چنين گفت رهبر به اسفنديار- كه پول هاى دزديده را پس بيار


Share/Save/Bookmark

چنين گفت رهبر به اسفنديار- كه پول هاى دزديده را پس بيار
by ahosseini
10-Oct-2011
 

چنين گفت رهبر به اسفنديار
كه پول هاى دزديده را پس بيار

تو و ان يكى انتر بى شعور
به چشمان رهبر ببوديد نور

وليكن كنون چون الاغ چموش
همانند يابو، بسان وحوش

به اين باسن من لگد مى زنيد
مرا گاز گيريد و حد مى زنيد

زيادى بدادم شما كاه و جو
شده اين بساط شما شهر نو

اگر كه نگيرم ز جان شما
زنم پوزه اى بر دهان شما

شما را به دست سه تا شر دهم
بدست سه جانى برادر دهم

به دستان دو قاتل حرفه اى
يكى را به حيدر يكى اژه اى

بدو گفت اسفنديار يغور
برو رهبر بى حيا گه نخور

برو اى فقيه قبيح لاغ
وگر نه كنم هر دو دستت چلاق

برو بى حيا پيش من زر نزن
بود خايه هاى تو در دست من

بناگاه ان هر دو تا نابكار
بدادند بر تخم اقا فشار

بگفتند اى رهبر ناقلا
بگو پس چه شد شمش هاى طلا

بگو كه چگونه، نكن تزكيه
بزد دزد بر دزد در تركيه

تو دانى كه دزدان اين گردنه
از ان شما و از ان منه

اگر كه نخواهى فشارت دهم
فشارى به ان حال زارت دهم

بگو با مريدان اهل سخن
كه اين ماجرا بيش از اين كش ندن

بدو گفت تخم مرا ول كنيد
تمنا كه اين كار عاجل كنيد

غلط كرده ام زجر كمتر دهيد
به اين رهبرى حال بهتر دهيد

به جان عزيز دلم مجتبى
كنم نصف ايران به اسم شما

امام زمان و امام زاده ها
بود نيمش از تو ونيمش ز ما

به خاشاك و خس باد كافى بود
محور غم كه اين هم اضافى بود


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini
 
default

چنين گفت رهبر به اسفنديار - كه پول هاى دزديده را پس بيار

ahosseinidefault

You are right

by ahosseini on

I did not realise it had anything to do with conservatives. Conservatives have blue torch. Definitely I am not a conservative. Conserving old "values!". Definitely not me.I am trying to replace my avatar. it keep throwing Shahiad square. If you want to know I believe in democracy, but controlled from below. If people say capitalism I go along with it.We can only try to persuade people. In 1979 people said Khomaini. They were wrong, but what can we do other than trying to convince people that they are wrong.


anglophile

شما بالاخره محافظه کار هستی‌ یا کارگر؟

anglophile


آخه برادرمن یک بام و دو هوا که نمی‌شه؟ از یه طرف شما سنگ سوسیالست‌ها (همون چپی‌های خودمونه میگم) رو به سینه میزانی‌ از یه طرف دیگه علامت حزب دست راستی‌ محافظه کار رو برای آواتار انتخاب میکینی. تکلیف ما رو روشن کن جناب. 

//en.wikipedia.org/wiki/Conservative_Party_(UK)

 

 

  

  

default

متن نسبتا مودبانه برای درج در نشریات و سایت های خیلی جدی

ahosseini


[بدو گفت اسفنديارزمخت نزن رهبر بى حيا حرف مفت] - برو بى حيا پيش من ور نزن [بود نبض اقا توى دست من] - بناگاه ان هر دو تا نابكار [بدادند يك جاى اقا فشار] - [بدو گفت انجاى من ول كنيد] تمنا كه اين كار عاجل كنيد


default

Ok

by ahosseini on

Thank you Shazde


Shazde Asdola Mirza

Hosseini dear: just YouTube search for Ghamar Khanom ...

by Shazde Asdola Mirza on

... and you can see a whole series of Ghamar Khanom clips.


MM

that was good - thanks

by MM on

.


default

A few related links

by ahosseini on

خاوری و کوله باری از اسناد محرمانه در کانادا //iranian.com/main/blog/tapesh-671

Ghodratollah Alikhani: MP

Ahmadinejad government "worst ever" //iranian.com/main/2011/oct/ghodratollah-alikhani-mpParazit: Mehdi Khazali

Interview with political activist and...

//iranian.com/main/2011/oct/parazit-mehdi-khazali


default

Thank you MM

by ahosseini on

گوید ولی فقیه, به هرکه باشدمرید 

تا میتوید کش برید, ولی نباد کش بدید


MM

نصیحت ولایتی؛ کش برین ولیکن کش ندین

MMdefault

Doost aziz(Oon yaroo)

by ahosseini on

I am grateful to you for your kind words.

Your comment is very encouraging.


Oon Yaroo

During my entire 12 years of taking Adabiyat Farsi in Iran I

by Oon Yaroo on

never learned as much as I learned here today from Ostads & masters like you!

Thank you so much for this lively variety of deeply penetrating poems!


default

Masoud aziz

by ahosseini on

Thanks for the complement. I am glad you enjoyed reading it.


Masoud Kazemzadeh

excellent

by Masoud Kazemzadeh on

Dear ahosseini,

Your poem is really good.  Enjoyed reading it.

Thanks,

Masoud

 


anglophile

پس شما هم انگلوفیل هستین بله؟

anglophile


اونم از نوع محافظه کارش!!!!

(آواتارو میگم)

 


Faramarz

زنده باد آقای حسینی

Faramarz


 

امروز روز شعرهای فکاهی و حماسی ست. زنده باد.


default

Thank you Shazde aziz

by ahosseini on

After all I followed your foot step.


Shazde Asdola Mirza

برو اى فقيه قبيح لاغ

Shazde Asdola Mirza


Excellent piece, as usual, dear Hosseini.

Just an A is missing from your Olagh!