Blog

Good Hijab Rewards! (cartoon)

.اجرای طرح تقدیر و تجلیل از بانوان محجبه عصر چهارشنبه توسط پرسنل نیروی انتظامی استان گلستان برگزار شد

Read More »

اسمش جام عقل است

اسمش جام زهر نیست. جام عقل است. بنوشیدش، بنوشیدش. بی دلواپسی. از آن گزیری نیست یا اگر هست در شیب تند جنگی نابرابر است. بنوشیدش

Read More »

چرا هنوز گرفتاریم؟

چندی پیش نگاهی به یکی از این مناظره هایی انداختم که دم به ساعت از تلویزیونهای خارجی پخش میشود. مضمون گفتگو «سکولاریسم» بود. حرفهایی که

Read More »

The Shahnameh Project

To all who obey their thought, or word, or deed Have aided Persia in her hour of need, Whether by tongue, or pen, or sword

Read More »

Independence Day

روز استقلال چه روزیست برای جدائی از دوستِ دختر آمریکائی در روز استقلال آمریکا از انگلیس تنها نمی دانی کدام یک توئی! در گذرگاهِ ساحل،

Read More »

توحش الهی

به این “جرائم” و احکام صادره توجه مبذول دارید: “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور از طریق فعالیت و عضویت

Read More »

پلنگ و آهو ۴

در قسمت سوم مناجات خالصانه آهو بدرگاه خدا را دیدیم و قبول حق را که مهمانش شود و شادی و پایکوبی قدسیان را کمی هم

Read More »

بودجه محرمانه روحانیت

گفتگوی حاضر | قطعهء کوتاه از مصاحبهء تاریخی مُفصّلی است | که سالِ ۲۰۰۹ میلادی | توسّط «دفتر تاریخ شفاهی و تصویری ایران» | به

Read More »

پیوند ساقه ها

ساقه های سرد و خشک وعده های نمدار می خواهند گمگشته های عاشق فراتر از دربهای قفس سفرهای طولانی را جویایند. در سبزوار خاطره ها

Read More »

غروب عشق

نامه به آتش میکشد رویای سر بسته پهنای دشت             بسترافق که در خمیازه خورشید شده  کمرنگ   خسته  ناله میکشد بی درنگ برای یک بوسه

Read More »

بازیافت

گورومب!…. از روی تخت افتادم پایین…! داشتم خواب میدیدم و روی تخت، مثل آدمهای جِن زده و تب‌دار و هذیانی غلت میزدم و ناله می‌کردم.

Read More »