کارپردازان انگلیس در ایران: ٤٣ - سلیمان میرزا اسکندری


Share/Save/Bookmark

All-Iranians
by All-Iranians
02-Oct-2012
 

 

در این قسمت که قسمت سی و هشتم مجموعه ی کارپردازان انگلیس در ایران است به معرفی چهل و سومین کارپرداز یعنی سلیمان میرزا اسکندری از بنیان‌گذاران حزب توده ایران می پردازیم

٤٣ - سلیمان میرزا اسکندری

سلیمان میرزا در سال ١٢٤٢ در تهران متولد شد. برخی تاریخ تولد او را سالهای ١٢٤١، ١٢٥٥، ١٢٥٦ نیز آورده‌اند. او پسر محسن میرزا کفیل‌الدوله و او فرزند محمدطاهر میرزا است که کتاب سه تفنگدار الکساندر دوما را به فارسی ترجمه کرده است. محمدطاهر میرزا فرزند اسکندر میرزا و او فرزند ششم عباس میرزا پسر فتحعلی شاه قاجار است. سلیمان میرزا پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی و آموختن مقدمات عربی وارد مدرسه دارالفنون گردید و از آنجا دیپلم گرفت. سپس به پیروی از نیاکان خود وارد عرصه فرهنگ شد و در حدود سال ١٣١٨ق روزنامه ای را منتشر کرد که مطالب آن مورد پسند میرزا علی‌اصغر خان امین‌السلطان، صدراعظم، واقع نشد و بلافاصله توقیف گردید. پنج سال بعد مدرسه محسنیه را دایر کرد که به سبب دشمنی ها و مخالفتها با معارف جدید عمر زیادی نکرد. در همین دوران در بعضی مدارس پایتخت به تدریس ریاضی پرداخت. در سال ١٣٢٤ ق وارد خدمات دولت شد. نخست در نظمیه به کار پرداخت؛ سپس در اداره کل گمرک مشغول شد و مدتی بعد به کرمانشاه رفت تا ضمن خدمت در ادارۀ گمرک، ریاست کل پست آنجا را هم بر عهده بگیرد.
//arashamirkhizi.mihanblog.com/

سلیمان میرزا یكی از اعضای مجمع فراماسونری "‌آدمیت " بود. این مجمع ‌از سوی میرزا ملكم خان به میرزا عباسقلی خان قزوینی ( معروف به آدمیت )‌ سپرده شد . اعضای این مجمع ١٢ تن بودند كه یكی از آنان سلیمان میرزا بود
//www.alvadossadegh.com/fa/article/42-freemasonry/4321-1389-05-17-20-56-49.html

ساختار تشکیلاتی مجمع فراماسونری "‌آدمیت ":  مرکب از چهار حوزه بود، این انجمن شعبی هم در شهرستانها داشت که رجال نامداری چون:سپهدار رشتی- سلیمان میرزا اسکندری- عضدالسلطان- کمال الملک- جواد سعدالدوله و ... آنهارا اداره می کردند
//hasan3800.blogfa.com/post/25

 او که از اعضای مجمع آدمیت بود پس از ورود به محل مأموریت خویش (کرمانشاه) در صدد تهیۀ مقدمات تأسیس شعبۀ مجمع آدمیت برآمد و چون آگاه بود که جامعۀ بی‌سواد هرگز ترقی نمی‌یابد برای بزرگسالان کلاس درس باز کرد و در آن کلاس به تدریس حساب و خواندن و نوشتن پرداخت. سلیمان میرزا که از اعضای انجمن آدمیت بود، به همراه برخی از اعضا آن انجمن را ترک کردند و جمعیتی به نام انجمن حقوق برپا داشتند. ناشر افکار این انجمن روزنامه حقوق بود که سلیمان میرزا اداره می‌کرد و برادرش یحیی میرزا در این کار به وی مدد می‌رساند. خبر آغاز انتشار این روزنامه در شماره ٧٤ روزنامه حبل‌المتین تهران، مورخ دوشنبه یازدهم جمادی‌الآخر سال ١٣٢٥ چنین درج شده است: «روزنامه حقوق اثر خامۀ عنبرین شمامۀ نواب والا سلیمان میرزا، به تازگی در تهران طبع شده و بهترین میدان برای حقوق ملی است. غرض اصلی از نشراین فرخنده نامه آن است که ملت را به حقوق خود آشنا سازد تا بعد از این ملتفت باشند و حقوق خود را از دست ندهند». سلیمان میرزا در دوره دوم مجلس شورای ملی از اراک انتخاب شد ولی اعتبارنامه او رد شد و بعداً در جلسه ٢٣ مورخ چهارشنبه هشتم ذیحجه ١٣٢٧ از طرف مجلس شورای ملی به جای برادرش یحیی میرزا که فوت نموده بود انتخاب و وارد مجلس شد (در دوره اول و دوم رسم این بود که، اگر نماینده‌ای استعفا یا فوت می‌کرد، مجلس مستقیماً کسی را به جای او برمی‌گزید). سلیمان میرزا پس از درآمدن در ردیف نمایندگان، به گروه دمکرات پیوست و پس از قتل سید عبدالله بهبهانی، به جای سيد حسن تقي ‌زاده لیدر این فراکسیون شد
//arashamirkhizi.mihanblog.com/

