صنعت بادکنکی رژیم روده فروشان وقمه کشان اسلامی در ایران


Share/Save/Bookmark

صنعت بادکنکی رژیم روده فروشان وقمه کشان اسلامی در ایران
by Dr. Mansur Rastani
25-Jun-2011
 

امپریالیزم غرب و شرق نه تنها سعی در نگهداری از رژیم اسلامی در ایران را دارند، بلکه تلاش دارند که این رژیم بدوی و واپسمانده را در انظار جهانی بزرگ و پیشرفته نشان دهند و اینکه دراغلب صنایع منجمله صنعت فضایی پیشتازاست. در حالیکه از دید کارشناسان فن روشن است که صنعت فضایی در ایران تحت رژیم ملایان پایه واقعی نداشته و بیش از یک صنعت استعماری نمیباشد که من آنرا "صنعت بادکنکی" نام نهادم. علیرغم تبلیغات امپریالیزم جهانخوار که در ظاهر رژیم جهل و جنایت اسلامی را محکوم میکنند، آنان در پشت پرده حمایت کامل از این رژیم بدوی را دارند، و برای هر ژست تحریمی که علیه رژیم میگیرند دها راه عبور از آن تحریم ها را برایشان در خفا فراهم میکنند. بدینگونه رژیم براحتی نیازهای نظامی خود را از قبیل سلاح های بالیستیک، موشک، ماهواره، و غیره را از خارج وارد کرده و بنام مونتاژ و ساخت رژیم اسلامی، در داخل و خارج از کشور برای خود اعتبار کسب مینماید . بگذریم که در این معاملات انجام شده نوع تکنولژی که دروسائل خریداری شده بکاررفته همگی مخصوص مصرف در کشورهای جهان سوم بوده و درمقایسه با تکنولوژی حاضر درکشورهای پیشرفته جهانی جز صنایع اسقاطی بحساب میآیند. چند روز پیش حکومت روده فروشان و قمه کشان اسلامی یک ماهواره اطلاعا تی به هوا پرتاب کردند. در صنعت بادکنکی حکومت اسلامی معمولا پس از حمل کالا (مثلا موشک و یا ماهواره) به ایران، رنگی روی آن زده میشود و برچسب ساخت جمهوری اسلامی را به آن اضافه میکنند. سپس از همان تریلی حمل کننده آن بعنوان سکوی پرتاب استفاده میکنند (عکس پیوست). دلیل این کار اینستکه حکومت اسلامی دارای مراکز فضایی نیست که مجهز به سکوی پرتاب موشک باشد و اصولا تکنولوژی ساخت آنرا ندارد، و سازنده های خارجی نیز در این چند سال اخیر بخاطر مسائل امنیتی از انجام اینگونه پروژها در ایران خوداری میکنند. روی همین اصل است که حکومت اسلامی تنها قادر به خرید موشک هایی است که جهت حمل بار مفید سبک بکار میروند تا بتوان آنها را با سکوهای پرتاب متحرک که در واقع همان تریلر های حمل کننده آنهاست به فضا فرستاد. معمولا کارخانه های سازنده ماشینهای فضایی، این نوع موشک های کم وزن را همراه تریلی های حمل کننده آنها بصورت یک قرارداد خرید به مشتریان خود ارسال میدارد. البته کاتالوگ ها ی دستور العمل نحوه استفاده از ماشین آلات فضایی و در صورت لزوم تکنسین های تعلیمی را که معمولا جزء قرارداد خرید است نیز به کشور خریدار ارسال میدارند. و چنین است که پس از فرستادن موشک "صنعت بادکنکی" به فضا، روده فروشان و قمه کشان حکومت اسلامی بادی در گلو میاندازند که موفق شده اند مثلا یک ماهواره مخابراتی اطلاعا تی را که تاریخچه جهانی آن به نیم قرن پیش بر میگردد به فضا پرتاب کنند.

برای اینکه بهتر با صنعت بادکنکی حکومت اسلامی آشنا شوید ویدو کلیپ ذیل را که در آن رژیم، اولین موشک صنعت بادکنکی خود را به فضا میفرستد مشاهده کنید، گوینده شمارش معکوس یکباراز ده تا صفرمیشمرد وهیچ اتفاقی نمیافتد و موشک قرص و محکم سر جای خود ایستاده است، اینبارگوینده ازصفر تا ۱۰ شروع میکند به شمردن ولی وقتی شمارش به ۸ میرسد موشک به هوا میرود! جل الخالق ! آدم یاد پروژه های بچه های دبیرستانی در امریکا میافتد.

click on the folloing link:

Iran launches space programme, fires research rocket

شک و تردید ها وقتی شروع میشود که کشورهای پیشرفته و قدرتمند با تکنولوژی فضایی واقعی رل دایه مهربانتر از مادر را برای حکومت ملایان بازی میکنند و در تبلیغات و آگراندیسمان کردن صنعت بادکنکی رژیم ملایان در بوق و کرنا میدمند!


