سرود های ماندگار عشق ۱۱

آخرین سرود: مناجات


Share/Save/Bookmark

 سرود های ماندگار عشق ۱۱
by Mahmoud Seraji
04-Jun-2012
 

معشوق چون نقاب ز رخ بر نمی کشد
هر کس حکایتی به تصور چرا کنند ...

[ لسان الغیب ]

آخرین سرود عشق

هر که بدنبال خدا می رود
گم شده در خود به کجا میرود؟

اینهمه گمراهی باطل ز چیست
راه یکی عشق یکی دل یکیست

گر به چمن عشق حکومت کند
باد ز گل رفع خصومت کند

باد خزان چتر سر گل شود
خار، عزیز دل بلبل شود

رنگ و نژاد و ره و آئین و دین
وارث عشقند نه میراث کین

عشق اگر خانه کند در جهان
هیچ نماند به جهان بیم جان

*******************
محمود سراجی

ای به گلستان و چمن رنگ و بو
رنگ گل و برگ گل و بوی او

ای تو رگ تک تک اعضاء من
خفته به اجزای تمام بدن

نور دل و مردمک دیده ام
غیر تو کی دیده بخود دیده ام

گر چه ندیده است کسی نور دل
راز بدل خفته و مستور دل

ظاهر و روشن تری از آفتاب
بر دلم ای نور درخشان بتاب

هر چه که کردیم تو را جستجو
هر چه که دیدیم تو بودی در او

روح تو جاری شده در جسم ما
فرق دگر نیست مگر اسم ما

هر چه بنامند مرا در کلام
عشق ندارد بجز از عشق نام

علت و معلول ز یک گوهرند
گو که بر آن نام دگرمی نهند

هر چه دراو روح تو تابنده نیست
در عجبم آنچه در آن هست چیست؟

ظاهر مرآت ندارد حیات
لیک در آن جلو کند نقش ذات

بر رخ تو باز کند سینه را
نقش مصور کند آیینه را

تا که شدی جلوه گر اندر عدم
شد متجلی همه سر تا قدم

روح و روان داد به کنه عدم
همچو مسیحا به تن مرده دم

کنز نهان گشت بدینسان پدید
تا که فاحببت ان اعرف شنید

شد متجلی به جهان حسن تو
بر همه اجسام روان حسن تو

نقش یو افتاد بر این آینه
جلو حق داد بر این آینه

هر چه در آئینه منور شود
آینه خود عین مصور شود

صورت خود دیده و دل باختی
شبه خود از صورت ما ساختی

آنچه که در آینه دیدی دقیق
صورت جان بود رفیقی شفیق

آنچه که در آینه افتاده بود
جلوه به اجزای جهان داده بود

این طرف آئینه دیدار من
نقش بر آن صورت دلدار من

او همه ما بود در این آینه
نقش خدا بود در این آینه

آینه ای پاکتر از آب پاک
نقش پذیرنده تر از موم و لاک

پرده گرفت از رخ زیبای دوست
تا که عیان گشت سراپای دوست

شد همه اجزای جهان منجلی
نقش بر این آینه صیقلی

گر چه به مرآت لقای خداست
به نگری ما و من و ماسواست

گنج نهانی شده اینسان عیان
تا که شود سر انا الحق بیان

دیده جان باید و احساس و شور
تا که ببینند چه بینا چه کور

هر که بدنبال خدا می رود
گم شده در خود به کجا میرود؟

اینهمه گمراهی باطل ز چیست
راه یکی عشق یکی دل یکیست

گر به چمن عشق حکومت کند
باد ز گل رفع خصومت کند

باد خزان چتر سر گل شود
خار، عزیز دل بلبل شود

رنگ و نژاد و ره و آئین و دین
وارث عشقند نه میراث کین

عشق اگر خانه کند در جهان
هیچ نماند به جهان بیم جان

مادر شوریده به فرزند غیر
شیر تعارف کند از روی خیر

وه که چه زیباست کلام علی
این سخن نغز و پیام جلی

من عرف نفس پیام علیست
قد عرف ربه در آن منجلیست

مظهر عشق است دل هر کسی
گر بخود آئی به خدا می رسی

جوشش عشق است که جان میدهد
هستی و مستی به جهان میدهد

محمود سراجی
م.س شاهد

سپاس بیکران از فرزانه فرهیخته بانو پریدخت عزیز برای تدوین

پایان سرود های ماندگارعشق ممنون که پذیرا بودید


Share/Save/Bookmark

Recently by Mahmoud SerajiCommentsDate
ترانه های فراق ۸
18
Nov 27, 2012
ترانه های فراق ٧
23
Nov 21, 2012
ترانه های فراق ٦
16
Nov 15, 2012
more from Mahmoud Seraji
 
Mahmoud Seraji

بر شما شاعر گرانمایه هم درود

Mahmoud Seraji


بر شما شاعر گرانمایه هم درود

 

جناب محمود بدوحی بزرگوار ممنون و سپاسگزار اینهمه الطاف تان هستم ،

محمود سراجی


Minoospellerberg

بر شما شاعر گرانمایه هم درود

Minoospellerberg


 

جناب بدوحی بزرگوار ممنون و سپاسگزار اینهمه الطاف تان هستم ،

محمود سراجی


Boddooh

درود برشما شاعر گرانقدر

Boddooh


استاد سراچی عزیزم
شعر تو چه سبز و چون گل بی خار است
خوش منظر ودلفریب و بس پر باراست
ازسینه به وجد آوَرَدم هر واژه
برخواندن آن شوق مرا بسیار است

