چرا فقط جوانان و کجا هستند پدران ومادران انان.

afshinazad
by afshinazad
15-Feb-2011
 

ایا این ازادی فقط برای جوانان هستش و یا برای همه ملت. جوانان شیرزن و شیر مرد ایرانی برای ازادی حاضرند کتک بخورند و کشته بشوند ولی کجا هستن این پدران و مادران بی غیرت, که این کشور را دادند دست یکعده قاتل و چپاولگر و ایا خجالت نمی کشند که بچه های انان دارند گند انها را می خواهند تمیز کنند. هزاران دلیر ایران امدند خیابانها فریاد زدند حکومت اسلامی و اخوندی نمی خواهند. این ریزش جوانان نه برای موسوی و یا کروبی و یا هر دسته ای مدعی باشد . بلکه این ریزش برای ازادی ایرانی وایران بود. ایا پدران و مادران این دلیران بیدار خواهند شد؟


Share/Save/Bookmark

more from afshinazad
 
ahang1001

afshinazad

by ahang1001 on

نخست اینکه شرمسار باشید از آنچه که نوشتید

شرم بر شما که در جای امن  نشسته اید و ایرانیان از جوان گرفته تا پدر مادرانشان را تشویق میکنید

که به خیابان بروند...اعتراض کنند...کتک بخورند..ویا کشته شوند

 

و اما دیگران

شرم بر پست فطرتانی چون  آقای سازگارا.....چون  الاغی مانند    بنی صدر که بانی و همراه این نظام کثیف بودند و اکنون از خارج مردم را تحریک میکنند

و همچنین شرم بر ..بر کروبی ..حق حساب بگیر سابق و دموکرات فعلی

و بیشترین شرم بر میر حسین موسوی..و خانم لچک پیچیده اش که از از زهره به زهرا تبدیل شد

این دو خبیث..که از دم از اسلام ناب محمدی میزنند

مردم بیچاره ایران دیگر نمیدانند که به که روی آورند

به قول فردوسی

تفو بر تو ای چرخ گردون تفو

 

شیرین


Kill Mouse Traps

May I ask where you are?

by Kill Mouse Traps on

Where are you located, EXACTLY?