Share/Save/Bookmark

more from Dr. Mansur Rastani
 
Dr. Mansur Rastani

RostamZ, this is another credible proof

by Dr. Mansur Rastani on

This is another crdible proof among among hundreds if not thousands.

U.S. Space Entrepreneur Accused of Aiding Iran Satellite
Launch

//tinyurl.com/3jw7u7v

Go figure! 

 

 

//mansurrastani.blogspot.com

 

 

 


Dr. Mansur Rastani

RostamZ, I spell it for you

by Dr. Mansur Rastani on

 

I spell it for by making a simple example; consider the

case of Israel selling 7 oil tankers to Iran,

if we are naive then we would say this is a company that independently sold the ships to Iran and Israeli government didn’t know about it. But if we can think and judge about the surrounding events, then we would ask ourselves this question: Is it possible that this can be going on without Israeli government has no clue about it? A government that has the cutting-edge technology spy satellite capabilities that can observe objects of micro-order size on earth from outer space cannot position such huge monstrous ships in Persian Gulf! So the answer is that Israeli government very well knew about selling the ships to Iran and let that happened. The same goes for U.S., these ships were in Persian Gulf for 6 years, can anyone claim that U.S. didn’t know about it until couple of months ago, for U.S. not to know about the ships is a big embarrassment since U.S. Navy presence in Persian Gulf is titanic, regardless of its satellite spy capabilities.

Our problem is we accept what the Western Powers tell us, they
say in public that we impose sanction against Iran but behind the curtain they do differently. We never assume that even their so-called penalizing the companies who violate the sanctions could be part of the bigger scheme against humanity.

 

 


RostamZ

Thanks

by RostamZ on

     The links are useful but they still don't give any hard fact as to what is the trade with Iran is at and how much this trade increased. I agree that there are some companies that could profit from this situation but it still doesn't prove that the western government have a systematic policy toward this goal.

 


Dr. Mansur Rastani

Here are few references

by Dr. Mansur Rastani on

Here are few references for you on Western Powers supporting Iran,

US, Europe Continue Increasing Trade with
Iran despite Sanctions

//tinyurl.com/4xrax5j

 

German Businesses that Invest in Iran,

//tinyurl.com/3mtdefy

 

UAE companies were believed to be still
selling gasoline and other fuel to Iran.

//tinyurl.com/3k8mfgd

 

Recently
U.S. considering issuing a waiver to carry out the engine repairs of Iran’s Airline in spite of the imposed sanction.

//tinyurl.com/3ssvutc

 

Example of
ITA, (Iranian Trade Association), a U.S. based, independent, and non-profit business and networking organization whose role is to strengthen the bonds of economic diplomacy between Iran and the global marketplace

//www.iraniantrade.org/about.asp

 

Also I needed to post two pictures in my article but due to the Iranian.com blogging format it wasn’t possible to do that, so to grasp the points of the article please refer to the following link:

  //tinyurl.com/4xed64o

 

Hope these tips helped answering the questions. 


RostamZ

I am not an IRI member

by RostamZ on

I certainly am not an IRI member. So, according to your theory then I am out of touch with reality. I however made a comment that we cannot and should go around and accuse others without any proof. IRI has oil money and so far with that they managed to survive. Also China and Russia have been supporter of the regime. If it wasnt' because of them, the regime would have had hard time to survive. I however don't see how U.S. and western world fit into that bill.


Maryam Hojjat

Dr. Rastani, I agree with you

by Maryam Hojjat on

meanwhile RostamZ is not a IRR/IRI sympetizer or a supporter.


Dr. Mansur Rastani

RostamZ & all other IRI members

by Dr. Mansur Rastani on

Do you really think if it wasn't for the support of Western Powers, there was a chance for the IRI to survive for more than 32 years? if you thinks so, there is two possible senario, either

1) you are an IRI member/mercenary, or

2) you should be out of touch

Wake up and listen to the news more often, the support coming from all over the world, Europe in particular Germany, even Cahcellor Merkel admited herself for supporting the trade with Iran, from U.S., recently on the engine repair of airline, even Israel was selling oil tankers to Iran, Russia and North Korea provide Iran's Ballistic needs, I can't say enough about the China, they delivers the whole shebang.  What world are you living in? Just move your butt and do some search on the internet to see the whole support in spite of the universal sanction gesture.

 


RostamZ

Could you please support your claim

by RostamZ on

You say that the IRI is supported by east and west and they do their best to keep the regime up running. Can you please show us some proof of that. It is easy to get a pen and write and say things, it is another thing to prove those things. You don't want to be like IRI thugs who constantly accuse things without offering any shred of evidence.