کجدار و مریز گویی شیرین عبادی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
22-Apr-2011
 

دیروز بانو شیرین عبادی برای معرفی کتاب جدیدش در بنیاد کارنگی در واشنگتن بوده. بخشی از فرمایشات ایشان بسیار قابل توجه و همچنین نقد است. به گزارش خودنویس، عبادی گفته است:

"موسوی و کروبی رهبران جنبش نیستند اما قدم‌هایی برمی‌دارند برای تقویت آن. درون جنبش دو طرز تفکر وجود دارد.

در حقیقت عده‌ای معتقدند که قانون اساسی را باید دور بی اندازیم و حکومتی با قانون جدید ایجاد کرد. و این ممکن است یک آرمان همگانی باشد اما می‌دانیم که به راحتی تحقق پذیر نیست و مستلزم خونریزی زیادی است چون حکومت به راحتی کنار نمی‌رود و به همین دلیل عده‌ای معتقدند که باید از قانون اساسی که همین رژیم به آن معتقد است و موادی آن از هرگز اجرا نشده، مثل اصلی که به آموزش زبان هر قوم در منطقه خویش آزادی می‌دهد، یا آزادی اجتماعات و آزادی تجمع‌های مسالمت آمیز که الان اجرا نمی‌شود.

بعد از اینکه مردم حقوق خود را به دست آوردند و پایگاه مردمی بدست آورد، می‌توان به دنبال تغییر قانون اساسی رفت. هر دو طرز تفکر در درون جنبش وجود دارد."

این فرمایش بانو عبادی راجع به موسوی و کروبی با حقیقت خوانایی ندارد و به نظر میرسد بازهم علائق شخصی ایشان مانع از بیان حقیقت شده است.

آقایان کروبی و موسوی بنام "جنبش سبز " منشور [مانیفست] با ویراست متعدد و بیانیه صادر میکنند و مرتباً " اجرای بدون تنازل قانون اساسی " و بازگشت " به دوران طلایی امام راحل " را بعنوان مقصد و مراد قرار داده اند.

آیا توحش ثابت شده منجمله قتل عام هزاران ایرانی در بند در " دوران طلایی " که همین موسوی نخست وزیر آن دوران بوده هدف است؟

بانو عبادی حرفهایی هم راجع به "انرژی هسته ای و غرور ملی " و تحریم زده اند که متأسفانه در هر دو مورد از عدم شفافیت و شیوه کجدار و مریز و نه سیخ بسوزد و نه کباب استفاده کرده اند که شایسته ایشان و وضعیت اسفبار ایران نمیباشد.

آیا زمان آن نرسیده که بانو عبادی علائق شخصی را قربانی حقیقت گویی کنند؟


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
David ET

هر دم از این باغ بری می رسد تازه تر از تازه تری میرسد.

David ETAs usual Ms. Ebadi (like most of the reformists) is few years behind is taking correct position regarding major issues facing Iranain nation. Inaccurate positions that have had major negative conseqences for Iranians and the world, from promoting a moderate Islamic Republic to supporting nuclear program to opposing sanctions against the regime, to...

Dr. Ebadi keep changing positions after her original positions cause enough harms in forming public opinion, but at least she eventually corrects her positions. I suppose better late than never.

//iranian.com/main/news/2011/04/22/iranian-nobel-laureate-changes-stances-nuclear-program-sanctions 

 


Demo

بادی شیرین

Demo


حرفهای عمه بزرگ شیرین  خانم مثل همیشه بادی بیش نیست و  آن معظمه بعد از چشیدن طعم شیرین یک میلیون دلار جایزه صلح نوبل حال برای فروش کتاب بی ارزش خود اینجا و آنجا به باد سرایی مشغول. و همانگونه که جنبش مثل گیاه نیست که سبز بشود باد هم گذراست و تلخ و شیرین ندارد و حرافی هم برای علی تنبان بشو نیست.