نقش آفرین

برای دوست: بهروز وثوقی


Share/Save/Bookmark

نقش آفرین
by Jahangir Sedaghatfar
29-Sep-2012
 

هیولایی است در فنّ خود

تلنباری از جادوی مسخ نهفته در گشادِ آستین:

به نیم چهره شیطان را می نماید،

                                       به نیم چهره عصمت انسان را؛

به نیم چهره اخم و خشم می کشد، وسواس گونه-

و به دیگر نیمه بزکی از تبسّم ِ دلقک

یعنی:

        هزار آینه اش به روبرو بگذار

        تا هزارگونه نقش بربیافریند، بی تقلّا؛

 

یعنی:

تا حلول هزاران شخصیّت

در جان ِ یکی کالبد

                       امکان پذیرد؛

 

یعنی:

در طیفِ انعطافی شگرف

هنر در هنر آمیختن آموخته؛

حقّاً،

     فنّ تحسین برانگیختن آموخته.

 

 

پرده وقتی فروفتاد، امّا

- وز رخساره وقتی نقابِ نمایش کنار رفت-

او خود،

          بی ادعا،

                      نمادی از حضورِ تعادل ِ مطلق می شود؛

بی کرشمه،

درویش سرشتی می شود

                              که اعتبارِ گوهرِ منیّتِ اوست.

 

 

امّا...،

       هیولا غولی اگر نه

- انصافاً-

تندیس ِ سترگی است

                          بر پایه های هنر

                                                قد برافراشته،

هم از آن گونه که پیش ِ پاش

به پا خاستن را گزیری نیست.

 

□□□

 

سانفرانسیسکو- لوس آنجلس

                                                                                 اوّل فوریه 2002

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Jahangir SedaghatfarCommentsDate
Oh, how I wish
1
Nov 18, 2012
شراره‌ی کبریتِ بهانه
-
Nov 02, 2012
Prophecy
-
Sep 12, 2012
more from Jahangir Sedaghatfar
 
Reza86

Poets,actors, singers welcome

by Reza86 on


Nader Vanaki

بر صداقت فر درود

Nader Vanaki


گُل گفتی و شیرین سرودی.  بهروز وثوقی افتخار ملّی همه ایرانیان و نقش هایی که بازی کرده میراث سینمای ماست.

Red Wine

...

by Red Wine on

بهروز خان را در سن سباستیان دیدیم... صد کرور یزدان را سپاس که حالشان خوب بود و این گونه استنباط کردیم که نقش آفرینی در فیلمِ آقای قبادی جانِ دوباره‌ای به ایشان داده است.

در رابطه با فیلمِ فصلِ کرگدن؛انتظاراتِ دیگری داشتیم اما در مجموع فیلم خوب درآمده بود.شبِ گذشته فیلمبردارِ فیلم،آقای اصلانی از فستیوال سن سباستیان جایزه گرفت.

با سپاس از مطلبِ شما.