هر اُستان؛ ٣۰۰ گلادیاتور بسیجی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
13-Aug-2011
 

چند روز پیش عرضی در مورد نیاز به پشتیبانی از تحریم ورزشی نظام پربرکت دو دستی تقدیم گردید.

در آن عریضه اشاره ای به پناهنده شدن احمد فولادی‌زاده، قهرمان کیک بکسینگ شد.

در مصاحبه اخیر خود با رادیو فردا؛ فولادی زاده اطلاعات بیشتری در مورد استفاده نظام پربرکت از ورزشکاران ایران داده که فرازهایی از آن به این شرح است:

"برنامه برای آماده‌سازی نیروهای لباس‌شخصی و بسیج بود که ما به عنوان مربی در ۸ یا ۱۰ رشته ورزشی به عنوان مربی فعالیت کنیم و نیروهای لباس‌شخصی را برای درگیری با مردم آموزش دهیم و به هر استان حدود ۳۰۰ نفر گسیل شوند

از بچه‌های ورزشکار رشته دو و میدانی تا رشته‌های مختلف کاراته و بوکس و کشتی و سایر رشته‌های ورزشی حضور داشتند. حتی مربی سلاح‌های سرد هم آورده بودند.

می‌خواستند گلادیاتورسازی کنند برای رودرروئی با مردم. من نتوانستم به این کار ادامه بدهم"

با در نظر گرفتن تاریخ سی و سه ساله اخیر ایرانزمین؛ آنانی که فکر میکنند عرصه ای با اجازه رسمی فعالیت میکند که نظام پربرکت از آن به انحای مختلف برای حفظ و بقای خود و سرکوب مردم استفاده نمیکند؛ سخت در اشتباهند و هنوز ماهیت رژیم را بخوبی درک و هضم نکرده اند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

IRR is very frightening

by Maryam Hojjat on

Barbaric schemes against Iranians daily. 


vildemose

 Khameni has built a cult

by vildemose on

 Khameni has built a cult of personality around him....just like Stalin. He seems to follow Stalin's playbook with extreme precision...

"There is enough in this world to meet every man's need but not every man's greed." --Gahndi