خُل و چل و اُمل

Fred
by Fred
20-Aug-2011
 

حاج آقا حجت الاسلام محسن قرائتی، رییس ستاد اقامه نماز کل کشور و چهرۀ پابرجا تلویزیون نظام پربرکت، در تجمع وحوش مادینه و نرینه در مشهد گفت:

"دوراندیشی و پیش‌بینی نشان عقل است و انسانی که دین نداشته باشد از نعمت عقل بهره‌ای نبرده است.

ایمان؛ نشانه روشنفکری است، کسانی كه ایمان ندارند عقب مانده واقعی هستند و به اصطلاح امل واقعی هستند."

به عبارت دیگر؛ مثلاً این گاو مجسم یا آن مشدی شارلاتان، علی شریعتی، روشنفکر تشریف دارند ولی ریچارد داوکینز، یا ، کارل پوپر، که "روشنفکران دینی" اموراتشون بدون پراندن نامش نمیگذره؛ لابد "اُمل واقعی " و خُل و چل میباشند.

اینجا هم لیست بلند بالای بعضی از اُملان و خل و چلان جهان.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred