بد حجابم بدحجابم بی حجاب

بد حجابم بدحجابم بی حجاب
by Unknown
23-Jan-2012
 

من زن ایرانی ام جوشیده از شعر و شراب
خم نخواهد شد سرم هرگز به قانون حجاب

پایه اسلامتان را ای امام جمعه ها
می کنم با تار مویی من خراب اندر خراب

گور بابای شما بر جد و آبای شما
از جهنم تا بهشت و وحشت و رنج و عذاب

ننگ و نفرت بادتان ای کرکسان ، شادی کشان
زن به چشمان شما شد برده ای در رختخواب

روی لب الله و اکبر سنگسارم کرده اید
تا گلو در خاکها ای قاتلان آفتاب

روسری را در خیابان قعر آتش افکنم
گیسوان را میدهم شادی کنان من پیچ و تاب

میروم در ساحل دریا کمی عریان شوم
پیکر زیبای خود را تا زنم رقصان بر آب

لب بگیرم از لب معشوق خود در کوچه ها
شیخکان را افکنم با بوسه ها در اضطراب

تو چه دانی آیت الله پشمکی از شور و حال
کشک خود را زیر ماتحتت سر منبر بساب

من زنم زن مذهبم تنها جهان آزادی است
می گشایم بال و پر در آسمانها چون عقاب

آن سبو بشکست و آن پیمانه ها بر خاک ریخت
مرد سالاری شده است در گور ای عالیجناب

من زن ایرانی ام جوشیده از شعر و شراب
خم نخواهد شد سرم هرگز به قانون حجاب


Share/Save/Bookmark

 
Siavash300

RESIST THE BARBARIC IDEA OF ARABS

by Siavash300 on

Our love and greetings to all brave Persian women who resisted barbaric, premitive, discriminatory idea of lizard eater Arabs from 1400 years ago in our Great Aryan Land.


salman farsi

Sister Unknown are you from this world?

by salman farsi on

Are you delusional sister? You have bowed to hejab for the last thirty three years. Don't you think you have a little time lag?  

For an Islamic democracy


default

A very big thank you

by rain bow movment on

Thank you Mrs unknown,I admire your way to defending your rights,unlike some tudehee women living outside Iran and defending the murderous IR.

as a man I fight next to you against all hypocrite reformist  .


Monda

طبل بلند لازم داره!

Monda


به بلندی خود شعر! دست مریزاد، خانم ناشناس.

 


Rebecca

Nice Poem

by Rebecca on

Thank you, Unknown. I agree with Azadeh. We should play it with music. Good job.


Harpi-Eagle

Great Poem ...

by Harpi-Eagle on

Thank you.  We Iranians, Women and Men will never let a bunch of backward Ajnabi Parast Traitors tell our beautiful women what to do.  These destroyers of happiness, liberty, and human spirit and human dignity will be dealt with in future Iran WITH EXTREME PREJUDICE.

Payandeh Iran, our Ahuraie Fatherland


Red Wine

...

by Red Wine on

شعرِ جالبی‌ است،هر چند که مشخص نیست از جانبِ کدام زن (از لحاظِ موقعیتِ اجتماعی) سروده شده است،کاش شاعرِ این شعر به اینجا می‌‌آمد و جوابِ ما را می‌‌داد.موفق باشد.


Azadeh Azad

Great poem

by Azadeh Azad on

It needs to go with an original piece of music, played and sung FOREVER by the Iranian women.
Cheers,
Azadeh


Babak K.

Unknown, Thank you. 

by Babak K. on

Unknown,

Thank you.