سکولاریزم چیست ؟

Dr. Mansur Rastani
by Dr. Mansur Rastani
24-Apr-2012
 

سکولاریزم یک اعتراضی است بر علیه بضایع کشاندن این زندگی بخاطر زندگی دیگر که ما هیچ از آن نمیدانیم. پیشنهاد میکند که بگذار که خدا خودش از خودش مواظبت کند. نام دیگری است برای حس مشترک و عقل سالم یعنی توافق در انتخاب توانایی ها تا آنجایی که مطلوب و قابل درک هستند سکولاریزم عقیده در ساخت خانه در همین جهان را دارد بر پایه اعتماد به: تلاشهای فردی، انرژی، آگاهی و اطلاعات، مشاهده و تجربه است تا به یک چیز نا معلوم و ماورا طبیعت.

................

به ویدئو کلیپ ذیل رجوع کنید:


Share/Save/Bookmark

more from Dr. Mansur Rastani