حقیقتی است تلخ ولی‌ مردم ما هنوز هم آماده نیستند


Share/Save/Bookmark

حقیقتی است تلخ ولی‌ مردم ما هنوز هم آماده نیستند
by dinairani
04-Apr-2011
 

بیش ازصد سال است که میشنویم چرا خمینی نکرد؟ چرا شاه نکرد؟ چرا خاتمی نکرد؟ چرا رضا پهلوی نکرد؟ چرا مسعود رجوی نکرد؟

هیچوقت نشد در کنار تمام این سوال‌ها که همگی‌ هم بجا و درست است، از خودمان بپرسیم چرا ما نکردیم؟ پس ما مردم کجا بودیم؟ پس سهم ما برای مقاومت در مقابل این ظلم چه بود؟

بیائید این حقیقت تلخ را بپذیریم که توده ما مردمی هستیم احساسی‌ که حتی ۸۰% آنها در طول سال ۴ جلد کتاب نمیخوند…ما ناز پرورده‌های یک مملکت نفت خیز هستیم و هیچ جوری حوصله مسول بودن و مسئولیت قبول کردن نداریم.

آنجایی که ندا ها، سهراب ها، مختار زده‌ها را میکشند و ۵۰۰۰ نفر دیگر را در سلول‌ها نگاه می‌دارند و با این کار ۷۰ میلیون آدم را به خانه میفرستند….حسّ مسئولیت پذیری مردمش مشخص است.

چرا در تهرانی‌ که جمعیت روزانه ان به ۱۵ میلیون میریسد نمی‌توان حتی ۵ میلیون را به خیابان‌ها آورد؟

:پاسخ من به آان دسته افراد که به خانه‌ها رفتند با این سوال که چرا موسوی اعدام‌های سال شصت را محکوم نکرد

منتظری اعدام‌ها را محکوم کرد و نه تنها مسند ولیت فقیه را از دست داد (نمیدانام ظرفیت من و شما برای ایستادن پای آرمان‌ها مون چقدر است؟) بلکه خودش و خانواده اش تحت شدید‌ترین فشار‌ها در این چند سال زندگی‌ کردند و هنوز میکنند…سالها بگذرد تا کتابهای نظیر آنچه فرح پهلوی نوشته بنویسند تا ما بخونیم….حالا ما ۷۰ ۸۰ میلیون مردم برای حمایت از و چه کردیم؟

امروز از حال اعضای خانواده او چه‌خبر داریم؟

اصلا امروز هر کدوم ما برای حمایت از زید آبادی ها، مجید توکلی‌ها و…..چه میکنیم؟ نشسته ایم در خانه تا تکلیف پیام آقای موسوی در مورد اعدام‌ها روشن بشود؟

میدانی چرا چون ما به خودمون اطمینان نداریم..

شما نگران ان هستید که اگر فردا اصلاح طلب‌ها بر سر کار بیایند چه‌ها که نخواهند کرد؟
بگذارید که خیالتان را راحت کنم اگر فردا هر کسی‌ بر سر قدرت بیاید و ما مردم در صحنه نباشیم پوست از سرمان خواهند کند. پس اینکه به گوشه خانه‌هایمان خزیدیم به خاطر انست که به دنبال ان شخصیت رویائی میگردیم که هم وجدان دارد و هم دانش دارد و هم سخت کوش و سخت کار است و ضمانت اجرأی او در گرو آگاهی‌ و حسّ مسئولیت پذیری ما مردم نیست. برای همین است که صد سالیست رو به عقب میرویم و هیچ روزنه امیدی هم برای فردا ایران نیفتیم.

اینها بهانه جوئی و شانه از زیر مسئولیت خالی‌ کردن است….حفظ دموکراسی در کشوری که مردمش زیر لحاف گرم شعار میدهند انجام پذیر نیست…

هیچ دلم نمیخوست به جای مادر ندا و سهرابها بودم و یا به جای پسران احمد زید آبادی که عزیزترین عزیزانشان را برای آزادی ایران با نهیات بهائی که هر انسانی‌ برای نجات کشورش میدهد به میدان آمدند و نتیجه این شده که همه به خانه‌ها رفتند و فقط مشغول نق نق سیاسی هستند.

میدانید چرا مردم ما چنین سرخورده، افسرده و یا عصبانی‌ هستند؟

چون آرزوهای مان با آنچه حاضریم و یا قادریم انجام دهیم هیچ تطابقی ندارد

..حقیقتی است تلخ ولی‌ مردم ما هنوز هم آماده نیستند


Share/Save/Bookmark

more from dinairani
 
Rostam

dinairani

by Rostam on

I'd like to make two points:

1. Mousavi is NOT part of our past. He is part of our present. As long as people follow the bastard children of the regime, such as Mousavi, nothing will happen in Iran. Note how Mousavi and Karoubi, in your own words, pulled the rug from under the protests. They will do it again to protect the regime.