سيد حسن تقي ‌زاده از کارپردازان انگلیس در ایران بود
//iranian.com/main/blog/all-iranians-64

او همراه کسانی چون سید حسن تقی‌زاده و محمدامین رسول زاده و سیدمحمدرضا مساوات، حزب دموکرات را بنیان نهاده و روزنامة «ایران نو» را انتشار دادند
//fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C
 
در سال ١٢٩٠مدتی پس از این که مجلس شورای ملی به دستور ابوالقاسم خان ناصرالملک نایب‌السلطنه منحل شد، سلیمان میرزا و جمعی از آزادیخواهان دستگیر و به قم تبعید شدند. وی، پس از چند ماه، به پایتخت بازگشت و حدود سال ١٢٩٢ در وزارت داخله متصدی امور مرکز شد. در سال ١٢٩٣ به عنوان نماینده اصفهان به مجلس سوم راه یافت و لیدر فراکسیون دمکرات بود. در جریان جنگ اول جهانی به علت ضدیت با روسیه تزاری (ظاهرا) و  بریتانیا (ظاهرا) بسان برخی از رجال آن دوره به آلمان (ظاهرا) گرایش یافت. در آبان ١٢٩٤ به علت حرکت نیروهای روسیه به سمت تهران به همراه سایر نمایندگان و رجال ملی به قم رفت و در آذر ماه ریاست کمیته دفاع ملی را به دست گرفت. سپس به همراه سایرین راهی کرمانشاه شد و با دولت نظام‌السلطنه مافی همکاری کرد. در بهمن ١٢٩٦ هنگامی که در میان ایل سنجابی بود توسط ارتش بریتانیا دستگیر و در هندوستان زندانی و تبعید شد
//arashamirkhizi.mihanblog.com/

انگلیسی ها ، گاهی برای حفظ سلامت کارپردازان خود و استفاده ی بعدی ، آن ها را دستگیر و زندانی و یا تبعید می کنند
Various Sources 

