پیام ماه، خورشید , زمین و رود

پیام ماه، خورشید , زمین و رود
by Anahid Hojjati
25-Jan-2012
 

 

چو  آید امشب رویا

سوارِ اسبی محجوب و ساکت

نگاهی‌ افکنده بر چشمانِ زیبا

پرسشی را پرواز خواهد بود

بمانم یا نمانم؟

نآمد هنوز یک رخِ ماه

خورشید خانم را به یاری خواند

 

با غرور و حسِ سرخِ پیروزی

ز دامانش، بخشنده بانو

پیغامها بر زمین پاشید

یکی‌ شاداب و شتابان

میان ِ رود  فرود آمد

زانو زد ,  آواز هم کرد

" ز ماه ها، خورشیدها،

 هرگز نپرسید از رفتن ها

 ما آن مسافر هستیم

فردا همیشه به خانه باز میگردد»


 

 شنیدیم در هر گوشه از دنیا

این پیامی که ماه، خورشید،

زمین و رود امروز آورد .

 

آناهید حجتی

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Anahid HojjatiCommentsDate
This is how it happened
-
Jul 24, 2012
یک نهر در شهر
1
Jul 23, 2012
Legendary Patience
2
Jul 18, 2012
more from Anahid Hojjati
 
Anahid Hojjati

thanks Orang jan

by Anahid Hojjati on

for reading my poem and also for your words of encouragement.


Orang Gholikhani

Bravo Anhaid jan

by Orang Gholikhani on

This one is very beautiful

Ghorbanat

Orang


Anahid Hojjati

Faramarz

by Anahid Hojjati on

thanks for reading my poem and for your wise comment.


Faramarz

Very Nice Anahid

by Faramarz on

The fact that sun and moon come back every day despite what we do on earth is very comforting. Nobody else does that. Thank you.


Anahid Hojjati

Souri jan,

by Anahid Hojjati on

I am glad that you liked it. My guess is that the picture reminds you of Mehman because he used one very similar in a blog?

Thanks for your comment.


Souri

Anahid

by Souri on

nice poem, i liked it very much. It is a message of hope.

The picutre though, reminend me of Mehman :)

Bests;


Anahid Hojjati

Thanks Ostaad Saadat Noury

by Anahid Hojjati on

for reading this payam and leaving yours.


M. Saadat Noury

Beautiful

by M. Saadat Noury on

Thanks.