فمینیسم از نگاه من

اگر روشنگری و روشنفکری به فحش و بد و بیراه گفتن باشد، لات‌های خیابان جمشید «باید» از همه‌ی‌ این «فحاشان» روشنفکرتر و روشنگرتر باشند


Share/Save/Bookmark

فمینیسم از نگاه من
by Nadereh Afshari
17-Oct-2011
 

چند دهه پیش از این در بحبوحه‌ی جنگ جهانی دوم، زنی در لابیرنت تو در توی کتابخانه‌های پاریس به دنبال یافتن هویتی برای زنان و تعریفی «نو» از این «هویت»، بسیاری از نوشته‌های فیلسوفان و نویسندگان پیشین را بالا و پائین می‌کرد. «سیمون دوبووار» پس از جستجوهایی بسیار دریافت که «بزرگان» لطف چندانی به زنان نداشته‌اند و بجز یکی دو تعریف آبکی، تنها سنگ مردان را به سینه زده‌اند و بس.

همین جستجوها زمینه‌ای شد تا این دخترک شوخ فرانسوی همه‌ی تلاشش را برای نوشتن کتاب «جنس دوم» بگذارد و بالطبع تعریفی تازه و مدرن از «زن بودن» بدهد؛ تعریفی که دهه‌هاست آن را «فمینیسم» می‌نامیم.

فمینیست‌ها البته یک‌دست نیستند؛ برخی مرد ستیزند؛ برخی هم در آن سر طیف، شوخمندانه [مانند «فمینیست‌های اسلامی»] به نوعی طرفدار مردسالاری‌اند و می‌کوشند [برای مجبوب ماندن در بین حاکمان] پاسداران شرمگین «حقوق مردان» باشند؛ البته زیر پوشش «نق نقی» در کادر و چارت برداشت‌های زن ستیزانه‌ی دین حاکم و حاکمان دینی؛

نمونه‌اش کسی است به نام «زهرا رهنورد» و بسیاری از زنان محجبه‌ی هم‌سنخش در حکومت کهریزکی/اختلاسی اسلامی که برای زن‌ستیزی‌هاشان جزوه، کتاب و تئوری هم «تولید» می‌کنند و از سوی ایران‌ستیزان و زن‌ستیزان حاکم و محکوم [همچون عیال مربوطه‌شان میرحسین موسوی] «مهم‌ترین زن روشنفکر ایرانی» لقب می‌گیرند؛ مضحکه!

«فمینیسم» اما در طول تاریخ ِ مبارزه‌اش، فراز و نشیب‌های بسیار، و تعریف و تفسیرهایی گوناگون داشته است؛ در کشور قدرتمندی چون آلمان، اگر تلاش‌های دهه‌ی شصت و هفتاد میلادی زنان نمی‌بود، هرگز زنی [حتی از حزب محافظه‌کار دموکرات مسیحی] نمی‌توانست صدراعظم یکی از بزرگترین دموکراسی‌های جهان باشد؛ همانگونه که اگر همین مبارزه‌ی فمینیست‌ها در غرب نمی‌بود، همجنسگرایان نیز نمی‌توانستند بر مسندهایی کلیدی چون وزارت خارجه و شهرداری شهر برلین تکیه بزنند.

به همین دلیل است که باور دارم در غرب متمدن «فمینیسم» [آزادی زنان] یکی از پایه‌های اساسی دموکراسی است. بدون آزادی زنان و بدون باور داشتن به حقوق برابر همه‌ی انسان‌ها، دموکراسی‌ها فرو می‌ریزند و نابود می‌شوند.

«من» اما «فمینیسم» را تن در ندادن به مردسالاری و تن در ندادن به تعاریف زن ستیزانه‌ی دین‌مداران و مردسالاران از بدن و توانایی‌های زنان می‌دانم.

مضحکه این که چندی است هر ننه‌قمر و باباشملی که از ننه‌جانش قهر می‌کند، شروع می‌کند به توهین و فحاشی به «اسلام» و خیال می‌کند با این‌گونه «بی‌ادبی‌ها» روشنفکر تلقی می‌شود. عده‌ای هم که نه مسئولیتی می‌پذیرند و نه سواد و مطالعه‌ای دارند، دنبال این‌ها راه می‌افتند، به «به به و چه چه» گفتن و آقایون را به اشتباه می‌اندازند که انگاری چیزی بارشان است.

راستش اگر روشنگری و روشنفکری به فحش و بد و بیراه گفتن باشد، لات‌های خیابان جمشید «باید» از همه‌ی‌ این «فحاشان» روشنفکرتر و روشنگرتر باشند.

