ما مردم


Share/Save/Bookmark

ما مردم
by dinairani
19-Jun-2011
 

مردم ما بسیار باهوش هستند و اول برای حفظ موقعیت خود یک تاکتیکی را انتخاب میکنند که متاسفانه این تاکتیک در مدت کوتاهی تبدیل به استراتژی میشود…مثل مبارزه با حجاب اجباری…بجا آنکه یک روز همه روسری‌ها را بکنند و به خیابان بیایند..انواع و اقسام راه‌های لجبازی و دهان کجی به حجاب را انتخاب میکنند….به جای آنکه برای اعتراض یک بار ۵۰۰۰۰۰ نفر جلوی زندان‌ها جمع شوند پوستر و بیانیه و نماهنگ درست میکنیم….بار اول و دوم برای بر انگیختن افکار عمومی‌ است ولی‌ بعد دیگر با همین ارضا میشویم و این کار‌ها استرتگی مبارزه میشود… و از آنجا که هیچ پشتوانهٔ حرکت اجتماعی فعالی‌ را ندارد دیگر آنقدر هم تاثیری ندارد از طرف دیگر مردم حاضر نیستند هیچ هزینه بدهند: شرط اول مبارزه کردن قبول انست که هر مبارزه ی هزینه دارد…و الان ۱۰۰ سالی‌ است که ما ثابت کرده ایم حاضر به دادن هیچ هزینه ی نیستیم حتی ندادن قبض گاز!

باید صبور باشیم و واقعیت موجود در جامعه را بپذریم تا اینکه به آن بلوغ اجتماعی برسیم که بدانیم لیاقت ما این همه خواری و ذلت نیست و بر انداختن چنین نظام فاسد و پوسیده ای‌ هیچ کاری ندارد و اگر هنوز پا بر جاست چون ما هم هیچ کاری نمیکنیم…

آباد باش‌ای ایران، آزاد باش‌ای ایران

از ما فرزندان خود….

نوشته شده در Uncategorized


Share/Save/Bookmark

more from dinairani
 
Mort Gilani

My Generation Was Not Timid

by Mort Gilani on

Dina,

Tactics do not turn into strategy in a millinnieum.  If Iranians want to fight Islamic regime with showing few strands of hair, they should be prepared to enjoy the Islamic rapists for another 32 years.

And, it's not about our patience; we are not exposed to the brutality of Muslim thugs.  It is about the short-sightedness of a prejudiced public who is in denial of the pain that is being inflicted on them.

I agree with you when you say the regime could easily collapse if Iranians choose to fight.

Sepas,