دعوت نامه ای برای بازگشت دیوانه

All-Iranians
by All-Iranians
22-Jan-2012
 

 

نویسنده، شاعر، مورخ، طنز پرداز و بالا تر از همه، انسان والای ما : "دیوانه" مدتی است که در این سایت ، غائب است. این شعر بمنزله ی دعوت نامه ای است برای بازگشت افتخار آفرین ایشان

دیوانه ، کجا رفتی
تنها مگذار ما را
با آن قلم شیرین
مشعوف بدار ما را
بی تو نشود دل، خوش
ماییم پریشانا ، ماییم پریشانا
...

از دوستداران ، تقاضا می شود در قسمت کامنت، این دعوت نامه را تایید فرمایند. تشکر


Share/Save/Bookmark

more from All-Iranians
 
ahang1001

چند روز پیش

ahang1001


چند روز پیش بودن ها...بهر حال دیوانه عزیز  بهتر از بسیاری از عاقلها ست

 منم برای اینکه از ذیگران عقب نیفتم این دعوتنامه را تایید میکنم

تا نگن تایید نکردی...سوختی از بازی بیرون

 


M. Saadat Noury

دیوانه ی فرزانه

M. Saadat Noury


 

ایرانی_ غیور
انسان_ پر غرور!

رعدی نمی شوی ، که صدائی نهی ز د ور
برقی نمی زنی ، که فضا ئی دهی ز نور

یادی نمی کنی، ز زمان های شوق و شور
پا بر نمی کشی  ز مکان های سوت و کور

باده نمی چشی ، ز لب_ ساغر_ بلور
گامی نمی نهی ، که برقصی بسان حور

دل را نمی دهی ، به نوایی که از سرور
گردیده ای ، حکایت آن سنگ پر صبور

بر تو چه آمده است ، درین عصر و روزگار
بگزیده ای ، خموشی و بگرفته ای ، کنار!

ایرانی_ غیور
انسان_ پر غرور!

دکتر منوچهر سعادت نوری

//iranian.com/main/blog/m-saadat-noury-122 


Red Wine

...

by Red Wine on

ما شرابِ قرمز ، این دعوت نامه را تایید کرده و تقاضایِ بازگشتِ جنابِ دیوانه (معروف به حضرتِ عاقل العقلا) را داریم .

ما به مطالب،نصایح،توجّهات و نکاتِ شما احتیاجِ مبرم داریم.

در انتظارِ جنابعالی در سرِ گذر تا صبح می‌‌مانیم .در این سرما ما را تنها نگذارید.

عزت زیاد.