سلیمان میرزا اسکندری پس از کودتای ١٢٩٩ از هندوستان مخفیانه به همدان آمد و پس از عزل سید ضیاء طباطبایی به طور علنی راهی تهران شد. در ١٣٠٠ به نمایندگی مردم تهران در مجلس چهارم انتخاب شد و به اتفاق سید محمدصادق طباطبایی حزب سوسیالیست را تشکیل داد. در این دوران، سلیمان میرزا از سوی دولت شوروی به عنوان رهبر نیروهای چپ ایران شناخته می‌شد و مورد اعتماد آنان بود. او در سال ١٣٠١ با دولت قوام‌السلطنه به مخالفت برخاست و به همراه محمدصادق طباطبایی به تلاش در راه تحکیم قدرت رضاخان سردار سپه پرداخت. سلیمان میرزا در شهریور ١٣٠٢ به همراه میرزا کریم خان رشتی، محمدصادق طباطبایی و امیر لشکر خدایار خان یک پیمان مخفی اتحاد با رضاخان سردار سپه امضا کرد و به عضویت کمیته مخفی درآمد که جلسات آن در خانه رضاخان سردار سپه برگزار می‌شد. در آبان ١٣٠٢ در اولین کابینه رضاخان سردار سپه وزیر معارف شد. در بهمن ١٢٠٢ از تهران به مجلس پنجم راه یافت. در ٢٧ مرداد ١٣٠٣ با استیضاح دولت رضاخان سردار سپه توسط مدرس و ١٢ نماینده دیگر مخالفت کرد. در آبان ١٣٠٤ به خلع سلسله قاجاریه رأی مثبت داد. مع هذا در آذر ماه همان سال در مجلس مؤسسان به انتقال سلطنت به سلسله پهلوی رأی ممتنع داد. او در نخستین سالهای سلطنت رضاشاه، که هنوز روابط شاه جدید با دولت شوروی حسنه بود، به همراه میرزا شهاب راوری کرمانی (پدر مظفر بقایی کرمانی) هدایت حزب سوسیالیست را به عهده داشت و در سال ١٣٠٦ به همراه حاج امین‌الضرب، شیروانی، دشتی، فرخی یزدی، حاج میرزا حبیب‌الله امین، نیکپور و حاج میرزا علی ‌اصغر قیصریه برای شرکت در جشن دهمین سالگرد انقلاب اکتبر به روسیه رفت.
سلیمان میرزا پس از ترک مسکو به آلمان رفت و با مرتضی علوی و چند نفر دیگر که از بنیانگذاران فرقه جمهوری انقلابی ایران بودند، دیدار کرد. از آنجا به پاریس رفت و با مارسل کاش دبیرکل حزب کمونیست فرانسه و سردبیر روزنامه اومانیته، ملاقات کرد. سلیمان میرزا از آن پس تا سقوط رضاشاه در شهریور ١٣٢٠ خانه نشین و دور از فعالیت های سیاسی بود. پس از تأسیس حزب توده در ١٥ مهر ١٣٢٠ و برگزاری نخستین جلسه هیئت مؤسسان آن، سلیمان میرزا به دلیل پیشینۀ تشکیلاتی خود و مقبولیتی که در بین اعضای مؤسس حزب توده داشت، در رأس حزب قرار گرفت
//arashamirkhizi.mihanblog.com/

پس از سقوط رژیم رضاشاه، سلیمان میرزا اسکندری به جمع بنیانگذاران حزب توده ایران پیوست. این مسئولیت را زمانی پذیرفت که دیگر آفتابش بر لب بام بود.
//fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C

او در اولین انتخابات بعد از رضاشاه، از تهران نامزد نمایندگی شد اما در جریان انتخابات، در ١٦ دی ماه ١٣٢٢ در تهران درگذشت و در امامزاده عبدالله به خاک سپرده شد. سلیمان میرزا اسکندری (از کارپردازان انگلیس در ایران بود، اما) کمونیست نبود و تا آخر عمر پای بند به احکام دینی باقی ماند، اما به دلیل اندیشه سوسیالیستی ، نگاهش به دولت شوروی مثبت بود. از او ترجمه کتاب رموز ملل اثر اوژن سو انتشار یافته است.
//arashamirkhizi.mihanblog.com/

بر اساس منابع چپ، "سلیمان میرزا اسکندری پایه گذار سوسیالیسم درایران است"
//www.rahetudeh.com/rahetude/indexfolder/s1-12-2005/index-26-12-2005.html

 

تصاویر
سلیمان میرزا اسکندری در جوانی
//www.rahetudeh.com/rahetude/Sarmaghaleh-vasat/Gif/dez-2005/solyman_mirza.jpg
سلیمان میرزا اسکندری در اواخر عمر
//www.dowran.ir/pics/48/03/thmb.jpg

کارپردازان انگلیس در ایران : قسمت ٣٢ - قسمت ٣٣  -  قسمت ٣٤ - قسمت ۳۵ - قسمت ٣٦ - قسمت ٣٧

نظر شما چیست؟

xxxxxxxxxx


Share/Save/Bookmark

more from All-Iranians
 
All-Iranians

رهبران حزب توده، از سلیمان میرزا تا کیانوری

All-Iranians


Jenabaan-e Friendly Notes, Ladan Farhangi, Anglophile, Shahvand2, Demo, and Red Wine   Thank you for your interesting inputs and links. You may also like to view this

//www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/01/120130_l44_tudeh_party_leaders.shtml


Red Wine

...

