هیلا و بزم خامنه ای

Fred
by Fred
17-Aug-2011
 

عادت خدایگان امام معصوم زنده علی آقا رهبر است که با شعرای مجیز گویش دیدار گله ای بکند. دیروز چند ده رأس از اینها به بارگاه برده و اشعار بند تنبانی خواندند و امام معصوم زنده هم گفت:

"دوره كنونی، دوره اوج و شكوفایی مجدد شعر فارسی را نوید می‌دهد."

همزمان، اندکی دورتر از بزم خدایگان؛ یکی از دادگاه های او؛ شاعری از جنس دیگر، هیلا صدیقی را محکوم به زندان کرد و مصطفی بادکوبه ای هم گرفتار همین سرنوشت است و بسیار بسیار دیگران از ایندست.

به عبارت دیگر؛ جاهل فراز مسند و عالم برون در.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
default

طفل افغانی

ariane


طفل افغانی به این دلیل گرسنه و گریان است که حیوانی مذهبی به این حال و روزش انداخته. وعده بهشت در آخرت و جهنم در این دنیا. بهشتتان را نخواستیم، جهنم تان با خود به جای دیگر ببرید. اگر شاعر ی آزاده بر مسند کار بود، شاید این چنین نمیشد.


Maryam Hojjat

Great, Fred

by Maryam Hojjat on

Please continue your sensible blog daily.


Tavana

انقلاب نرم مداحان!

Tavana


ای طفل گرسنه و جنگزده افغانی. اشکهایت را پاک کن که شاعری بر سر سفره افطار بیادت است!

و شاعران را گمراهان پيروى مى‏كنند. آيا نديده‏اى كه آنان در هر واديى سرگردانند. و ايشان چيزهايى مى‏گويند كه خود انجام نمى‏دهند. (قرآن- سوره ۲۶ - آیه های ۲۲۴ و ۲۲۵ و ۲۲۶)


پندارنیک

درست میگوئید...

پندارنیک


 

 

 

حرف حساب که بزنی‌، اینجوری جایزه میگیری...