سند حماقت و خریت ملایان

Dr. Mansur Rastani
by Dr. Mansur Rastani
28-Oct-2010
 

 آخر ای ملایان عقب مانده ذهنی آیا این خرافات ضد انسانی شما حماقت و خریت حساب میشود یا ارزشهای ملی ایرانیان؟ شما ملا ها که یک مشت آدم های مفت خور سوار برگردهً ملت ایران هستید میخواهید که با فرهنگ عقب مانده اعراب بدوی وحشی و ضد انسانی تان به ایرانیان درس تمدن بدهید؟ بروید و خجالت بکشید.

ویدئو کلیپ "سند حماقت و خریت ملایان" در یوتوب DefendIranDemoc پست شده است,  برای دیدن کلیپ روی لینک زیر را کلیک کنید.


Share/Save/Bookmark

more from Dr. Mansur Rastani
 
Maryam Hojjat

ملکه شعر ایران سیمین بانوی بهبهانی

Maryam Hojjat


 

اسلام و ایرانیان اين مکر و ريا گشت به گوش همه ياران اين حيله بشد باور يک ملت نادان ای وای از اين قوم وازاين ملت بيمار لعنت به سر گور امام زاده مکار ايرانی که بود تاج سر دانش دنيا اينک قمه بر سر زدنش خنده دنيا زنجير به سرو سينه زدن در غم تازی از شب به سحر در غم ودر گريه وزاری شد سنت ايرانی پس از عمری شهامت ای وای از آن قومی که شد خام ديانت ... ايرانی بشد چاکر درگاه امامان آن شيرزن خاک گهر پوش دلارا شد زينب و زهرا و خديجه و سهيلا از کوروش واز ايرج و کاوه و بابک قربانعلی و غلامحسين آمده اينک لعنت به من و ما که بيگانه ستائيم پيشانی به سنگ در هر تازی بماليم لعنت به من و ما که فرزند يلانيم بيرونی بيگانه از اين خانه ندانيم نفرين به چونين تيع که تيزش نتوانيم لعنت به چونين دست که مشتش نتوانيم اهريمن از اين خانه برون ما نتوانيم اين ديو ستمکار از اين سفره نرانيم لعنت به من و ما که خاموش نشستيم که خاموش نشستيم از -  سیمین بهبهانی