by Red Wine on

جناب یادداشتهای دوستانه ... این شما بودید که واردِ این مقوله شدید،وگرنه ما تنها هشداری دادیم که مبادا پشت باغ زاده ای،کنارِ دیوارِ حاج یحیی زاده‌ای جراتِ بی‌ ناموسی کند،امروزه روز این سبک رفتار و در کّل این قداره کشی‌‌ها و این ساواکی بازیها مربوط به افرادی است که تعلیم و تربیتِ کافی‌ در خانه ندید‌ند،وگرنه هر باقالی فروشی می‌‌تواند در اینتر جستجو کرده و پرت و پلای سیاسی نشخوار کند،آدمی‌ باید علم بحث کردن را نیز بلد باشد،بدونِ دشنام و هیچ توهینی به این امرِ خطیر بپردازد.کسی‌ که توهین کند،بلافاصله جلویش گرفته شده و به شدت با او برخورد شده تا دیگر نتواند به حریمِ خانواده اهانت کند.

شما و دیگر دوستان افرادِ محترمی هستید،همه ما میهن دوست بوده و خواستارِ آزادی کشور از دستان ضحاکیون هستیم.


Friendly Notes

Dear Red Wine

by Friendly Notes on

واقعیات ، در مورد سلسله ها و نماد های تاریخی است، ما که هیچ نشانه ای از بی‌ احترامی و توهین به خانواده کسی‌ در کامنت های خود ندیدیم
یکی از عقل می‌لافد یکی طامات می‌بافد
بیا کاین داوری‌ها را به پیش داور اندازیم


Red Wine

...

by Red Wine on

انگلک،بیخود خودت را خسته نکن،تو نه‌ ربط به پهلوی داری و نه‌ چیزی از انگلیسی جماعت در چنته داری،تو واقعا اگر دلسوزِ ایران و ایرانی بودی؛از گذشته‌ها حرف نمی‌زدی و به امورِ فعلی‌ ایران می‌‌پرداختی،خوب حق هم داری،فقط اینطور شجاع هستی‌،به پشتِ رایانه وگرنه از نژادِ واقع گرایان اگر باشی‌ اینقدر بی‌ احترامی نمیکردی،خدا می‌‌داند کجا درس گرفتی‌ و کجا تعلیمات گرفتی‌.

بیخود کثافات و مزخرفات پهلوی را به پای کسی‌ نگذار که مردم عقل دارند و منطق سرشان می‌‌شود،دنیا که به اینجا خلاصه نمی‌شود،اگر از جنسِ حسابیون بودی؛هیچگاه به این شکل با بقیه رفتار نمیکردی.

حالا درجا بزن و عقب رو.


Demo

تعصبات خانوادگی؟

Demo


تعصبات خانوادگی دیگر چیست؟  آقا رضا اگر از اَعمالِ زشت پدر (که مسلمأ از آنها اطلاع دارد) و پدر بزرگِ خود (که حتمأ در خاته پدری از آنها صحبت شده) بداند و در برابر ملت سکوت کند شریک جرم هردوشان است و باید تَقاص پس دهد. بدون هیچگونه شبهه و تردید. و دریافت یک پول سیاه در ازای افشای حق از برای اجرای عدالت میارزد به تمام ثروت دنیا اگر از برای کتمان حق و دادن شهادت دروغ ، حتی اگر به نفع پدر و مادر و عزیزان دیگر هم باشد، دریافت شود. تعصب خانوادگی را باید در کوزه گذاشت و شرابش را خورد. همین.


Red Wine

...

by Red Wine on

خیر... بی‌ احترامی کردن و توهین به خانواده کسی‌ جزوِ هیچ گونه واقعیاتِ تاریخی نیست،اگر جنابعالی واقعا حسِ ایران دوستی‌ خودتان را می‌‌خواهید نشان دهید،به اوضاع فعلی‌ مملکت بپردازید که و الله این گونه دل خوش آید و عقل این گونه حُکم کند،اگر هم که همچنان پایبند به حزب دلبِخواهان هستید،لطف بفرمایید ایراداتِ خود را به سلاطین بگیرید،هیچ کس اجازه توهین،بی‌ ادبی‌ به زن و بچه کسی‌ ندارد،این که دیگر خواسته بزرگی‌ نیست و حتماً واقف به این اَمر هستید که مرد نشاید نامیدَش آنکه بی‌ حرمتی به خانواده کسی‌ کند.

