غلط کردن

Fred
by Fred
23-Aug-2011
 

در راستۀ "آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند " خلاصه این خبر را بخوانید:

"هرمز قلاوند، مدیر عامل شرکت مناطق نفت خیز جنوب: در شرایط فعلی برآوردهای انجام شده نشان می دهد متوسط تولید نفت ایران سالانه حدود ٣٠٠ تا ٣٣٠ هزار بشکه کاهش می یابد.

به گزارش مهر، در سال جاری در مجموع باید حدود ٤۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید انجام شود."

به عبارت دیگر؛ آمریکا خیلی غلطها میتواند بکند که شامل جلوگیری از سرمایه گذاری، معاملات بانکی وانتقال فناوری به نظام پربرکت میشود، میتواند در ارسال بنزین هم مشکل تراشی کند و خیلی کارهای دیگر.

حالا تا میتونید به مردان و زنان و کودکان ایرانی تجاوز جنسی کنید، شل و پل و بکشید و هی موشک مونتاژ شده کرۀ شمالی هوا کنید و زور بزنید تا اسلحه اتمی بسازید شاید فرجی شود برای بی عرضگی ذاتی وحوش اسلامیست.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

IRR is doomed to Destruction

by Maryam Hojjat on

Right on Issue.