شکوفه

Anahid Hojjati
by Anahid Hojjati
23-Feb-2012
 

 


بنگر شکوفه‌های رنگین را

گر آنان لب بسته دارند امروز

لیک گردنها همه بالاست فرزند

تو گویا این جوانان در گُلِ جان میدانند

در این دیارِ سرد ظالم پرور

بهاران چند روزیست کوله باری بسته دارد

 بس بر زمین دادند

و چند عابر پای جاهل خود  گذارند
 
بر آن معصومان پیکر
 
 چمن هم شاید

 خشک باشد اینجا یا که آنجا

لیک ز برگ افتاده ماست

که رنگین گشته سبزِ دیروز

 


آناهید حجتی


 


Share/Save/Bookmark

Recently by Anahid HojjatiCommentsDate
This is how it happened
-
Jul 24, 2012
یک نهر در شهر
1
Jul 23, 2012
Legendary Patience
2
Jul 18, 2012
more from Anahid Hojjati
 
Anahid Hojjati

Dear Vildemose

by Anahid Hojjati on

thanks for your comment. From your online comments, I know that you are very committed to cause of freedom and democracy in Iran. Thanks.


vildemose

 Aali bood, Anahid aziz.

by vildemose on

 Aali bood, Anahid aziz. Brought tears to mye eyes but I loved your poem anyway.

A state of war only serves as an excuse for domestic tyranny.--Aleksandr Solzhenitsyn.


Anahid Hojjati

Dear All-Iranians

by Anahid Hojjati on

Thanks for your encouraging words and the poem from Forough and the link.


All-Iranians

شکوفه ها درجمهوری اسلامی

All-Iranians


Jenab Anahid Thank you for your poem which is so good. You may also like to view this

شکوفه ها درجمهوری اسلامی

اینجا ستاره ها همه خاموشند
اینجا فرشته ها همه گریانند
اینجا شکوفه های گل مریم
بیقدرتر ز خار بیابانند
اینجا نشسته بر سر هر راهی
دیو دروغ و ننگ و ریا کاری
در آسمان تیره نمی بینم
نوری ز صبح روشن بیداری .... : فروغ فرخزاد
//www.jasjoo.com/books/new-poems/foroogh_farokhzad/13/344

 


Anahid Hojjati

Thanks Ostaad Saadat Noury

by Anahid Hojjati on

For your comment.


M. Saadat Noury

Beautiful

by M. Saadat Noury on

Thank you for sharing