واقعیت اما این است که فحش و توهین به هیچ دین و آئینی، دلیل روشنفکری و روشنگری توهین‌کنندگان نیست. نقد دین، نقد مذهب و نقد «گوسفندواره» زیستن، در گام نخست از نقد زن‌ستیزی و زن‌آزاری می‌گذرد. کسانی که هنوز این مهم را برای خودشان حل نکرده‌اند و [به ویژه] با حقوق برابر انسان‌ها در دوران پادشاهی پهلوی‌ها سر ستیز دارند، باید بدانند که همین علامت [یک قلم] برای نمایش زن‌ستیزی‌ و در نهایت عقبماندگی‌شان کافی است؛ دیگر نیازی به فحاشی از نوع لات‌های خیابان جمشید نیست!

بی‌دلیل نیست که می‌گویم روشنگری، وظیفه‌ی روشنگران جامعه است، برای روشن کردن «روشنفکران» عقبمانده‌ا‌ی که همیشه با بیشعوری‌هاشان سد راه به آزادی دست یافتن ایرانیان شده‌اند؛ چرا که در ذات خود زن‌ستیز و زن‌آزار هستند؛ علت اساسی دشمنی‌هاشان با برابری‌های حقوقی در دوران دو پادشاه پهلوی [برخلاف آنچه ادعا می‌کنند] نه استبداد ستیزی‌شان، که زن‌ستیزی و زن‌آزاری افسار گسیخته‌شان است. هیچکدام ِ این مدعیان دروغین «استبداد ستیز» را نمی‌بینید که در مورد زن‌آزاری و زن‌ستیزی حاکمان حکومت کهریزکی/اختلاسی اسلامی سخنی بگوید و یا اعتراضی بکند؛ زن ستیزی‌هاشان، کد عقبماندگی همه‌شان است؛ زن و مرد هم نمی‌شناسد!

مشکل اساسی «روشنفکری» ما نداشتن تعریفی درست از «فنومن» روشنفکری است. روشنفکر کسی است که برای بهتر کردن زندگی همه‌ی انسان‌ها [زنان و مردان] تلاش می‌کند. اگر کسی عملکردش در راستای زن‌ستیزی، مدرنیته‌ستیزی، دگراندیش‌ستیزی و ایران‌ستیزی باشد، دیگر روشنفکر نیست؛ دلال مظلمه است و همکار جانیان و آدمکشان؛ نه کارش ارزشی دارد و نه حتی فکرش؛ هرچقدر هم تبلیغات پشت سرش باشد. اگر مرزها مشخص باشند، کمتر اشتباه پیش می‌آید!

هیچیک از دوستداران محمد رضا شاه فقید [حتی آنانی که مذهبی بودند] از خمینی، از جمهوری کهریزکی/اختلاسی اسلامی و از جنایات طیف‌های گوناگون حاکمیت اسلامی پشتیبانی نکرده‌اند؛ اما بیشتر «روش ان فکران» مخالف نظام پیشین، از همان سال 1342 تا همین الان از زن‌ستیزی و مدرنیته‌ستیزی سید روح‌الله خمینی و بعدها جنایات حکومت کهریزکی/اختلاسی اسلامی دفاع کرده‌اند و می‌کنند؛ اینان راه دیگری برای نمایش ایران‌ستیزی و زن‌ستیزی‌شان ندارند!

به باور من حکومت اسلامی فشرده و جانمایه‌ی تمامی کاستی‌ها، نادرستی‌ها و فریبکاری‌های موجود در متن «فرهنگ» جامعه‌ی دفرمه‌ی ماست. زندان کهریزک و زندان‌های موازی آن که در آن به دحتران و پسران ما [بجز دیگر شکنجه‌ها] تجاوز هم می‌شود، رشد یافته و متکامل شده‌ی همان آزارهای جنسی خیابانی است که بنیان‌گزارش میرمجتبی میرلوحی «نواب صفوی» است که برای به خانه برگرداندن زنان و دختران «بی‌حجاب» آن دوران، «انگشت کردن‌ها» را در راستای مبارزه با غرب‌گرایی، آزادی زنان، و بازگرداندن ایران به دامان «اسلام راستین و ناب محمدی» ارزیابی می‌کرد؛ که صد البته [با همدستی رذیلانه‌ی روشنفکران ایرانی] موفق هم شد.

آنانی که در زندگی خود حتی یکبار به زنی این‌گونه در کوچه، خیابان، محل کار و دانشکده، آزار جنسی رسانده‌اند، فراموش نکنند که دانسته یا نادانسته از آن مردک دیوانه‌ی تروریست پیروی کرده‌اند و تئوری او را برای بازگردادن زنان ما به اندرونی‌ها پیش برده، در نهایت زمینه‌ساز به قدرت رساندن حکومت کهریزکی اسلامی شده‌اند!

