گفتگویی با پروانه

Anahid Hojjati
by Anahid Hojjati
13-Aug-2011
 

 

 

از گفتگو با دل خسته ام من
پروانه هم صحبت کرده ام من
دورِ شمعم دیگر نمی گردد
با حسرت نگاهش می کنم من
گر نبینم دوست یا که دشمن
ناله و گاه آهش می کنم من
بیشرم باشم یا مگر با شرم
خشم رخ نمایم , اشکی فشانم من
از پروانه فقط یک سًوال دارم
شمع خود چگونه سوزانم من ؟
رازِ پر و بالش را خواندن امروز نتوانم
بر خیالم او را مهربانانه می نشانم من
 گوید: « گر نسوزم از شمعِ تو دیگر من
سرِ هر گل سرخت هنوز می نشینم من


آناهید حجتی

مرداد ١٢٩٠

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Anahid HojjatiCommentsDate
This is how it happened
-
Jul 24, 2012
یک نهر در شهر
1
Jul 23, 2012
Legendary Patience
2
Jul 18, 2012
more from Anahid Hojjati
 
Anahid Hojjati

Thanks Soosan Khanoom

by Anahid Hojjati on

for reading my poem and for your comment.


Soosan Khanoom

......

by Soosan Khanoom on

sweet poem .... thanks for sharing it with us 


Anahid Hojjati

آهنگ عزیز , لطف داری

Anahid Hojjati


 

بسیار لطف داری که شعرم را خواندی . شما با موزیک زیبایتان روح ما را تازه می کنید و من خوشحالم که حداقل شعری بنویسم که شما و باقی دوستان که در آی  سی وبلاگ دارند , دوست داشته باشند .


ahang1001

بسیار زیبا

ahang1001


گر نسوزم از شمعِ تو دیگر من
سرِ هر گل سرخت هنوز می نشینم من

خیلی زیبا...خیلی

 


Anahid Hojjati

Thanks Ostaad Noury and here is ...

by Anahid Hojjati on

Thanks Ostaad Saadat Noury for your comment. Here is the same poem in a version that is a little bit different:

از گفتگو با دل اکنون خسته ام من
پروانه هم صحبت خود کرده ام من
دورِ شمعم دیگر نمی گردد
پس نگاهش می کنم من
گر نبینم دوستی یا که دشمن
ناله و گاه آهش می کنم من
با شرم باشم یا مگر بیشرم
خشم رخ نمایم یا اشک فشانم من
از پروانه پرسشی دارم آنچنانه
شمع خود چون بسوزانم من ؟
رازِ پر و بال خواندنش امروز هیچ نتوانم
بر خیالم می نشانم با یاد و مهرم من
گوید: « گر نخواهم سوخت از شمعِ تو  دیگر
بر هر گل سرخت هنوز می نشینم من


M. Saadat Noury

Dear Anahid

by M. Saadat Noury on

Very thoughtful; thank you for sharing.


Anahid Hojjati

Vildemose jan, thanks for your input

by Anahid Hojjati on

I am glad you liked this one, and thought that it is one of my best. Many thanks for your kind words.


Anahid Hojjati

تمامِ ایرانیانِ عزیز ,

Anahid Hojjati


خیلی ممنون که در مورد شعرم نظر نوشتی .


vildemose

 One of your best Anahid

by vildemose on

 One of your best Anahid jan. You are truly a poet; A loving and tender heart but fierce at the same time.

"There is enough in this world to meet every man's need but not every man's greed." --Gahndi


All-Iranians

بسیار زیباست

All-Iranians


تشکر