سگ هار


Share/Save/Bookmark

سگ هار
by Parvin Bavafa
12-Jun-2008
 

پس می دهم

این تحفه، این توله

این هدیه ی زنده را

که برای نوه ام خریده ام

و مثل سگ پشیمانم

پس می دهم

این توله سگ را

که چون سریش

به جیب هایم چسبیده است

و با هیچ لیشی

از من جدا نمی شود

سگی که باید

محافظ

جان من و مال من باشد

مدام پارس میکند

پاچه های شلوارم را می درد

کفش هایم را

لت و پار می کند

قالی دست بافت ایرانی را

با چمن های پارک

اشتباه می گیرد

و دندان های تیز نورس اش را

هرشب دردست های بی نمکم

فرو می برد

یعنی ... گاز می گیرد

یعنی، دستمزد می دهد

سگی که

از پرنده می ترسد

به مورچه حمله می برد

سگ نیست

سگی که

به جای به دام انداختن دزد

مدام کشیک مرا می دهد

و از سرو کول من بالا می رود

سگ نیست

از بس که بشر

نژاد سگ را

چون نژاد خویش

درهم آمیخته است

طفلک این توله نمی داند

با نیم وجب قد

سگ است یا گربه

موش است یا خرگوش

چرنده است یا درنده

نه این سگ

به درد من نمی خورد

به من چه

که سگ های این زمان نبز

چون انسان های ناسپاس این قرن

هار گشته اند

مارچ، 2008

parvinbavafagallery.com


Share/Save/Bookmark

 
default

به این می گوییند طنز واقعی

Tilda (not verified)


با تشکر به این می گویند طنز واقعی
آثار شمارا در سایتان خوانده و می خوانم باعث افتخار ایران و ایرانیانید.


sima

ممنون

sima


عالی بود!


Anonymouse

Good poem

by Anonymouse on

Nice.


Aref-Adib

با نمک نه بی نمک

Aref-Adib


اگرمیگید که دستان بی نمک است شعرتان که خیلی با نمک است