لشکر ماشاالله قصاب‌ها و فاطمه‌کماندوهایی که در خیابانها به حقوق زنان و جوانان ما در نوع انتخاب پوشش و مناسباتشان، تجاوز می‌کنند، تکامل یافته‌ی همان دخالت‌های عمو مردک‌ها و خاله‌زنک‌های دور و بر ماست، به حیطه‌ی ممنوعه‌ی زندگی شخصی، فردی و جنسی‌مان؛ همین دخالت‌هاست که در هیئت حکومت اسلامی، این چنین چهره می‌نماید و آن چنان تئوریسین‌هایی را در زن‌ستیزی «اختراع» می‌کند؛ همین!

نادره افشاری


Share/Save/Bookmark

Recently by Nadereh AfshariCommentsDate
نادره افشاری درگذشت
10
Nov 10, 2012
پیش از حکومت کهریزکی اسلامی
-
Jun 29, 2012
جادو
-
Apr 01, 2012
more from Nadereh Afshari
 
Ahu-ye-Zamendar

Mashallah Ghassab

by Ahu-ye-Zamendar on

Sorry to bother you with this question. I am trying to do my research about Mashallah Ghassab. Do you know anything specific to what happened to him after the US Hostage Crisis?

Any information, no matter how insignificant is helpful..

 

Thank you 


Arj

The point!

by Arj on

Dear VPK, I suspect you haven't even read my post below! For not only you do not get my point, but on the contrary, you've drawn conclusions out of things I haven't even said! Where did I say that "those who opposed the revolution were to the right of Rastakhiz?!" I'm not even a supporter of the revolution, or revolutions in general! Nor have I suggested that you and/or your family are Shahollahis, for I don't know your family, and to be honest, it would be the leasts of my concerns whether you are or not!

However, my main objective here was to draw a parallel between the attitude of Shahollahis and that of Hezbollahis with regards to human rights, freedom of speech, democracy and social justice... as both groups see these concepts as relative rather than absolute and unconditional! As it is evident in the article above, Shahollahis' contempt and categorical dismissal of critics and opponents of the Shah is in parallel to those of the Hezbollahis' towards the opponents of velayat-e Faghih!


Veiled Prophet of Khorasan

Dear Arj

by Veiled Prophet of Khorasan on

 

I think you are being unfair. My family was generally pro Shah before the revolution. Do you think I am a Shahollahi? I did not participate in the anti-Shah demonstrations. I did not support the revolution. But I did not actively oppose it.

In retrospect I should have and my family should have spent all our money opposing it. But at the same time my father hated Rastakhiz as did I. Neither did we support the new Calendar; the 2500 years celebrations and so on.  You are seeing extremism where there is none. What is the difference of what you are doing and what you accuse us of doing. So anyone who opposed the revolution is to the right of Rastakhiz? Not me; I happened to my credit to see what was coming.

I knew shah is bad but figured it will get worse.  That is why I oppose USA bombing of Iran. Not because of any love for IRI but because I fear what comes next. 

 


Arj

Vengeance or redmption?!

by Arj on

Dear RG, for Shahollahis (whether faux feminist or downright chauvinists) mush like Hezbollahis, human rights and social justice are relative concepts. Meaning if you are a supporter of the system and the ultimate leader, you have the right to exist. But if god forbid, you are a dissident, you have another thing coming! For these crowds, Communists, Socialists, Social democrats and even liberal democrats (basically anyone to the left of the Rastakhiz or Hezb-e J. Eslami parties) are considered pests who deserved to be exterminated! As the above article clearly indicates, the onus is always on the opponents of Shah who are the perpetual culprits for everthing that's gone wrong whatsoever! That means, in their limited mind,  if you are not a member of their pack, you are with the other (either Shah or Khomeini)!

Moreover, the abject failure of IRI on nearly every stage, has granted these Shahollahis a false sense of vindication. It's as if an F student met a high school dop-out! Or better yet, imagine if the Arab spring ends up with Islamists ruining the economy and start enforcing Sharia law on the respective societies of Egypt, Lybia and Tunisia... does that mean people should've been content with Mobarak, Ghadhafi and Ben ali, and never challenged their corrupt rules and breach of human rights?!


Elham57

" گر تو بهتر میزنی، بستان ، بزن..."

Elham57


این را شاه به انقلابیون و روشنفکران گفت در سال 57.

گرفتند و 32 سال است که میزنند...

روزگار غریبیست...نازنین


Roozbeh_Gilani

مخالفت من "نه روشنفکر" با "شاه فقید" ربطی‌ به زن آزاری ندارد...

