Date

BEYZAIE

تولدت مبارک

برای پدرم بهرام بیضایی بمناسبت شصت و نهمین سال تولدش

27-Dec-2007 (6 comments)
این چند خط را برای تو، پدر عزیزم، بهرام بیضایی و به پاس تلاشهای خستگی ناپذیرت در عرصه ی فرهنگ و هنر کشورم ایران می نویسم . می دانم که بسیار خسته ای و بسیار رنجدیده و می دانم که زخمهای بسیار بر روح و روان داری از سوی آنها که گمان می کنند آمده اند تا برای ابد بمانند، اما نمی دانند که ضدیت با جریان رونده و شونده ی فرهنگ ایران امری است گذرا و آنچه می ماند، فکر است و اندیشه و نیروی خلاقه ی انسانی که خود خالق است. نیز بسیاری در لباس دوست و دوستدار که پنهانی و از سر تنگ نظری زخم می زنند، گاه از سر بخل و گاه از سر خودشیرینی برای این و یا آن دستگاه قدرت.>>>

PEOPLE

Nobody's enemy

Who are Iranians?

27-Dec-2007 (27 comments)
In the face of hostility, recently more and more Iranians find themselves stuttering when asked a very simple question: Where are you from? A proud people whose heritage has heavily influenced the Western culture, they become stuck somewhere between the I and the P: Many Iranians, in fear of retaliation or being scorn refuse to identify themselves as Iranians unless necessary; some opt to use the alternative Persian (the Greek, historical, transitory word for Iranian,) few even go as far as introducing themselves as Italian, Greek, Armenian, or Northern Iranians who fit the profile, as Irish, or other. This is a deeply disturbing phenomenon that is very typical and indicative of their existence in the United States, and one that is a growing trend, elongating parallel to the strange animosity that is brewing against them>>>
Kavian S. MIlani
27-Dec-2007 (6 comments)
از قرار معلوم وضع جسمانی عماد باقی روشنفکر دینی بر اثر شکنجه روحی و روانی در زتدان بسیار نامساعد و وخیم است. >>>

SHEKANJEH

 شباهت های ناگزیر!

اسدالله لاجوردی , مایکل هایدن

27-Dec-2007 (3 comments)
مقایسه و همسان دانستن هرشخص و حکومتی با اسدالله لاجوردی و حکومت اسلامی ایران , شاید توهین به آن شخص و آن حکومت تلقی شود , من اما قصد چنین توهینی ,حتی به مایکل هایدن , و حکومتی چون حکومت جرج بوش ندارم , ضمن اینکه نمی توان بر شباهت های ناگزیر اینان , که در نگاه من شباهت های ناگزیر نوعی ازقلدری سیاسی , و تفکر و رفتار ارتجاعی ترین جناح مسیحیت و اسلام است , چشم پوشید. برای نمونه کاربرد و تایید شکنجه و شکنجه گری یکی از این شباهت هاست.>>>
alimostofi
26-Dec-2007 (13 comments)
But they won't>>>
SCE Campaign
26-Dec-2007 (5 comments)

Sina Paymard whose last wish was to play the flute, after spending the last 3.5 years in prison, was freed on Christmas Eve...

 

>>>

FASHION

Short & sweet

Short & sweet

2007 collection

by Pegah Anvarian
26-Dec-2007 (6 comments)

>>>

TRAVELER

Valley of dreams

Valley of dreams

Photo essay: Egypt

by Rami Yelda
26-Dec-2007 (2 comments)

>>>

2007

Not an imperial year for the Empire

Bush has recklessly led us into bankruptcy

26-Dec-2007 (8 comments)
Being reflective; personally taking stock of a situation, or issue, seems to be antonymic to the nature of most people who prefer that matters be handled by leaders of groups they belong to. Whether the issue is government, war, crime, drug-addiction, or most anything else, they are quick to pass the buck, determining that it really isn't up to them to take stock... with that 50's mentality that "father knows best." And as a year comes to an end, instead of personally taking stock and weighing what is happening to their nation, Americans' choice is to keep the mind relaxed and let the President tell them in January's State of the Union speech "how things really are." Let the lies and b-s roll! >>>
alimostofi
26-Dec-2007 (8 comments)
It's not cheap.>>>
Darius Kadivar
26-Dec-2007 (25 comments)
Shapour Bakhtiar was a True Democrat, an Intellectual and ultimately a Martyr who died in the name struggling in the name of his beliefs for a Free and Democratic Secular Iran>>>

POINT

Remember Jesus?

An email to my thirteen-year-old daughter

26-Dec-2007 (8 comments)
This is the first Christmas that I am without my children. But I am not sentimental about Christmas not having really grown up with it. As a child in Iran I remember having a tree in my room and singing carols in Mrs. Hekmat and The Community schools, the former run by a wonderful Jewish woman and the latter by old American missionaries. My mother having also attended the same missionary school run by American’s in Iran had a soft spot in her heart for Christmas and indulged me in my requests for a tree. But Christmas was, in truth, an import, something taken from the westerners and enjoyed, a novelty like Lego blocks. I am an atheist with very little tolerance for the pseudo-spirituality that has gripped the secular world of perfectly educated people>>>

STORY

I paused to give him a chance to recognize his victim and to start his routine

26-Dec-2007

Once again, it was he the same pervert who followed me the moment I fell asleep. It’s hard to believe but it’s true. The minute I fall asleep, I have to run for my life. He’d never caught up with me yet because when I run out of breath and seconds before he reaches me, I trip and hit my head on a curb or run into traffic light pole on the street corner and wake up in sweat. I’m living a rerun episode of the same nightmare over and again. Last time as I was escaping from this maniac I said to myself, “I can’t go on like this, I can’t run forever especially in my sleep. The main purpose of sleep is to rest not to run! A rapist or a murderer he might be, I will face him.”

>>>

SUPREMACIST

بیماری خود برتربینی

سخنی در باره ی ملی گرایی ایرانی و لزوم بازسازی آن

26-Dec-2007 (16 comments)
ما ایرانی ها در آن آخرین سالهای عصر پهلوی بر این باور بودیم که این همسایه های ما – که غیر ایرانی اند - حالا حالا ها کار دارند تا به پای فرهنگ و سواد و دانش و ثروت ودیگر محسنات ما ایرانی ها برسند. حاصل ِ آن طرز تفکر که متاسفانه، فراگیر هم بود آن بود که ما ایرانی ها که خیلی بهتر از بقیه بودیم فقط یک درد داشتیم و آن درد "تنهایی" بود، هیچ ملتی در منطقه هم شان ما نبود.ما بودیم و خودمان و اگر قرار بود خود را با کسی مقایسه کنیم باید به خیلی دوردستها شاید اروپا، آنهم نه تمام قاره، و یا به امریکا نگاه می کردیم تا شاید ملتی در خور ِ قیاس می یافتیم. >>>

POETRY

My Tameless Trickster
26-Dec-2007

with bouncing steps and smell of wild
she walks on the streets cornered
by tickle for trembling rapture
halts in the middle of a side show
half ogre, half angel, fully androgynous
dressed in psychedelic red and blue
baggy suit with big buttons
she laughs like a hyena

>>>