جمهوری اسلامی نابود کننده زندگی، تهدیدی برای بشریت


Share/Save/Bookmark

afshinazad
by afshinazad
27-Sep-2011
 

میادین شهرهای ایران زمین، کشور مهر و دوستی و عشق، که باید در آنجا گل های زندگی و عشق و زیبایی شکوفا شوند و مردم زیبا زیستن را بیاموزند تا بتوانند زیبا بمیرند، آنان به تماشای مرگ یک قربانی بیمار و خطاکار که ریشه در همین جامعه ای است که حکومت عامل اصلی این قتل و جنایات بیشمار است.

ملت عزیز، ایرانیان، آیا دیدن صحنه مرگ و نیستی، نفرت و خشم چه زیبایی دارد که چنین مشتاقانه به تماشا می ایستید و بذرهای نفرت و کینه را در دل های خود می کارید دل هایی که باید از مهر و عشق و دوستی و انسانیت آکنده گردد. مگر جز این است که هر جا حضور انسانی است آبادی و سازند گی است و هر جا تخریب، خشم ، نفرت ، مرگ و نیستی وجود دارد عاملان آن هیولاهایی هستند که در لباس انسان رفته اند. وگرنه انسان واقعی که نباید تشنه کشتن، و شاهد زجر کشیدن دیگران باشد.لبخند خوشبختی یک انسان، سعادت و خوشبختی دیگر انسان هاست. رنج و درد انسانی، شکنجه و رنج همه انسانیت است. ما همه ز یک پیکریم. این جدایی را اهریمنان بدکار، که جز به قدرت و تسلط بر انسان ها نمی اندیشند می آورند. چرا ما ایرانیان این چنین اسیر دست حکومتی فاشیسم و آدم کش قرار گیریم که بتواند بجای فرصت دادن زندگی به انسان که هر شخصی بذر وجود خود را از عشق و سازندگی و انسانیت رشد دهد و به درختی تبدیل گردد از این حق طبیعی محروم گردد.قصد حکومت این است نابودی و مرگ را در خانه هایمان بیاورد و دل هایمان را بمیراند و بکوشد سرزمین ایران را تبدیل به آرامگاه اموات کند امت مرحومه را امید وزندگی و مهر نیست مردگان بی خطر زندگی می کنند و حاکمان در امنیت کامل به ظلم خود ادامه می دهند. بکوشیم از این مرده گی و رخوت بدر آئیم و چون رودخانه ای پویا و جاری، مداوم با خطرات دست به گریبان شویم و پایه های این رژیم فریبکار را فرو ریزیم.جمهوری اسلامی امروز دست به شنیع ترین اعمال ضد بشری، و ضد زندگی می زند صحنه های مرگ انسان ها دلخراش ترین لحظات زندگی انسانیت است. و به تصویر کشیدن این زشتی ها، دشمنی ها، خشم ها، انتقام ها، بعلت آن است که می خواهد امید به زندگی را از مردم بگیرد. بجای جشن زندگی و رقص مردمان دین دار، که باشناخت حقیقت و خدا بایستی زیباترین صحنه ها را در زندگی اشان بیافرینند و از این آگاهی و روشنایی به وجد و نشاط در آیند و چشمه های جوشان شادی وامید در وجودشان بجوشد و دست همدلی و مهر، همیاری و اتحاد به هم دهند تا بهتر و سازنده تر مسیر سازندگی را طی نمایند، تفریحات این مردمان رفتن به قبرستان ها شده است یا درمیادین شهرشان تماشای صحنه های پرپر شدن انسان ها، جان کندن زجر آوره آدمی است که اشرف مخلوقات است و گل سرسبد هستی است.

این رژیم انسان ستیز و آزادی ستیز مگر به غیر از ستاندن جان انسان ها و تجاوز و شکنجه کردن و تحقیر ملت به هر شکل ممکن توان انجام کاری دیگری را دارد؟ ذات و ریشه آنان مرگ آفرینی است جغدهای شومی هستند که جز تاریکی و ظلمت و بردن مردم به قهقرا و خرافات، کاری دیگر نمی توانند انجام دهند. تفرقه و نیستی، جاسوسی و تهمت و دروغ، ترور و وحشت از پایه های این حکومت است.

حکومتی که ترور، اعدام و شکنجه و تجاوز به جهان صادر می کند و میدان های شهر را از این صحنه های مرگ آفرین برای مردمش تزئین می کند برای جهان بشریت خطر بزرگ و تهدیدی برای انسان های آزاده در سراسر گیتی است.این اعمال سوق دادن بشریت به تخریب و ویرانگری است که اگر همین جلادان و قاتلان قدرت طلب، که از آسمان دستور می گیرند دستشان به مخرب ترین سلاح های کشتار جمعی برسد فاجعه ای بزرگ برای انسانیت میافرینند . و همچنین نمونه دیگرآن جنگ هشت ساله ایران و عراق بود که چگونه ایران پافشاری می نمود تا جان هزاران انسان را در جنگ بگیرد تا قسمتی از خاک بصره و کانال ماهی، از عراق را به تصرف در آورد.این حکومت روحانیونی است که منبر پیامبر آنها، فریاد اعدام و ترور است. آقای جنتی این پیرمرد سادیسم خونریزی و جنایت سنبل و نماد این حکومت جنایت پیشه است اینها فتنه گرانی هستند که تا جهان را به آتش و خون نکشند دست بردار نیستند دوستان هیتلر و استالین و صدام و بشار اسدند.تا دیر نشده است جهان از این خواب غفلت بیدار شود و خطر عظیم این حکومت ضد انسانی را درک کند که خامنه ای و جنتی و مصباح ، و هاشمی و ....... اگر یک جو شرف و انسانیت داشتند راضی نبودند جان انسانی در ایران چنین ارزان گرفته شود چه رسد به اینکه خود صادر کننده ترور، خشونت ، نفرت و جنگ در جهان معاصر شوند.ادامه حکومت جمهوری اسلامی یک فاجعه جهانی برای انسانیت و بشریت است که باید جهانیان عمق خطر این رژیم ترور و وحشت را ببینند و تا دیر نشده است از کمک به این حکومت دست بردارند. بشار اسد دیکتاتور سوریه به حمایت جمهوری اسلامی تا کنون فجیع ترین جنایات های تاریخ بشری را در قرن 21 انجام داده است. اگر انسانیت نمرده بود جهان یک صدا علیه این تروریست جهانی بشار اسد و حکومت یاری دهنده او گام های موثرتری بر می داشت.


Share/Save/Bookmark

more from afshinazad