مالِ خر

Fred
by Fred
07-Aug-2011
 

گزارش شده است که:

در راستای بازنگری علوم انسانی؛ ۱۳ رشته از ۱۹ رشتۀ علوم انسانی از جمله رشته روزنامه‌نگاری، در مقطع کارشناسی، رشته‌های فلسفه، مدیریت، حسابداری و روان‌شناسی در دانشگاه علامه طباطبایی حذف شده، الهيات و معارف اسلامی، زبان و ادبيات عربی، زبان و ادبيات فارسی، حقوق، مديريت بيمه اكو و مديريت جهانگردی باقیمانده است.

به عبارت دیگر؛ همانگونه که آن "امام راحل" گفته بود "اقتصاد مال خر است" حالا دیگر رشته ها به فهرست دروس مال خر اضافه میشود تا روند حوزوی کردن دانشگاه ها تسهیل یابد.

گذشته از اینها؛ وقتی "ندانستن حق مردم است" فلسفه که جای خود دارد، دیگر تحصیل در رشتۀ روزنامه نگاری دلیلی ندارد.

وحوش اسلامیست کمر بسته اند تا که تتمۀ آنچه از چنگ انقلاب فرهنگی حاج فرج دباغ (عبدالکریم سروش) جان سالم بدر برد را سلاخی کنند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

Criminals & Thieves Anti-Iranians are Indeed TALABANs

by Maryam Hojjat on

who have been bringing IRAN to 1400 yrs ago.