بیلاخ محمود


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
14-May-2011
 

از قدیم ندیما گفتند؛

کار هر بز نیست خرمن کوفتن

گاو نر میخواهد و مرد کهن

حالا شده مصداق سی و دو سال آزگار پشتک و ملق زدن حضرات بر مسند قدرت و تو کار مملکت داری عینهو خر لنگ تو گل موندن و تقلای بیهوده کردن.

تازه اینکه چیزی نیست، حتی نمیتونن با هم دیگه سر تقسیم عنایم و چاپیدن ایران و ایرانی کنار بیان و هر روز جنگ و دعوای جدیدی راه میافته. هنوز گرد و خاک رویارویی سوگلی با خدایگان علی آقا رهبر سر اخراج و ابقاء وزیر قاتلان گمانم "آقا امام زمان " وزارت اطلاعات زمین ننشسته که رویارویی دیگه ای شروع شد.

شیخ اجل فرماید:

"ده درویش در گلیمی بخُسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند."

به گزارش سایت " ریاست جمهوری " نامه خداحافظی سه رأس وزرای نفت، رفاه و صنایع صادر و این سه وزارتخانه در سه وزارتخانۀ دیگر ادغام شدند. این در صورتی است که نه تنها " شورای نگهبان " حاج آقا جنتی، بل، "رئیس مجلس " هم گفته این کار را نمیشود سرخود کرد و اول باید از " مجلس قانونگذاری " کسب اجازه شود.

به عبارت دیگر "رئیس " قوه اجرائیه همزمان به رئیس قوه " مقننه " و رئیس " شورای نگهبان " و به خدایگان علی آقا رهبر، یک رأس بیلاخ صادر و ارسال فرموده است.

زدی ضربتی، ضربتی نوش کن!

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

سوراخ مشهود

Demo


کار هر کس نیست از حق گفتن
عقل سالم خواهد و راستی در سخن
دست مریزاد بر بیلاخ سازان قوم یهود که در زمانی مسیح عیسی را  (که دستشان را از لحظه تولد خود خوانده بود) در ۳۲ سالگی به صلیب  می کشیدند  اکنون با لباس بر تن دین کشیدن و با ولایت فقیه تراشیدن و با وعده طلایی امام زمان  و یا دمو کراسی به خورد قومی دادن و با نمایش های نزاع ساختگی بر پا داشتن سوراخهای مشهودی بر پیکر دین حق ابراهیمی وارد می آورندکه از یک پارچگی و قیام پیروان حق و حقیقت بر علیه نژاد پرستی و برتری جویی و اشغالگری و ظلم و ستم در سرزمینهای سکونت و یا رفت و آمد پیام آوران عدل و درستی و مساوات الهی جلو گیری کنند.
شاه و اشرف در اقلیمی دو شاه گشتند و ملتی را در گلیمی خسباندند!
تنقیه.