نَبَرد اردیبهشت


Share/Save/Bookmark

نَبَرد اردیبهشت
by Anahid Hojjati
30-Apr-2012
 

 

 

 

 

 

 

 

 

به یک سمت اهریمنان  ایستاده اند
کوچک و بزرگ
رویاروی آنان ,
 سپاه غیوران نیز صف کشیده اند
یکی دسته دارد پیام
ز آنان که صدها سال است رفته اند
دگر دسته پیامش میان دفترست
و یا پیغامیست فقط از چند رشته مو
خاک خورده ای در جعبه ای به این سالِ سی

به رزمندگان , مادران گفته اند
که دشمن در قدیم جیپ داشت ,
 اِس یو ویِ جدید
اکنون ماشینِ دشمن تانک شده
ارسالیِ روسیه , یا که از آن چینِ «کبیر»
گوسفند بیچاره را گو که در جمهوری مستبد
 او نیز مهمانی جشن و قربانی شده
مبارز اما ندارد توپ و تانک
پس از یک گام و دو گامش
گاه اندکی عقب هم می رود
لیک خوشا این دلیران زن
و مردانِ شجاع
 که از گیسوی یک بانو , ندارند هراس
 و یک گونه سرخ ,
 فقط لاله ای در یادشان می آورد
جوانانِ ما در اندیشه دانشند
چه حق جویند , بهاره اند , ستوده اند
تو ای نادانِ دشمن پرست
اگر هنوز داری تردید و شک
سرانجام در نبرد پاک و پلید
کدامین پیروز شود ,
کدامین گردد اسیر
دهد حجت به تو تاریخ و جغرافی ات
از علوم ِ دیگر هم که دیگر نگو
همه ضد ریشهُ اندیشهُ اهریمنند

و اینک به یاد آور دلیرانِ رفته را
نظر کن به آجر , به داس
 به چکش , به پارچه , به فرش
به هر کامپیوتر و کتاب
 که در دستِ یک زحمتکش است
همه در احترامِ مبارز
گویی تمامی به صف ایستاده اند .


آناهید حجتی

Note: This is a picture of Saeed Jalalifar. A reporter on child labor and political prisoner issues. Iranian.com covered him as

Prisoner of the Day - Iranian of the Day few months ago. Here is a link to that blog regarding Saeed Jalalifar:

//iranian.com/main/2011/dec/saeed-jalalifar-prisoner-day

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Anahid HojjatiCommentsDate
This is how it happened
-
Jul 24, 2012
یک نهر در شهر
1
Jul 23, 2012
Legendary Patience
2
Jul 18, 2012
more from Anahid Hojjati
 
Orang Gholikhani

thanks

by Orang Gholikhani on

Merci Anahid jan

Orang


Anahid Hojjati

thank you

by Anahid Hojjati on

for reading and commenting.


M. Saadat Noury

Beautiful

by M. Saadat Noury on

Thank you for sharing.