انحراف

انحراف
by akoohbor
16-Jan-2010
 

می توان اشک ها را با پودر لبخند در صورت پنهان نمود

می توان دلتنگی را پرواز داد به سمت کوچ

می توان بر ناباوری لباس ایمان پوشاند

می توان در اوج وحشت

حماسه نبرد سرود

و ترس را منکر شد

می توان بر مرز ها دیوار کشید و آن را استقلال نامید

می توان شهر ها را پی در پی فرو ریخت

می توان بشریت را به نابودی کشید

و با غروری کریه پیروزی را جشن گرفت


Share/Save/Bookmark

Recently by akoohborCommentsDate
تنگی تولد
2
Dec 09, 2011
طلسم شده
3
Jul 08, 2011
خش خش آهنگین
-
Jun 13, 2011
more from akoohbor
 
Shazde Asdola Mirza

very nice - for some reason, reminded me of a Forough poem

by Shazde Asdola Mirza on


Orang Gholikhani

beautiful rythme

by Orang Gholikhani on

thanks

I posted here : //www.facebook.com/#/group.php?gid=26255916530

Orang