بگو مرگ بر شاه

Fred
by Fred
20-Feb-2011
 

علی اکبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی شخصاً ار هواداران و کاربران  پر و پا قرص به قتل رساندن حریف سیاسی و دادن شعار مرگ بر است و بارها و بارها از پشت تریبونهای رسمی و علنی نظام پر برکت  آن شعار مطلوب اسلامیستها را سر داده است. 

برای نخستین‌بار درتاریخ نظام پر برکت شعار‌ مرگ بر علیه یکی از اصلی‌ترین بنیانگذاران نظام مقدس، آنهم در شهر قم، سر داده می‌شود

بگو مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، اکبر شاه


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Mash Ghasem

نفرین و "مرگ" بر

Mash Ghasem


نفرین و "مرگ" بر تمامی شاهان

از سلطنتی و مذهبی،   تا هر نوع دیگرش....

Darius Kadivar

The Only Genuine "Green" I know is Him ;0)

by Darius Kadivar on


And he happens to be a Constitutional Monarchist: 

Robin Hood Feast Scene

Even Friar Tuck Should Know Him:
   
SATIRE: I voted ;0)

Otherwise How else Do You think We'll Ambushed them ?


SATIRE: Green Ambush for Mohsen Rezaee ;0)


Hee Hee     


Darius Kadivar

I'd Rather Suggest "Begoo Marg Bar Zahak Va Javid Shah !"

by Darius Kadivar on


Mash Ghasem

بگو مرگ بر شاه. کدوم شاه؟ همان شاه جماران، بزرگ عمامه داران.

Mash Ghasem


بگو مرگ بر شاه.کدوم شاه؟ همان شاه جماران، بزرگ عمامه داران. 

یا با تعبیر  مکتب خرسندیه:

پيرزني را ستمي درگرفت


پيرزني را ستمي درگرفت
دست زد عمامه ي اکبر گرفت

گفت بده تا بنهم بر سرم
تا که تصور بکنند اکبرم

بلکه ازين راه به جائي رسم
مثل شماها به نوائي رسم

ما و شما فرق نداريم هيچ
غير همين پارچه ي پيچ پيچ

مثل توما نيز در اين سرزمين
خانه به دوشيم و اجاره نشين

خانه ي ما نيست ولي کاخ و قصر

خيل طلبکار در آن صبح و عصر

 

//www.asgharagha.com/archives/001005.php