2. There are many Iranians who are trying to bring peace to the badly factioned sides of the opposition. But unfortunately, there are trashes among us, such as Rouzbeh Gillani, that with one sentence, wipe out hours and hours of work done by individuals who are trying to bring the opposition groups together. These kind of politically garbage individuals have had a worst effect on the success of the opposition than anything the IRI propaganda machine has ever done.


G. Rahmanian

OMG!

by G. Rahmanian on

If that is how you deal with the issues, how can you talk about others. I wrote two comments. In one I said poring into the streets is useless at this stage and strikes must be the order of the day.

The second comment was my reaction to Mr. Afshinzad's comment. Do me a favor and read carefully!


dinairani

As For Mousavi....

by dinairani on

OMG.....you are bringing us to the square one......what about us? what about mardom iran?......the intention of writting this short text was ask which part of this history has been "our part" that we could write it, paint it, shape it ....you are again going back to Mousavi, Khomeini, Shah, Qajar, Changiz, Mohammad, Adam va Hava....:)


G. Rahmanian

As For Mousavi!

by G. Rahmanian on

As for Mousavi, he had more than a year and a half to call for strikes to bring Iran's economy to a standstill, thus bringing down the whole regime. But he did not do so.

His other major problems include his constant call for reviving the " Golden Era Of Khomeini." Do Iranians desire the return of Khomeini's era?

Mousavi DOES NOT want regime change, either. He wants to reform the current regime, which is neither possible nor is it what most Iranians want.


afshinazad

اگر امروز همه جا ساکته چه باید کرد.

afshinazad


ملت ایران خسته از دروغ و بی عدالتی و چپاول و کشت و کشتار.
خسته از خفقان و سکوت و بیکاری و بی پولی.

ایا همه اینها دلیل بر انقلاب نمی شود.؟ در زمان شاه ملت انقلاب کردند برای پول نفت هرماه در جیبشان و خانه مفت و دیگر چی ؟ بله ازادی سیاسی. ماشاللا هم ازادی اجتمایی و مدنی و اقتصادی و قانون و برابری و عدالت را از دست دادیم و نه تنها ازادی سیاسی نگرفتیم بلکه خفقان بیشتر نیز قبول کردیم.

بیایید فراموش کنیم ۳۳ سال قبل کجا بودیم و کجا هستیم. بیاید امروز که مشکل تمام جهان را بر شانه هایمان داریم فکرش رابکنیم. ایا کسی انتظار مجزه ویا حضور امام زمانی  هستید.? ایا شما خودتان مجزه جهانی نیستید که الان در ایران زنده مانده اید.  از دو سال قبل تا حالا تمام تحلیلها وتجلیلها شدند و میشوند و شاید هم بشوند و پیغام نوروزی با روزی نو دوباره همان برنامه. خرده شیشه گرفتن از موسوی و پهلوی و بقیه و اخر سر هنوز خرده شیشه. اگر تمام انرژی ما و وحدت ملی ما برای اتحاد تمام احضاب و اعقاید باشد و هر کدام از ما از هرکسی که خوشمان میاید و از ان شخص بخواهیم که این وضیفه ملی شماست که با این اشخاص متحد بشوی وگرنه تنها میمانی و با اتحاد با همدیگر ما شکست ناپذیر خواهیم بود.تمام گروها بایستی بفهمند که امروز راجب انها نیست . این مربوط به تمام ایرانیان است و قدرت متعلق ملت است نه احضاب و یا شخصی و اگر این فهم را داشته باشیم این رژیم رفتنی خواهد بود. و اگر امروز این کار را نکنیم فردا دیر است.


Mash Ghasem

...

by Mash Ghasem on

Thank you D for a timely topic.

 

Organization, organization, organization, tis, the key to our salvation!

People have been to  street protests and have paid a very heavy price for it. Street demonstration however  is only but one form of protest, and at times not the most optimal. If we recall  during 1977-79 there was a combination of street protests and strikes, and that combination was what made it so strong.

