سبز یعنی اصلاح طلب گرچه سبزسکولار باشد

Dr. Mansur Rastani
by Dr. Mansur Rastani
23-May-2011
 

فاطمه حقیقت جو در همایش سکولار های سبز در تورنتو :من بی‌شک یک حكومت دینی درست را بر حكومت غیردینی ترجیح می‌دهم. به همین دلیل هم از قانون اساسی جمهوری اسلامی دفاع می‌كنم. مفهوم آزادی از دید فاطمه حقیقت جو داشتن دین و مذهب است. تنها حقیقت جو نیست که از اعضای معتبر شبکه جهانی سکولار های سبز به حساب میآید از اعضای دیگر شبکه جهانی سکولارهای سبز، کمونیست پریروز واصلاح طلب دیروز و سکولار سبز امروز خانم ویکتوریا آزاد را میتوان نام برد


Share/Save/Bookmark

more from Dr. Mansur Rastani
 
Rostam

What a piece of garbage

by Rostam on

What a piece of garbage


ahang1001

این خانم مغزش خراب است

ahang1001


این خانم اگر شعور داشت درک میکرد که هیچ حکومت دینی آزادی را مردم را نمیپذیرد...خواه این دین اسلامی  و یا غیر اسلامی مانند مسیحیت و غیره باشد

این خانم ابله که چنین مزخرفاتی را میگوید....برای نمونه یک حکومت دینی موفق برای مردمانش   را اشاره نماید...

این الاغ در جامه زنان از تاریخ حکومت ها   از ۴۰۰ سال به این سو بی خبر است....بی خبر از اینکه جامعه اروپا از قدرت کلیسا...که آدم میکشت...و زنان را زنده آتش میزد...کاستند تا به اینجا رسیدند

تعجب اینجاست که یک زن   آرزوی حکومتی  دینی دارد...حکومت ها و دین هایی که پرونده زن ستیزی آنان بسیار روشن است

این زن خر است!

 

شیرین