حج

حج
by eshghi2
12-Feb-2012
 

حاجی احرام كجا می بندي؟
بر سر مرده چرا می خندي؟

كعبه اينجاست نه در خاك حجاز
قبله اينجاست به هنگام نماز

كعبه سنگست بجو صاحب سنگ
دامن بخشش او گير به چنگ

يار اينجاست همان صاحب سنگ
اندرين سينه بی كينه تنگ

سينه بشكاف و ببين كعبه دل
يار برگير و دلت نيز بهل!

شكم مرد حجازی سير است
فقر با طفل عجم درگير است

خرج حج را بده بر طفل يتيم
بخدا اين بود آن حج عظيم

چشم دل باز نما ای حاجی
مروه اينجاست وصفا ای حاجی

سنگ بر سايه شيطان زده ای؟
غافلی مشت به سندان زده ای

آنكه بايد بخورد سنگ تويی
ديو تزوير پر از رنگ تويی

رفتی از بهر تجارت به حجاز
شكر سود است كه خوانی تو نماز

زير و رو كن دگر اين خانه گل
دمی ساكن شو بدين خانه دل

نه دری هست درين خانه نه چاه
فقط از روزنه بنگر سوی ماه

ماه اين خانه عجب مهتابيست
آسمانش همه يكدست آبيست

نه درآن زاغ و زغن هست و نه ابر
نه درآن سختی تشويش و نه صبر

روزنه يك بود و منظره يك
دو نگويم كه بود حنجره يك

آب در كوزه و تو تشنه لبی
يار در خانه و تو در تعبی

آن چراغی كه به مسجد بردی
حق اين خانه ويران خوردی

حاجيا ديگر از اين ساز مزن
پرده افتاده ازين راز، مزن


Share/Save/Bookmark

Recently by eshghi2CommentsDate
اين چه شريست دوباره كه بر اين بوم افتاد
2
Feb 17, 2012
ملای بيهوده گو
3
Feb 06, 2012
سبز
3
Feb 02, 2012
more from eshghi2
 
eshghi2

سپاسگذارم

eshghi2


سپاسگذارم دوستان

 


Souri

Besiar ziba soroudid

by Souri on

A very meaningful and also powerful poem.

thanks for sharing.


default

Rumi's same theme

by Mahvash Shahegh on

This is the older version of the same theme by Rumi:

ای قوم به حج رفته کجائید، کجائید

معشوق همین جاست بیائید، بیائید

معشوق تو همسایۀ دیوار به دیوار

در بادیه سرگشته شما در چه هوائید

گر صورت بی صورت معشوق ببینید

هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمائید

ده بار از آن راه بدان خانه برفتید

یکبار ازین خانه برین بام بر آئید

.........


divaneh

بسیار زیبا

divaneh


با سپاس از جناب عشقی دوم که شعرهای موزونش واقعاَ به دل می نشیند.


maziar 58

..........

by maziar 58 on

So nice and TRUE.

thanks

Maziar