فرقۀ ضاله و همجنس گرایی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
01-Aug-2011
 

جدید ترین یورش:

"به گزارش گروه قضایی و انتظامی خبرگزاری فارس، شنيده‌ها حاکی از آن است كه يك شبكه فساد بين المللی كه به صورت كاملاً سازمان يافته در داخل كشور فعاليت می‌كرد توسط دستگاه های اطلاعاتی - امنيتی كشور شناسایی و منهدم شد.

سران شبکه به منظور انجام این كار، تا مبلغ ماهانه ٤۰٠(چهارصد) دلار آمريكايی از بیگانگان دریافت می کردند.

اشاعه فساد و فحشا، ترويج و تبليغ فرقه بهائيت از طريق جاذبه‌های جنسی، تأثير همجنس گرایی از جمله شيوه‌ها و اهداف بيت العدل و ساير سران اين فرقه صهيونيستی و ضالّه می‌باشد."

به عبارت دیگر؛ بهائیان که حق ادامه تحصیل در دانشگاه ها را ندارند؛ در دانشگاه های خانگی آنها را هم گِل گرفتند، اموالشان از شیر شتر به اسلامیستها حلال تر است، آرامگاه های آنان مورد تخریب و بی حرمتی دائم قرار میگیرد، در قوانین نظام پربرکت هم از نسوان نیمه بشر هم کمترند، حالا به بهانۀ ماهی ٤۰٠(چهارصد) دلار باید تقاص مضاعف پس بدهند.

برخلاف وحوش اسلامیست؛ ایران زادگاه دین بهائیت است؛ بهائیان از پاک ترین فرزندان ایرانزمین میباشند.

این روزگار تلخ تر از زهر هم خواهد گذشت و همه جایگاه واقعی خود را در آباد سازی ایران و ترمیم خرابیهای ببار آورده توسط وحوش اسلامیست خواهند گرفت.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Roozbeh_Gilani

امام خمینی و فرقه بچه بازش

Roozbeh_Gilani


//www.youtube.com/watch?v=tNwbbnNE7kk 

Tabrik!

"Personal business must yield to collective interest."


Freethought111

Fred, any comments on this?

by Freethought111 on

In March, over 200 Gonabadi Sufis were summoned to courts around the
country to answer allegations that they were insulting Iranian
authorities. In April, eight other Sufis were re-arrested on charges of
disrupting public order – charges for which they had been punished with
flogging and imprisonment.

//www.state.gov/g/drl/rls/rm/2011/169180.htm


پندارنیک

"Pendar agha remezoon mobarak"

by پندارنیک on

I had no problem with the wording of the first draft.............I hope the decision to change was solely yours.


AMIR1973

Of pretensions of eloquence...

by AMIR1973 on

A certain Stalinist IRI Groupie (former name: "Comrade"; current incarnation: "Pendar-e Neek") has hereby declared his intention to "liberate" Haifa for followers of the Bahai religion, having already successfully liberated "Qods" for the followers of the other major religions. Please take note: the Stalinist followers of "Khatt-e Emam" have declared "Rah-e Qods az Baha'ollah Migozarad". Cheers  :-)


Waders

Pendar agha remezoon mobarak

by Waders on

 

May Allah, in this Ramadan enrich you with the same peice u are spreading  around.

 

 


ali_aaa

پندار نیک

ali_aaa


You are missing TWO things:

 

1-  پندار 

2-  نیک

 


stavackoli

پندار نیک

stavackoli


Thank you for your "support" but the Baha'is do not feel the government of Israel owes us anything and do not think Haifa should be "freed" as you put it.  Go spread your poison elsewhere please.

Also, for the one hundred billionth time!, when your government, yes yours, the fanatic Islamic government of the time, the Ghajars (which were really not all that different from your present government) exiled, did you hear that? exiled, as in sent someone somewhere without their choice, Baha'u'llah and His followers to Baghdad and from there eventually to Akka, there was no Israel. There was no Isreal for another 80 years or so.  I know it is hard to understand history and facts, but you and your government seem to be the only ones who do not get this fact.  The Baha'i Faith is a WORLD religion whether you like it or not, every religion has one or more places that are specially sacred to the religion, we have several (in case you did not know, Iran, Iraq (Baghdad to be specific) and Isreal.  We do not hold sacred any of their governments, none, do you understand that?  In Islam, there are multiple holy sites as well, including Jeruselam in Israel, which by your logic makes the Moslems world over, Zionist; there you go, you all are Zionists.  Ha, that was easy.  Come up with an answer please, and oh by the way I am not going to take "I am not a Moslem, I am a Zoroasterian" (پندار نیک)، your hana does not have color here!!!!


پندارنیک

Of Bahais...

by پندارنیک on

 

 

 

در این ایام دشوار، دوستان اسرائیلی میتوانند و بایستی بدهی تاریخی خود را به
عزیزان بهایی ادا کنند. سرزمین مقدس "حیفا" مرکز ثقل و خاستگاهِ مرکزیتِ
اعتقادیِ این کیش مظلوم است. بهائیان بایستی به حق غیر قابل انکار خود که
همانا استقلال "حیفا"است، دست یابند...........