تکدی حقوق خود کردن از چنین سیستمی جز دادن مشروعیت به ان سیستم نیست


Share/Save/Bookmark

Dr. Mansur Rastani
by Dr. Mansur Rastani
31-Aug-2010
 

وزیر علوم جمهوری جهل و جنون اسلامی : دانشگاه مخالف فرهنگ بسیجی با خاک یکسان می‌شود (برای گزارش کامل اینجا را کلیک کنید)

همچنین در اعتراض به اخراج رییس دانشگاه زنجان عده ای از اساتید دانشگاه های ایران یک نامه فدایت شوم به وزیر تازی تبار ضد فرهنگ ایرانی علوم جمهوری اسلامی نوشته اند و درخواست بذل مساعدت و توجه از ایشان کرده اند.

خاک بر سر ان مردمی که تو بی شعور بسیجی تازی را به عنوان وزیر فرهنگ خودشان تحمل میکند. و خاک بر سر ان قشر از جامعه ای که به جای آنکه در برابر این رژیم اشغالگراستوار بایستد و خواست های خود را با انجام نافرمانی های مدنی چون اعتصابات گسترده و عدم همکاری با دولت انتسابی علیه این رژیم دست نشانده قدرت های خارجی به مرحله انجام برساند متوسل به روش های مماشاتی و تمکینی میشود تا آنجا که توی تازی ضد فرهنگ ایرانی را بعنوان وزیر فرهنگ کشور ۳۰۰۰ ساله ادب پرور میپذیرد و "جناب آقای دکتر کامران دانشجو وزیر محترم علوم" خطاب میکند و از تو استغاثه میکنند که به دردشان برسی که اگر نرسی این مرکز پژوهش و دست آورد عظیم راه افولی را طی میکند و چنین میشود و چنان. وای برگروهی از ما که ریشه تازی تا عمق افکارشان جایگیر شده است تا آنجا که قدرت درک تشخیص درست را ازآنها گرفته است.

بد تر از ان اینکه آنها یی هم که در خارج از کشور در ساحل آرامش نشسته اند، چه سهوی و چه عمدی، نه تنها کمک فکری در این راه نبوده اند بلکه در کور کردن این راه برای ایرانیان داخل کشور و هموار کردن ان به نفع رژیم اشغالگر کمک موثر بوده اند. مملکت ما بیش از ۳۰ سال است که در همه ارکانش راه افولی را طی کرده است. در مملکتی که چهار گوشه راه تنفسی اش را با غل و زنجیر بسته اند، درمملکتی که وزیران و روسا یش مشتی روده فروش و رییس جمهورش یک چاقو کش حرفه ایست، تکدی حقوق خود کردن از چنین سیستمی هم صدا شدن با ان است که جز دادن مشروعیت به ان سیستم چیز دیگری را به دست نمیدهد.

این دقیقا همان چیزی است که قدرت های خارجی به دنبال ان هستند که میخواهند با کم رنگ کردن و نهایتا از بین بردن نهضت به پا خواسته ایرانیان نظام اشغالگر جمهوری جهل و جنون را ماله کشانده و آنرا در ایران حفظ نمایند. ولی کور خوانده اند، چون جوانان درایران از برکت تکنولوژی اینترنت، که استفاده ان هم به علت محدودیت اعمال شده رژیم منحوس خالی از اشکال نبوده، توانسته اند که قشر جوان انتلکت را در کشور بوجود آورند و همین قشر است که به کمک ایرانیان راستین که تعداد آنها نه تنها داخل کشور بلکه در همه اقصی نقاط دنیا روز افزون است الارغم تمام مشکلات و دسیسهای داخلی و خارجی خواهان توانست که هم رژیم خونخوار اشغالگر را با تمام ارکانش به زباله تاریخ بفرستند و هم دست امپریالیسم را برای همیشه از ان کشور کوتاه نمایند.

Mansur Rastani, PhD
CTRL + Click to follow link">//DefendingIranianDemocracy.blogspot.com


Share/Save/Bookmark

more from Dr. Mansur Rastani
 
Maryam Hojjat

Dr. Rastani

by Maryam Hojjat on

I agree with you.  Thanks for bring this up in your blog today.


Dr. Mansur Rastani

من کسانی که برای دادخواهی از ظلم و ستم ..........

Dr. Mansur Rastani


Mansur Rastani, PhD

 //DefendingIranianDemocracy.blogspot.com/

To comrade,

دوست گرامی شما در "کامنت" خود در مقاله قبلی ام از ناسزا گویی های من نسبت به مردم ایران در این مقاله ام سخن گفته اید.  من کسانی که  برای دادخواهی از ظلم و ستم رفته به آنها توسط کفتاران رژیم به خود کفتاران مراجعه میکنند و با عجز و لابه به آنان از در التماس در میایند ایرانی نمیدانم. این نوع رفتار جز زدن مهر تثبیت بر رسمیت شمردن حکومت اسلامی اشغالگر چیز دیگری را تایید نمیکند.  در این موقعیت حساس کنونی وظیفه ملی هرایرانی حکم میکند که در برابر اهریمن پلید حکومت اسلامی جهل و جنون نه تنها کمر خم نکرده بلکه  تا آنجا که میتواند با استواری کامل و با پیروی از روش های نا فرمانی مدنی در برابراین رژیم خونخوار ایستادگی کرده و از هر گونه فرصت درنابود کردن پایه های کهنه و پوسیده این نظام از عرب به سوغات رسیده سعی و کوشش خود را بنماید.