Roozbeh_Gilani


یکی‌ از علل عمده ،مخالفت و نفرت من از شاه فقید شما، همکاری این فقید با سازمان‌های تروریستی اسلامی مانند حجتیه بر علیه ازدیخاهن غیر اسلامی، و ساختمانی ده‌ها هزار مسجد، حجتیه، حسینیه در دوران این فقید هست. فراموش نکنید که این فقید از یک طرف مبارزان کمونیست و غیر مذهبی‌ رو مخفیانه در تپه‌های اوین میکشت و از طرف دیگه آدمکشان اسلامی رو در استخدام ساواک یا در حد زیاد تبعید به نجف میکرد. به طور خلاصه، این به اصطلاح "جمهوریه" اسلامی، هدیه شاه فقید شما به مردم زجر کشیده ایران هست.


Cost-of-Progress

لطفآ به اسلام فحش ندهید

Cost-of-Progress


راستشو بخواهید، من به اسلام که دین ما هم نیست کم فحش میدم، اصلآ on line فحش نمیدم (بیشتر در خفا فحش میدم که به کسی بر نخوره، آخه ما ایرونی ها کاسی داغ تر از اش هستیم، میدونم) خودم را هم روشنفکر نمیدونم............

ولی همینطور که امروز در یکی دو بلاگ دیگر هم گفتم، اصل و نصب بدبختی ما ایرونی ها همین اسلام گرامی میباشد. تا ما سنگ اسلام را به سینه میزنیم، شاه میره، آخوند میاد ........ ولی مسله اینکه آخوند به راحتی نمیره .......به عبارت دیگر، تا ما میریم خیابون به خاطر یک مشت غیر ایرانی (لطفآ توجه کنید من نگفتم عرب) به خودمون قمه و زنجر میزنیم، همون اش و همون کاسه وجود دارد!

____________

IRAN FIRST

____________


Albaloo

زهرا رهنورد

Albaloo


زهرا رهنورد کومنیست ، توده ای، مارکسیست واسلامیست هست،  حسابی قاطی پاطی با با .


Albaloo

گل گفتی آی گل گفتی

Albaloo


مضحکه این که چندی است هر ننه‌قمر و باباشملی که از ننه‌جانش قهر می‌کند، شروع می‌کند به توهین و فحاشی به «اسلام» و خیال می‌کند با این‌گونه «بی‌ادبی‌ها» روشنفکر تلقی می‌شود. عده‌ای هم که نه مسئولیتی می‌پذیرند و نه سواد و مطالعه‌ای دارند، دنبال این‌ها راه می‌افتند، به «به به و چه چه» گفتن و آقایون را به اشتباه می‌اندازند که انگاری چیزی بارشان است.

راستش اگر روشنگری و روشنفکری به فحش و بد و بیراه گفتن باشد، لات‌های خیابان جمشید «باید» از همه‌ی‌ این «فحاشان» روشنفکرتر و روشنگرتر باشند.


Azadeh Azad

Your Achilles’ heel

by Azadeh Azad on

Dear Nadereh,

 

This is rather a good article, I would say; except for the defense of the Pahlavi regimes as non-misogynist and egalitarian States. There is no doubt that, for instance, the late Shah's White Revolution greatly benefited Iranian women and THIS FACT was the core of the Muslim clergy and most men's (from lower classes, and some layers of the middle class) resentment towards the Shah. But the Shah was also a dictator (of autocratic type) and his SAVAK police imprisoned, tortured and raped dissidents of all types. Women had the right to vote, but there was no democracy, no political parties and no electoral system. The Shah was an arrogant misogynist, which can be seen in the interview with Barbara Walters below.

The Islamic Dictatorship in Iran is so brutal and barbaric that the Pahlavi era is remembered by many as paradise in retrospective. However, it was another kind of hell, a less brutal for sure.

Also, Navab Safavi did not invent the "fingering of women." This is a heinous tradition among the Iranian men of yesterday and today. They continue this criminal act in Iran and in diaspora, directly with their fingers or using their fingers to joyfully write stories that imply the male prerogative of fingering females. Just watch the posted videos that are degrading to women and read the pornographic write-ups by the resident male chauvinists of Iranian.com.

Every feminist needs to focus on the interests of women as a social group. Our interests cannot be defended within the frameworks of male ideologies, be it Monarchism, Marxism, Aryan-Kiani Nationalism or watered-down Islamic reformism. Doing so, would be our Achilles’ heel.

A feminist is a free-thinker who looks FORWARD for creative and new ways to confront and dismantle the Iranian religious AND secular patriarchal system in order to establish gender equality. Let’s leave the worship of the Dead Men to the Islamists.  

Cheers,

 Azadeh


Arj

Modern monarch?!

by Arj on

Here is the reaction of HIM (aka Haj Mammad Agha the monarch), like a deer caught in the headlights, to a question on women's intelligence:  //www.youtube.com/watch?v=ARJ7MlaY0Uc&feature=related

P.S. Mashallah Ghassab along with Ramezoon Yakhi were sidekicks of your beloved Sha'ban Bimokh (aka Tajbakhsh or The Protector Of HIM's Crown)!