For a daily account of what happened back then see:

  //www.saamaan-no.org/roozshomarfinal1.pdf

 

32 years of IR rule has done much to impose severe restrictions on workers. The low-level of industrial actions currently is mainly due to a declining economy; many workers' wages haven't been paid for months. Labor activists are a constant target of security forces; in the past 32 years IR has done its best to put the labor movement in a strickly defensive position, from 'minimmum wages,' islamic councils,..Yet we have seen the emergence of two independent labor formations, bus drivers and sugar cane workers, and there are many more in the wings waiting for the right time. So, the labor movement is alive but severely and constantly repressed. Last May First there were simultaneous May First celebrations and protests in every major city of Iran. This May First it should be even more interesting.

But organization doesn't begin and end with workers and their syndicates and unions. Every single community needs to organize, thus creating  a network of independently organized communities  which could project itself as an alternative to IR. Needless to say students and women have always been the first.

As for our most dis-functional five millions strong 'diaspora,' only if ten percent of this population gets involved in organizing a unified campaign in solidarity with inside, IR will be facing very different circumstances abroad. I'm not holding my breath.

To sum up: all come down to a balance of forces, and organization is the ultimate force. Until and unless we have institutionalized independent organizations in our society and in our immediate communities , not much will change. Cheers 

 


G. Rahmanian

Time For Strikes!

by G. Rahmanian on

Iranians have been taking to the streets in millions and have shown the world they want change. We are past the stage where people clash with the security forces.

It's time for strikes, NOW! Strikes are the only option at this stage. They are the most powerful tool. Strikes will bring down the government in no time. And strikes need leadership. Anything short of that will fail to bring about regime change.


Soosan Khanoom

on the second thought

by Soosan Khanoom on

I should say and add that among them all the worst was khatami .....  a coward by all means ..... good for nothing ........ people even lost their hopes to go out and vote .......

I have to admit that it is really a depressing situation  !!

 


Soosan Khanoom

We all know what Shah and

by Soosan Khanoom on

We all know what Shah and Khomeni did ....... enough said 

We all know what Khatami did ...... he basically flushed down the votes of millions who had put their hopes and trusts on him

Reza Pahlavi can not do it

And there is not anything left for Rajavi to try ...... better say what the hell left for him to do that he had not done yet to both his retarded followers as well as the country?

Now may be west reside IRI opponents are pissed off and/or depressed depending on their moods and keep asking themselves why people do not come out , rebel and put everything on fire or this or that...

I think because people are not into violent political movements anymore .. after  " being there ... done that "  Iranian people are looking into more peaceful ways to achieve their  rights ......

For sure IRI doesn't even deserve these educated and right minded people but Iran does ....  may things get up side down from inside and we see changes that is for the better not worse ..... 

 


dinairani

  دوستان من

dinairani


 

دوستان من نه خسته ام، نه ناا امید و نه بار منفی‌ در این نوشته میبینم...به نظر من واقع بین بودن شرط اول هر مبارزه است...من می‌دانم که اینها رفتنی هستند ولی‌ موضوع در حفظ و امتداد آن است..این کدامین نسل است که در حفظ و پاسداشتن از دموکراسی هزینه میدهد و آگاه و مسول در صحنه میماند؟ اجازه بدهید تا از امروز آماده فردا شویم..

 

 


MM

I think I can, I think I can.......................chooo...chooo

by MM on

Just keep saying it and someday people will say " there goes the little Iranian engine that could".


jasonrobardas

right on brother

by jasonrobardas on

you said it


aghadaryoosh

خسته نشو هموطن !

aghadaryoosh


این درست مثل انست که شما کاسه‌ای آب بر  روی اجاق بگذاری و بعد از  دو دقیقه بگو نخیر آقا این آب گرم شدنی نیست! شما کلی‌ مطالب را در نظر نمیگیری و خوش خیالی که یک شبه به مقصد برسی‌ و بد بین هم هستی‌ که یا ماشینت روشن نخواهد شد و یا تاکسی نخواهد آمد. هیچ کس نگفت که راه نزدیک است و دشواری در راه نیست ولی‌ یک قرن و اندیست که ملتی میخروشد و همگان در مییابند  که    چاره دیگری جز تلاش همگانی نیست . خسته نشو هموطن من یکی‌ روشنی  سپیده صبح را می‌بینم . 


dinairani

اگر بدانیم چه میخوهیم و برای ان راه حل عملی‌ داشته باشیم

dinairani


اگر واقع بین باشیم و حاضر بشویم در صحنه بمانیم و بها آزادی و دموکراسی را بدهیم همه کاری عملیست!