هر کسی‌ تعلیماتِ خانوادگی خود را نشان می‌‌دهد،اگر کسی‌ دلش نمی‌خواهد که به خاله و عمّه ایشان؛دیگری دشنام دهد پس این شخص نیز حّقِ پدر سوختگی ندارد.حال شما و هر کس بشینید تا کُرنای دروازه دولت از ۱۰۰-۲۰۰-۳۰۰ سالِ قبل صحبت نموده و حَلاّجی اوقات کنید،به ما چه...

پاینده باد ایران.


anglophile

از طرفی‌ شراب میرزا هم چندان بی‌ ربط نمی‌گوید

anglophile


 

چون قجر‌ها بنا به عادت قبیله‌ای همگی‌ و خانوادگی در اداره امورات قبیله شراکت داشتند در نتیجه هر انتقادی به یکی‌ اعضای قبیله به منزله انتقاد از همه قبیله محسوب میشود. در اینجا باید همبستگی‌ آنان را تحسین کرد ولی‌ از طرفی‌ کوچکترین تخفیفی در بیان حقایق نمیتوان داد. حقیقت اینست که این قوم غیر ایرانی قریب به صد و چهل سال به صورت قبیله‌ای بر ایران سلطه یافتند و در انتهای آن دوره ایران بمراتب کوچکتر از زمانی‌ بود که این قوم بر آن حاکم شدند و از نظر فرهنگی‌ و علمی‌ عقب افتاده تر از کشور همجوارش ترکیه و اضافه بر آن ریشه‌های اسلام متحجّر که حکام قجر مشتریانش بودند در سراسر کشور پخش شده بود.


Friendly Notes

Dear Red Wine

by Friendly Notes on

ما واقعیات تاریخی را یاد آوری می کنیم و شما تعصبات خانوادگی را 

شراب ارغوانی را گلاب اندر قدح ریزیم
نسیم عطرگردان را شِکَر در مجمر اندازیم

 یکی از عقل می‌لافد یکی طامات می‌بافد
بیا کاین داوری‌ها را به پیش داور اندازیم


Red Wine

...

by Red Wine on

جنابِ یاداشت‌های دوستانه،پس جنابعالی مُصّر هستید که گر پدر اشتباه کرد؛نوادگان تا ابد الدَهر مقصّر بوده و در گناهِ جّد نیز مقصّرند ؟ اگر بدین گونه رفتار کرده و تصوّراتی کنیم؛پس آقا رضا نیز به خاطرِ اَعمالِ زشت پدر و پدر بزرگِ خود سهیم بوده و ایشان نیز باید تَقاص پس دهند.

یا قانون و احترام برای همه است و با همه باید یکسان برخورد شود و یا قضایا غیر المنطق است و هیچ بحثی‌ نیست و تمام .


Friendly Notes

Dear Red Wine

by Friendly Notes on

خیلی چیزهای دیگر:
اگر مغلطه نکنیم و تاریخ ایران را بدون حب و بغض شخصی و خانوادگی و بی شیله پله بخوانیم، این فتح علیشاه، شاه فاسد و تن پرور و عیاش و زن باره ی قاجار بود که ۱۷ شهر قفقاز را دو دستی تقدیم روس ها کرد، این محمد علیشاه قاجار بود که مجلس را با همکاری لیاخوف روس به توپ بست، این سلیمان  میرزا اسکندری و کیا نوری  و مریم فیروز قجر و دکتر مرتضی یزدی
جاسوس انگلیس
بود که حزب توده را به ایرانیان تحمیل کرد و خیلی چیزهای دیگر...


Red Wine

...

by Red Wine on

درجا زنید که بیش از یک پولِ  سیاه نمی‌‌ارزید.


anglophile

از قدیم گفتند

anglophile


 

دست که به چوب بردی گربه ... حساب کار خودشو میکنه


vildemose

  به حال

vildemose


 

به حال مملکتی که بنیانگذار حزب توده ش از میان توده چپاولگران و ستمکاران حاکم بر آن دیار برخیزد. حزب توده ایران بهانه دیگری بود برای انتقام گرفتن از رضا شاه و خاندان پهلوی به وسیله قجریان: از سلیمان میرزا اسکندری بگیرید تا پسر برادرش ایرج اسکندری و برادرش عباس اسکندری و زهرا اسکندری تا مریم فیروز همه از پرورش یافتگان دربار قجر بوده که نه از "حبّ علی‌" بلکه از " بغض معاویه" توده‌ای شدند!

