ستار ایرانیان را به شناخت فرهنگ ایرانی دعوت میکند

Dr. Mansur Rastani
by Dr. Mansur Rastani
06-Oct-2010
 

ستار خواننده محبوب ایرانیان در جشن مهرگان که در پاییز امسال برگزار گردید ضمن آرزوی پیروزی برای مردم ایران گفت "قبل از اینکه اسلام به ما حمله کند هر روز ما جشن و نوروز بوده،  امیدوارم که پس از گذشت ۱۴ قرن دیگر مردم ایران فهمیده باشند که اسلام چیز خوبی نبوده و پدرما ها را در آورده و ما را به عقب بر گردانده".

قابل توجه خوانندگان روضه خوان : خواسته میشود که به ندای ستار گوش داده و به خوانندگان راستین ایرانی بپیوندند.

watch the video clip:


Share/Save/Bookmark

more from Dr. Mansur Rastani