قایق کاغذی

قایق کاغذی
by Aref-Adib
15-Nov-2007
 

 

خورشید مزه نارنج می دهد

و جاده چون رودی سیاه

زیر آفتاب ترش و نارنجی می درخشد.

من

خاموش

اما پر از آواز انتظار

چون قایقی کاغذی

در طبطبه تلاطم این رود پرتلالو

بسوی تو می آیم!

مهرداد عارف ادیب

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Aref-AdibCommentsDate
Mohre
-
Jul 27, 2012
Asghar Oscar
4
Feb 27, 2012
Mahshid Amirshahi: Author
7
Jul 15, 2011
more from Aref-Adib
 
default

ghashang bood. در

Anonymous777 (not verified)


ghashang bood.

در طبطبه تلاطم این رود پرتلا

yek kami bihoode sanginesh mikone.