 

 


dinairani

ما هنوز اهلً هیاهو هستیم.. و نه اهل خرد و عمل!

dinairani


این جمله شما من را به یاد حرف پدرم انداخت که میگفت: هنر در آن نیست که اتاقت را هفته یئه یک بر تمیز کنی‌، هنر در انست که این اتاق را تمیز نگاه داری....بحث بر سر حفظ کردن و پس داشتن است...و ما مردم این حسّ را هنوز نداریم دوست عزیز...ما هنوز اهلً هیاهو هستیم.. و نه اهل خرد و عمل!

 


dinairani

I learned this lesson as...

by dinairani on

I saw even Yoshka Fisher screwed up...and i learned how a democratic country deal with this situation...10% emotions and 90% actions. In our country is 99% emotions and 1% action!


dinairani

Speechless

by dinairani on

You covererd even more that i had in my text! I agree too and learned a lot. Thanks! D


Ari Siletz

article too angry, but this statement shines:

by Ari Siletz on

اگر فردا هر کسی‌ بر سر قدرت بیاید و ما مردم در صحنه نباشیم پوست از سرمان خواهند کند

Roozbeh_Gilani

اعتماد به نفس، اعتماد به اراده توده‌های مردم...

Roozbeh_Gilani


دوست عزیز، شما یک مقدار کم لطفی‌ می‌کنید. مگر همین ملت نبودند که ۳۲ سال قبل رژیم فاسد پادشاهی را به زباله دان تاریخ سپردند؟ حالا اگر ما فعلا رهبری قاطع و انقلابی نداریم ( که به زودی از همین توده‌ها که مرگ بر دیکتاتور میگن رهبر انقلابی ظهور خواهد کرد) که این رژیم منفور اسلامی رو هم پیش اریامهر بفرسته، اینکه تقصیر مردم نیست؟

در ضمن هم شاه کرد، هم خمینی، خیلی‌ هم بد جوری کردند! رجوی و رضا پهلوی نتونستند، اگر نه اون‌ها هم میکردند!


afshinazad

I AGREE

by afshinazad on

I agree with you and we are the people still think American and British when ever they stop supporting this regime then these monsters will go away.

1- we are looking for some hero

2- we never compormise and agree or willing to work together

3- we like to go past and talk about dead people like Reza shah and mossadegh and Gajar or go back to 1400 year ago terror the m**f mohammad,

4- we like to have the broadloom and wall colours before we built the home

5- we all expert in politic and even living in western countries, some of us still don't understand the freedom and they are still loyal to IRI either for money or just they are stupid

6- part time demonstrations are not going to change the regime

7- we Iranian like to stay in shadow and when things are done, we will come out and claim the crown.

8- we are not committed to eachother or to our own future.

9- we betray eachother every single day

10- those of us who live in western countries have no future in our beloved country and yet we don't stop bashing eachother, seems like we are running for the presidential office.

11- for getting freedom and true democracy in our country, there must be thousands be ready to give their life for it, otherwise freedom is not free nor it is easy to get, french have lost a lot of people to reach where they are and every free country and lets not forget we are not from any western country and we can not be like them and we never going to be like them and in order to get what we want it will not be easy and it will be harsh and heartbreaking, but if our people want to have a true freedom, they must be ready to give his life for what he or she wants, if our people are ready to give their life for ISLAM, they must be ready to give their life for freedom.


default

Agree - Please see the following blogs by clicking on ahosseini

by ahosseini on

کمپین برای ایجاد مناسبات دموکراتیک دراحزاب و گروه های مخالف رژیم ایران
iranian.com خواهشاً بشنوید از مردم همچو
کمپین برای ایجاد مناسبات دموکراتیک دراحزاب و گروه های مخالف رژیم ایران
من یک بهائی هستم
جنبش سبز ما چیست - این پرسش هرکسی است

توبه نامه علی‌ حسینی

Dinairani - please join my campign


Sahameddin Ghiassi

سیستم حاکم برجهان همین است بی تفاوت باش یا ظالم

Sahameddin Ghiassi


متاسفانه این تربیت و طرح استعمار جهانی است که مردم را بصورت آدمک در میآورند که یا بایست کاملا بی احساس و بی تفاوت باشی و یا ظالم و بقول بعضی ها متقدر؟ بی تفاوتی تمامیت خواهی منم منم کردن و خود بینی و تنها فکر منافع شخصی بودن است که ماهمه ملت های خاورمیانه را به این روز نشانده است. معلوم نیست که کسی که در راه است از اینانی که سرکارند بهتر باشد؟ بعد هم مردم از داغ درفش میترسند وتازه اطمینانی هم ندارند که با مثلا انقلابهای دیګر اوضاع بهتر خواهد شد تا تربیت استعماری هست شاید وضع هم همین طور باشد بهرکه اعتماد کنی توزرد از آب درمیآید و ....