تفسیر ملوکانه از "آزادی"

"زاویه ی دید" ملوکانه را که ملاحظه فرمودید؟


Share/Save/Bookmark

تفسیر ملوکانه از "آزادی"
by Ali Ohadi
26-Sep-2008
 

"آمدیم پایین توی اطاق نشستیم. امپراطور هم بعد آمد پایین می نشستیم، بر می خاستیم، حرف می زدیم، صاحب منصب ها همه راه می رفتند، می نشستند، آزادی بود، یکی ایستاده بود کونش را به امپراطور کرده سیگار می کشید، یکی نشسته بود و کونش به امپراطور سیگار می کشید. یکی کونش را به ما کرده بود. هر کدام یک حالت آزادی داشتند..." (روزنامه ی خاطرات ناصرالدین شاه در سفر سوم فرنگ، ص 220)

"زاویه ی دید" ملوکانه را که ملاحظه فرمودید؟

*** نتایج اخلاقی:

هرکس کونش به شما یا به امپراطور باشد، "حالت آزادی" دارد!

ملت قزوین "آزادی"خواه ترین ملل روی زمین اند.

هنگام عبور از ولایت قزوین، روی "آزادی"تان برزنت بکشید!

*** برای تمرین خلاقیت و با توجه به تفسیر ملوکانه از "آزادی"، نام های زیر را مطابق سلیقه ی سلطان صاحبقران تغییر دهید؛

خیابان "آزادی"!

میدان "آزادی"!

مجسمه ی "آزادی"!

"آزادی"، استقلال، جمهوری اسلامی! (در این جمله می توانید بجای کلمه ی استقلال، از "پرسپولیس" استفاده کنید)

*** برای تمرین بیشتر، جملات زیر را به زبان ملوکانه ترجمه کنید؛

هر انسانی "آزاد" به دنیا می آید.

ایالات متحده بزرگ ترین کشور "آزاد" دنیاست.

به دلیل محدودیت های مسافرتی دولت آمریکا، دکتر "هاله" در نیویورک "آزادی"اش را از دست داد.

بعضی آقایان بیشتر به "آزادی" خانم ها متمایل هستند.

ای "آزادی"، چه جنایت ها که به نام تو مرتکب نمی شوند.

Ali-ohadi.com

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Ali OhadiCommentsDate
بینی مش کاظم
-
Nov 07, 2012
"آرزو"ی گمگشته
-
Jul 29, 2012
سالگرد مشروطیت
2
Jul 22, 2012
more from Ali Ohadi
 
default

Ghesseh-haaye shab...

by Abol Danesh, University Professor (not verified) on

...dear readers please note that without sufficient finding and finacial support these fairy tale stories will no longer can continue...

In order to let these fantasy fantastic reality of fairy tale continue you must dig deep into your pocket to rescue these stories in order for them to continue...

Balaa rafteem maast bood
Paayeen omadeem doogh bood
Hammeh in ghesseh haa dorogh bood


default

Reza Shah e Kabeer

by A. H. Danesh, UNiversity Professor (not verified) on

...guess what ... this mind set of islamic extremism keeps continue spreading like cancer after the assasination of Naseraddin Shah Qajar by the Zealot islamicist (fadaa-ee-yan eslaam) until it reaches its peak when in 1979 revolution the same group of islamicist ransack and descarte the "RESTING PLACE" of Reza shah tomb only to convert it to public restroom to accentuate their disrespect of the emperor that earlier people had bestowed upon him the title of "Greatness" for his modernization effort for Persia.

What kind of world are we living in? What kind of world?

Think about it! WOuld you?

"I think therefore I am"


default

Saheb Gharan...

by Abol Danesh, University Professor (not verified) on

...What kind of world we live in what kind of world?

Here the magnificent Persian Emperor get assasinated by a muslim extremism and then guess what they bury him in small grave in an abscure shrine that belongs to an abscure imamzaddeh (Shabdolazim) whose "Gonbad" is made of gold and made after the "IMAGE" of man's cock after ci8rcumcision...

Enough for Persia and
Enough For Persians
Enough for Persian Emperor

Think about it! would you?


default

You missed the point!

by Reza K. (not verified) on

Nasser-e-din Shah was mocking the Western liberties, as all traditional societies and their members still do.
We say we like liberty, but we want it limited to only what WE see fit.
We claim we love freedom, but if someone expresses himself/herself in a way we do not like ( someone challenges the teachings of our prophet, someone chooses to be homosexual and open about it, someone joins an unpopular religion, someone challeges a Persian tradition, someone gets a tatoo, someone wants to be a nude model...) we get all bent out of shape, and say " IS THIS THE FREEDOM YOU ARE TALKING ABOUT?? THIS AIN'T NO DAMN FREEDOM!! THIS IS BI_BAND_O_BARI. NAKHAASTEEM !"


default

Conclusions

by Arian (not verified) on

نتبجه اخلاقی:
شاهان قاجارخود را "سلطان" مینامیدند و ازادی را درچرخش "کون" بسوی مقام ملو "کانه" خود میدیدند.
شاهان پهلوی خود را "کبیر" و "اریا مهر" نامیده وازادی را دگر بار در مقدار تعظیم ودرجه خم شدن "کون" بسوی مقام ملو "کانه" میدیدند.
مقام رهبری کنونی هم خود را "معظم" نامیده ودست بوسی اش برکتی است برای حرمت مقام ملو "کانه" و بدست اوردن مقام ورتبه ای از "کون".
بقول مادربزرگ خدا بیا مرز" بکون بکون همین است و هرگزدراین مرزوبوم چیزی عوض بشو نیست که نیست".