پروانه ها و شمعها

پروانه ها و شمعها
by Alef Mahan
26-Jun-2012
 

پروانه‌ای

در نهانگاهِ تنت

شمعی

بر میانگاهِ تنم

سیاره‌ای گردِ ستاره‌ای

و یا ماهی گردِ سیاره‌ای

نوری به دورِ خاكی

گردی به گِردِ نوری

دایره‌ای، دایره‌ای

دایره در، دایره‌ای

فشردۀ، ازلی تا ابدی

چكیدۀ، حالی یا آنی.


می‌سوزد پروانه پرواسوز

می‌میرد شمعِ شعله‌سر

حالیا، حیات یا حضور

لقاح یا عروج؟

حالی تا حالی

عشق می‌كوبد

داریه‌ای، در دایره

دایره، در داریه‌ای

ازلی تا ابدش

ابدی، در پی ازلش‌.

در رانهایت

پرپرزنان، پروانه

بر رانهایم

دل‌دل‌زنان، شمع.

زمستان 2001

 : :

دمی است شیرینی گل

پروانه هم بر آن.

شهدِ تو را

پروانه

همواره بر آن.

23/12/2002

 : :

خاموش‌كند

شمعِ سوزانِ مرا

شهدِ ریزانِ پروانه‌ات

تا باز دمی دگر

یا كه شبی دیگر

خلوت نشینِ روشنایش‌ باشیم.

23/12/2002

 از دفتر شعر "نافۀبیقراری" ا- ماهان، نشر البرز، 2003 فرانکفورت


Share/Save/Bookmark

Recently by Alef MahanCommentsDate
کارناوال ریو تا تهران
1
Nov 27, 2012
اتوبوسی بنام هوس
-
Oct 29, 2012
از « آ » تا « ی » ای آزادی
-
Oct 13, 2012
more from Alef Mahan