Kamalan movafegham..dear anglophile.


 

 

All Oppression Creates a State of War--Simone De Beauvoir


Red Wine

...

by Red Wine on

اگر سلاطین اشتباه کردند چه کار به زن و بچه اینان دارد ؟! بروید تا صبح هزار جور بامبول و دامبول به سرِ مبارکِ سلاطین بزنید،کسی‌ هیچ عارض نیست.

همه می‌‌توانند ایراد گیرند و انتقاد کنند اما وقتی‌ که کار به خانواده و نوادگانی می‌رسد که کاری به سیاست نداشتند (و ندارند) ؛بنده مجبورم شاکی‌ قضیه باشم.

آیا در بینِ شما کسی‌ هست که حاضر باشد توهین و بی‌ احترامی به خانواده خودش را تحمل کند ؟ 

گر احترام خواهی‌؛محترم باش.


shahrvand2

شراب ارغوانی

shahrvand2


اگر با بنده هستید، علت پرخاش شما را نفهمیدم! اگر با دیگری هستید که پاسختان باشد با همان دیگری!


Friendly Notes

Dear Red Wine

by Friendly Notes on

اگر تاریخ ایران را بدون حب و بغض شخصی و خانوادگی و بی شیله پله بخوانیم، این ناصرالدین شاه قاجار بود که امیر کبیر را کشت، محمد علیشاه قاجار بود که به سفارت روس پناهنده شد، وثوق الدوله ی قاجار بود که قرارداد ۱۹۰۹ را امضا کرد، نصرت الدوله ی قاجار بود که قرار داد نفت را در ۱۹۳۳ بمدت ۶۰ سال تمدید کرد، و خیلی چیز های دیگر .....


Red Wine

...

by Red Wine on

هم چوب دو سر نجس و هم شتر مرغ مزاج...عجب بد دردی است این بیکاری و بی‌ ریشگی نوکر مآب و خانه خراب.


anglophile

عرض نکردم از بغض معاویه است

anglophile


شاهدش هم سر ضرب پیداش شد!


Red Wine

...

by Red Wine on

خاک بر سرِ پهلوی و آن سلطنتِ نکبتش کند که این چنین گولِ توده،کومله و اسلامیه را خورد و مملکت را به بادِ فنا داد.


Ladan Farhangi

Dear Anglophile: Please Don't Cry

by Ladan Farhangi on

If there is more about Eskandri Family!

خاندان، اسكندري: سليمان ميرزا، يحيي، ايرج، عباس، محترم
//www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=39783


All-Iranians

Jenab-e Anglophile

by All-Iranians on

Thank you for your visit and for your very thoughtful input. You may also like to view this

//www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/02/120225_l44_tudeh_party_kianuri_skandari_sarkuhi.shtml


All-Iranians

Jenab-e P_J

by All-Iranians on

Thank you for your visit and for your input. Many other names however should be added to the list of those people who fought back, and with relative success… And Yes, STILL, the beat GOES ON!


anglophile

باید گریست

anglophile


به حال مملکتی که بنیانگذار حزب توده ش از میان توده چپاولگران و ستمکاران حاکم بر آن دیار برخیزد. حزب توده ایران بهانه دیگری بود برای انتقام گرفتن از رضا شاه و خاندان پهلوی به وسیله قجریان: از سلیمان میرزا اسکندری بگیرید تا پسر برادرش ایرج اسکندری و برادرش عباس اسکندری و زهرا اسکندری تا مریم فیروز همه از پرورش یافتگان دربار قجر بوده که نه از "حبّ علی‌" بلکه از " بغض معاویه" توده‌ای شدند!


