امام رضا و دختر روی زین


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
11-Jun-2011
 

به این بخش از تازه ترین فرمایشات عضو مجلس خبرگان، حاج احمد آقا علم الهدی، همان حاجی که ایرانیانی را که خواستار آزادی هستند "يک مشت بزغاله گوساله " خواند، بذل توجه فرمایید:

"دختر خانمی که یاد گرفته در کوچه و خیابان سوار دوچرخه شود، این دوچرخه را که با لباس گشاد و مقنعه که سوار نمی‌شود، او با لباس کوتاه و تنگ سوار این دوچرخه می‌شود و لباس کوتاه و تنگ این دختر روی زین دوچرخه با ایمان پسر جوان تو چه می‌کند؟ اصلا در خیابان و کوچه شهر امام رضا چه کسی اجازه داده زن‌ها و دخترها سوار دوچرخه شوند؟ "

بحث حقوقی جنبۀ آپارتاید حجاب اجباری، لحاف-پیچ کردن نیمی از ایرانیان، منجمله منع دوچرخه سواری آنان در میراث خانوادگی " مملکت امام زمان " خصوصاً در بلاد " امام رضا " و خواهر بزرگوارشان " حضرت معصومه " و خویش نزدیکشان " حضرت شاه عبدالعظیم " به جای خود محفوظ است.

سئوال:

آیا زمانیکه " ایمان پسر جوان " با دیدن "دختر روی زین دوچرخه " آن هم در " شهر امام رضا " مشکل پیدا میکند؛ اشکال از دختر است یا از پسر؟

ارزش و خاصیت ایندست تدین چشم نا پاکان چیست؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

خوابهای پریشان

Demo


و قرآن عربی؟؟ با این ملایان امور زیر تنه اینگونه مراوده میکند:
"آیا خوابهای پریشان [سکسی؟؟] آنها را به این امور رهنمایی می کند و یا اینکه از قومی سرکشند؟ (آیه ۳۲ از سوره ۵۲)"
بهترین راه مقابله بی اعتنایی کامل است.


Soosan Khanoom

Fred

by Soosan Khanoom on

I am starting to like your blogs .... you are brining up great points in a better and more reasonable tone lately..

Thanks  :) 


ahang1001

اشکال از کیست؟

ahang1001


آیا زمانیکه " ایمان پسر جوان " با دیدن "دختر روی زین دوچرخه " آن هم در
" شهر امام رضا " مشکل پیدا میکند؛ اشکال از دختر است یا از پسر؟

از هیچکدام...اشکال از امام رضاست...

شیرین