Blog

باز هم کشته شدن فرماندهان سپاه

تعدادی از فرماندهان سپاه پاسداران از جمله نورعلی شوشتری، جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه دیروز در جریان یک انفجار در منطقه “پیشین” شهرستان سرباز استان

Read More »

دعا

دعاهای زیر از کتاب سومین جشنواره بین‌المللی “دستهای کوچک دعا” است. این جشنواره سه سال است که در تبریز برگزار می‌شود و دعاهای بچه‌های دنیا

Read More »

A great piece of political wisdom (Persian)

هوشمندی را پرسیدند از چه بر مزار شاهان ایران کوههای نمک فراهم آمده و بر مزار شیخان تلهای علف هرزه روییده؟ فرمود چون مردمان بر

Read More »