All-Iranians

جناب یادداشت های دوستانه

All-Iranians


١ - با تشکر از شما، ما هم فکر می کنیم تعداد کارپردازان انگلیس در ایران از ۱۰۰۰ نفر هم تجاوز خواهد کرد.
٢ - قبلا در جواب جناب سوری بسیار عزیز، به مقاله ای اشاره شد که وجود اینهمه کارپرداز انگلیس در ایران بخاطر دشمنی عمیق و ریشه دار انگلیس با ایران است، شاید واقعه ی زیر یکی از علل این دشمنی و کینه ی دیرینه باشد!
واقعه ی تاریخی تجاوز جنسی به سفیر انگلیس در ایران
//iranian.com/main/blog/all-iranians-15


All-Iranians

Jenab-e Maziar 58

by All-Iranians on

Thank you for your visit and for your input. You may also like to view this

The causes of the October Revolution
//www.bbc.co.uk/bitesize/higher/history/russia/october/revision/1/


All-Iranians

Jenab-e Shahrvand2

by All-Iranians on

Thank you for your visit and for your input. You may also like to view this

ایرج اسکندری در ۱۲۸۶ در تهران متولد شد...ایرج اسکندری دبیر اول حزب توده ایران یکی از اعضای شاخص گروه ۵۳ نفر و از بنیانگذاران حزب توده ایران فرزند یحیی میرزا اسکندری و برادرزادهٔ سلیمان میرزا اسکندری بود.نماینده دورهٔ چهاردهم مجلس شورای ملی، وزیر در کابینه قوام‌السلطنه و سال‌ها دبیر اول حزب توده ایران بود... ترجمه فارسی کاپیتال مارکس، شناسنامه دانش و تسلط او به زبان‌های فارسی و فرانسه است. وی نخستین مترجمی است که کتاب سرمایه (کاپیتال) اثر کارل مارکس را به فارسی ترجمه کرده‌است.
در پلنوم چهاردهم کمیته مرکزی حزب توده ایران که در دی ۱۳۴۹ برگزار شد، اسکندری برای هفت سال دبیر اول حزب توده ایران شد. در ۲۳ دی ۱۳۵۷، در آستانه پیروزی انقلاب ایران، اسکندری از دبیر اولی حزب برکنار شد، پس از پیروزی انقلاب ، اسکندری به ایران آمد. اسکندری پس از یورش به حزب توده ایران و کشتار رهبران و کادرهای حزب، در جلسه پلنوم هجدهم کمیته مرکزی حزب توده ایران از سازمان دهندگان دوباره رهبری حزب توده ایران بود. ایرج اسکندری، در ۱۱ شهریور ۱۳۶۴ بر اثر بیماری سرطان در جمهوری دمکراتیک آلمان در بیمارستان مخصوص سران احزاب کمونیست در برلین شرقی درگذشت
//fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C


P_J

All-Iranians THANK YOU, for another Great Historical Accounts!

by P_J on

Another great historical journey added to your archives.

As someone before me stated; the number of collaborators/traitors was in thousands and not in hundreds.

The Angelo Russian cooperation attempts in dividing Iran into pieces are well known…their agents were members of the Tudeh Party on the Soviet side and the Mullahs/Monarchy on the British side.

The ransacking of our country’s wealth has gone on for 200+ years; only two individuals have fought back, and with relative success…Amir Kabir and Mossadegh and they both were despised not only by the British, but also the Soviets/Russians.   Amir Kabir was murdered via the British conniving and Mahd Olia’s scheming, Nasser-e-din Shah's mother, and Mossadegh was betrayed by M R Pahlavi and back stabbed by the religious establishment…the MULLAHS.

BOTH these entities were subservient to and kowtow to the Brits/US imperialistic and colonial aspiration….and, STILL, the beat GOES ON!

Thanks Again!


Friendly Notes

سوری خانم

Friendly Notes


ایشان تا اینجا فقط ۴۳ نفر از کارپردازان انگلیس  را در ایران نام برده ، مطمئن باشید که این تعداد از ۱۰۰۰ نفر هم تجاوز خواهد کرد، سازش روس و انگلیس هم داستان تازه ای نیست!
با تشکر از تهیه کننده بلاگ


maziar 58

......

by maziar 58 on

The place to fault Britain behind the Bolshovik is documented in a Book that  I cann't remember the name............

 But in 21st century we all are responsible.

Maziar


shahrvand2

با سپاس

shahrvand2


جناب همه ایرانیان از زحمات شما و نگارش مطالب تاریخی خیلی متشکرم . این سؤال هم به نظرم رسید که  آیا سلیمان میرزا با آقای ایرج اسکندری عضو جوان تر حزب توده نسبت داشت؟