ما و رنگِ ما

Anahid Hojjati
by Anahid Hojjati
26-Nov-2010
 

 

 

چه رنگها به خود می گیریم

چون عشق , گاه سرخِ سرخیم

لحظاتی مانندِ زرد , سرد و بی مهریم

آرزو را در سبز خود , روزها می کاریم

اما وقتی از خود پرواز می کنیم

ما آبی آسمانیم ,  آبی آسمانیم

در شبِ تنهایی , ما شاید سیاهیم

گاهی مثل جیغ , بنفشیم

مانندِ پیری , گاهی خاکستری می شویم 

اما نقش ِ مان همواره یکی ست

نقاش با رنگ تنها بازی می کند

 

 

آناهید حجتی

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Anahid HojjatiCommentsDate
This is how it happened
-
Jul 24, 2012
یک نهر در شهر
1
Jul 23, 2012
Legendary Patience
2
Jul 18, 2012
more from Anahid Hojjati
 
Anahid Hojjati

Thanks Hoshang for your comment

by Anahid Hojjati on

I am glad you liked my poem. Thanks for reading it and also for your encouragement.


Hoshang Targol

گاهی مثل جیغ , بنفشیم

Hoshang Targol


بسیار بسیار عالی .

Anahid Hojjati

Khare aziz, I am glad you liked it

by Anahid Hojjati on

Dear Khar, thanks for commenting and those lines are my favorite too. By the way, every time, I write khare aziz, dear khar, etc., manham ehsase khariat meekonam :).


Khar

Wow....Very Nice

by Khar on

اما نقش ِ مان همواره یکی

نقاش با رنگ بازی می کند


Anahid Hojjati

Dear Orang and shazde jan, thanks for your comments

by Anahid Hojjati on

Orang and shazde aziz, I am glad that you liked my poem. Shazde, yes, indeed this is a porrang poem. If I had listed several other colors, it would be even more porrang :).


Shazde Asdola Mirza

مختصر، پر احساس و پر رنگ

Shazde Asdola Mirza


آناهید خانم- خیلی‌ قشنگ نوشتی‌.

اینو بی‌ تعارف میگم، چون واقعا لذت بردم - مختصر، پر احساس و پر رنگ!


Orang Gholikhani

good one Anahid jan

by Orang Gholikhani on

Thanks for sharing.

Orang