 .مرسی استاد عزیزم ، مانند همه قسمتهای قبلی پرمعنی وبسیار زیبا بود 

 Mahmoud Boddooh

محمود بُدّوحی

 


Minoospellerberg

Nicely said!

by Minoospellerberg on

Minoospellerberg

  سپاس بیکران


Minoospellerberg

Nicely said!

by Minoospellerberg on

Minoospellerberg


 

مظهر عشق است دل هر کسی
گر بخود آئی به خدا می رسی

جوشش عشق است که جان میدهد
هستی و مستی به جهان میدهد


Minoospellerberg

Nicely said!

by Minoospellerberg on

Minoospellerberg

 روح تو جاری شده در جسم ما
فرق دگر نیست مگر اسم ما


Minoospellerberg

Nicely said!

by Minoospellerberg on

Minoospellerberg

 

هر که بدنبال خدا می رود
گم شده در خود به کجا میرود؟

اینهمه گمراهی باطل ز چیست
راه یکی عشق یکی دل یکیست


Mahmoud Seraji

سپاس و درود

Mahmoud Seraji


 

 

 

سرکار خانم مینا

 

شاعر شیرن سخن سجاد جوانسالم

 

جناب رد واین که حلاوت کلامتان نشئه شراب سرخ میدهد

 

بهرخ نازنینم با بیان شیوا و زیبایتان ، امید که بهبودی حاصل شده باشد

 

سر کار خانم دکتر پریدخت که زیر منت مهر مدامتان قرار دارم

 

فرانچسکو سینیبالدی بخاطر پست شعری از مجموعه افکار زیبایتان

 

که از خورشید و جاذبه ان و ترانه و شعر سروده اید

 

همگی خوش آمدید و سپاسگزارم محمود سراجی م.س شاهد

 


Sinibaldi

Une cascade de pensées.

by Sinibaldi on

L'attraction

du
soleil est

comme
la

chanson
qui

vient
dans

la
brume

en
donnant

une
poésie...

Francesco
Sinibaldi


Paridokht

سپاس و درود بیکران

Paridokht


به به ... چه پایان شورانگیزی

سرودهای ماندگار شما تا همیشه در گوش عاشقان نوای دلنشین عشق را زمزمه خواهند کرد ... پایدار باشید به مهر وعشق و دوستی   

 


Behrokh Mohanna

   درود

Behrokh Mohanna


 

 درود بیکران بر شما استاد عزیز و گرامی. حسن ختامیست بینهایت زیبا و دل انگیز بر مجموعه ای بسیار ناب, بینظیر و سحر آمیز. در پناه حق همواره شاد و ماندگار باشید


Red Wine

...

by Red Wine on

درودی دیگر بر شما که این چنین افکارِ ما را سبز کرده و دلی‌ غریب را نیلگون ساختید ...

این قطعه‌‌ نفیس را به شما تقدیم می‌کنیم :

استاد منوچهر همایونپور - درکُنجِ دلم عشقِ کسی خانه ندارد

//www.youtube.com/watch?v=l2_TyJFFE4g

درکنـــــــــــج دلــم عشق کســی خانــــه ندارد

کـــس جـای در ایــن خــانهء ویــــرانه نــــدارد

دل را بکــــــــف هــر کــه نهـــــم باز پس آورد

کـس تاب نگهــــــــــداری دیـــــوانه نـــــدارد

در بـزم جهـــان جــز دل حســـرت کـش ما نیـست

آن شمــــع که میســــوزد و پــروانـــه نـــــدارد

با سپاس .


sajjad kohansal

درود بر جناب استاد سراجی عزیز

sajjad kohansal


درود بر استاد عزیزم جناب دکتر سراجی

مثل همیشه زیبا بود و ستودنی جناب استاد

تک تک ابیاتتان آموختنیست

 

وه که چه زیباست کلام علی
این سخن نغز و پیام جلی

من عرف نفس پیام علیست
قد عرف ربه در آن منجلیست

خیلی زیباست استاد

درست است از این  شعرتان  به عنوان آخرین سرود عشق یاد کرده اید ولی آغازی برای عشق بازی ما از برکت عاشقانه های شما خواهد بود

سلامت باشید استاد عزیزم

بدرود 


mina64

سپاس و درود بر

mina64


سپاس و درود بر شما استاد گرامی
بسیار زیبا و دلنشین

گر به چمن عشق حکومت کند
باد ز گل رفع خصومت کند

باد خزان چتر سر گل شود
خار، عزیز دل بلبل شود


Mahmoud Seraji

طنا ز ما زنده باد

Mahmoud Seraji


 

ممنونم شهاب طناز من که با نکته های طنز آلود کلامت حقایق بزرگی را برملا میکنی که کسی را یارای بروز آنها نیست من پیشنهاد میکنم که منشآت ات را کم کم به بازارسایت ایرانیان هم عرضه کنی که خریداران فراوان خواهد داشت دوست دارت خمود


shahabhm

نقش جان

shahabhm


استادم ، نوای مناجات تو همچون نقش جان است بر روی پیکر بی جان آدمی
درود بر تو
از بین این همه نقش
چه زیباست و ماندنی که گفتی
:
علت و معلول ز یک گوهــرند

گو که بر آن نام دگرمی نهند