدم و دریافتم که زود میرسد زمانی که درد واصله اش از لذّت حاصله اش افزونتر شود.»

بچّه همان بِه که به نفع خودش
روی به دانش، به هنر آوَرَد

تا بشود دور ز زندان جهل
اسب نباشد، خر نَر آورد

تا نفِتَد جمله به دام دراگ
بهرِ پوشِر (2) او گوش ِ کَر آورد

باری چون به اوضاع گیتی در قارّه و کشور و سیتی، از دریچهَ گوگول و یاهو و با شکم پر از کاهو، نظر کنی مردمان دو اقلیم را بینی دست به یقه و یکدگر را شقه شقه. نخست، اقلیم میدل ایست که عجم آنرا خاور میانه خواندی و حواشی آن، مطلوب طوائف جهودان و نصارا و مسلمین، که اوّلی مدّعی که موسی قبالهَ ملک اورشلیم تا ابد بنام ایشان کردی، و دوّمی نصارا که گفتی مسیح در کوچه پس کوچه های هولی لَند، پا برهنه و با موی بلند، پرسه زدی و بی جنابتی در گرمابه ای غسل کردی، و سدیگر اسلامیان که باور داشتی که رسولشان از ناف شهر قدس، بی آنکه فریب باشد یا هُوکس (3)، بهتر از موشک و بی احتیاج به پوشک، به آسمان رفتی. این سه طایفه تا أبد بر سر و روی هم کوفتی و عیش دیگران منقّض همی کردی.

چون نظر کردم به اوضاع جهان
از دالاس تا لندن و تا بهبهان

مُفتی و خاخام و آخوند و کشیش
فتنه در بِین اُمّم را پاسبان

مدّعی بر اورشلیم قوم یهود
هم نصارا، سُنّی و هم شیعیان

و اقلیم دیگر لاتین آمِریکاست که عجم به آن آمریکای لاتین گفتی؛ و در آن جماعت دلّالان بنگ و کُوک و حشیش و تریاک، با اشاره دولتیان مفسد و بی باک، قتل کنان، و اشکنجه رعیّت چنین و چنان، از کُلُمبیا تا مکزیک و بلیز، و خِیل آدمیان ناتوان جلیز و ولیز.

خشخاش از افقان، حشیش از میچوکان (4)
بی خبر میدِل کلاس مصرف کنان

علّت خونریزی و جنگ و جدل
اهل ایمانند و یا تریاکیان

George Carlin, the late American thinker and comedian .1
Pusher, drug dealer .2
Hoax .3
Michoacán, Mexico’s marijuana producing state .4


Share/Save/Bookmark

Recently by gorgahooCommentsDate
اگر حافظ جای من بود
2
Oct 15, 2012
God is Gravity...
2
Sep 10, 2012
Get busy living
-
Jun 02, 2012
more from gorgahoo
 
Jahanshah Javid

Latin America

by Jahanshah Javid on

... so that's why I'm so sick of the Middle East and so in love with the Latin world :)

thank you for sharing


Roozbeh_Gilani

گفت دین افیون برایِ توده ها

Roozbeh_Gilani


Loved it, brilliant! 

"Personal business must yield to collective interest."


پندارنیک

بی خبر میدِل کلاس مصرف کنان

پندارنیک


 

 

وری وری نایس سرودی

برگرد، بیا به زودی

 


Multiple Personality Disorder

Very clever

by Multiple Personality Disorder on

Great job!