سونات پائیزی


Share/Save/Bookmark

سونات پائیزی
by Azadeh Azad
27-Sep-2012
 

خوش آمد می گویم
به پاییز افسرده، خوش آمد
می گویم به روانداز مه
که با پیچ و خم میرود
از راه نورهای وارفته
وروزهای تاریک

خوش آمد می گویم
به شب های پرصدا
و به زوزه بادهایی
که بوی شنی رود را
به شهر می آورند

خوش آمد می گویم
به برگ های زرد سرخ
که دایره وار بال زده
پرواز میکنند
و به  گل سرخ خسته
غوطه ور در فکر خیسِ با ران

خوش آمد می گویم
به خواهرم که زندگی میکند
در اشگ
بالای ابرها
و درختان شعله ور را
با نام صدا میزند
و اصرار دارد که من
قدم بزنم در دشت ها

قدم میزنم با موهای تر افتاده ام
تا عطر وبوی درختچه ها را
با خیسی اش بالا کشد

قدم میزنم
با چشم های بسته تا
تجربه سبک باد را
جذب کنم، قدم مبزنم

قدم مبزنم، دست هایم خواب
گلی وحشی را می بینند
که اغوا خواهم شد
برای چیدنش
در سپیده دم
در امتداد
رود


راه هموار است

با عشق و اشتیاق

و در مسیر افسردگی

خوش آمد می گویم
به  کسانی که محبوبی را
از دست داده اند


میدوم سوی  دختری
که جنبش اندامش
شبیه خواهرم ست
مانند شعله ای در پیش
راه میرود و دانه های
عشق  برای کلاغ ها
می پاشد .


Share/Save/Bookmark

more from Azadeh Azad
 
Red Wine

...

by Red Wine on

سوناتِ  دلنشینی است،پائیز فصلِ  حالاتِ  رنگین است و دلهای غمگین.

با سپاس از شما.