کودکان تماشاگر معاشقۀ آدمها و حیوانات


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
03-Aug-2011
 

پايه‌های سست عفاف در مهدهای كودك:

"تنها نشان اينكه اين مهدهای كودك در كشوری اسلامی فعال هستند اين است كه برای خالی نبودن عريضه ٢ تا ٣ سوره از قرآن كريم را ياد كودكان مي‌دهند.

از صبح تا غروب، چشمان پاکشان شاهد کارتون‌های خارجی است که بدون هیچ فیلتری، صحنه‌های معاشقه آدم‌ها و حیوانات را به نمایش می‌گذارند.

یکی از فوق برنامه‌های مهدهای کودک در حال حاضر برنامه رقص است که بعضی از مهدهای کودک گران قیمت‌تر از رقص ایرانی گذشته‌اند و رقص عربی آموزش می‌دهند.

کودکی که از یک سالگی با رقص و آواز و صحنه‌های نابهنجار رشد می‌کند در سن نوجوانی به یک باره تغییر شخصیت نمی‌دهد و سر به راه نمی‌شود. او‌‌ همان جوان سرکشی می‌شود که عفاف برایش مفهومی ندارد."

به عبارت دیگر؛ وقتی میشود کودک ایرانی را بُرد شکوه و جلال انسانیت در شلاق زدن و از جرثقیل آویزان کردن ایرانیان بر سر کوی و برزن را تماشا کند؛

وقتی میشود در راستۀ "سر به راه " کردن در بزرگسالی "فرهنگ ایثار و شهادت " و دیگر از ایندست مواهب باب دندون وحوش اسلامیست را در مخش چپاند؛

یا درست است اجازه داد کودک کارتون تماشا کند، برقصد، آواز بخواند، خدای ناکرده بخندد و شاد باشد؟

یا بجز تلاش برای سرنگون کردن این وحوش اصلاح ناپذیر اسلامیست، "اصلاح طلب " و غیره، چارۀ دیگری باقیمانده است؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
vildemose

 since when shining a

by vildemose on

 since when shining a light on truth and reality is called insite (sic) hatred?


- We can forgive a child who is afraid of the dark; the real tragedy of life is when men are afraid of the light--Plato

"Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies." - Groucho Marx


iraj khan

Talking

by iraj khan on

about the ones who are on a mission to insite hatred and the ones who cheer them on.  


vildemose

 Dear Fred: you forgot

by vildemose on

 Dear Fred: you forgot stoning, misogyny, polygamy,  pedophilia and legal prostitution (sigeh), which are the corner stone of raising healthy and well-adjusted children. Those characteristic help reinforce the moral fabric of society and humanity in general./snark

"Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies." - Groucho Marx


Fred

حاجی پیزوری

Fred


اگر معنی واژه ای را ندانسته استفاده کرده بودی امری جداست ولی وحوش اسلامیست جان هزاران ایرانی پاک نهاد را به اتهام همین "فاسق " بودن گرفتند. بس است!


Tavana

ای تا گور ز گهواره دانش بجوی

Tavana


تا گور فیلسوف و شاعر بزرگ هندی از درون گهواره تا گورخود دانش گرفت. پس چرا پا در لب گوران ایرانی نه؟ که حداقل یاد بگیرند معنی فاسق چیست که بریش معظمشان بر نخورد و گناه نادانی و جهل خود را به گردن دین و این چیز و آن چیز نیاندازند.  
تبریز


Fred

حاجی پیزوری

Fred


"جامعه فاسق ایران را یک جامعه اسلامی مینامد"

 حاجی پیزوری؛ با برداشتهای غلط و واژگان دون مایه و  الفاظ اسلامیستی که بر علیه من مرتباً استفاده میکنی؛ کوچکترین مشکلی ندارم. هرچه میخواهد دل تنگت بگو.

ولی بی انصاف؛ "جامعه فاسق ایران

 ایندست واژگان وحوش اسلامیستی نخ نماشده است و هرچه به ایران و ایرانی توهین میکنید، ارزش و حرمت آنها بیشتر نمایان میگردد. 


Tavana

پاک و ناپاک!!

Tavana


بخوانیم تمام ناله های جانگداز خبرگزاری فارس را.
<آموختن در دوران كودكي تا ابد در ذهن باقي مي‌ماند آموختني كه اگر «ناپاك» باشد نسلي را «ناپاك» خواهد كرد.> واقعأ که <ناپاک> ناپاک است چه فرد خبرنگار خبر گزاری فارس باشد که جامعه فاسق ایران را یک جامعه اسلامی مینامد و مغشوشات کثیف سکسی در مغز خود را در کارتونهای خارجی مصور میبیند و چه یک بلاگ نویس ایرانی اسرائیلی که تصور میکند با سرنگونی رژیم فاسق در ایران و شاه کردن رضای فاسد مملکت دوباره بحال زمان آریامهر! بر میگردد که فساد همان و فاسق و <ناپاک> همان!
سیاه سیرت چون ته دیگ!


Maryam Hojjat

Topple this barbaric anti-IRANI Regime.

by Maryam Hojjat on

I agree with your blog.